Publikace

2020

20.10.2020

Doba uhelná se v Evropě chýlí ke konci. Rozhodnutí Německa (druhé největší uhelné země v EU) opustit výrobu energie z uhlí a jeho těžbu je součástí tohoto trendu a vysílá důležitý signál pro celý svět. Německé řešení odstavení uhelných kapacit sice dotčeným regionům poskytuje podporu pro překonání přechodné fáze, má ale zároveň mnoho slabých míst. Ostatní země, ve kterých proces vyjednávání odklonu od uhlí probíhá, by si měly dát pozor, aby tyto chyby neopakovaly. Následujících devět ponaučení z německých zkušeností proto může sloužit zdroj inspirace pro ostatní.

09.10.2020

S ohledem na hloubkovou analýzu Evropské komise Národních energeticko-klimatických plánů v tomto briefingovém dokumentu Vydávají Climate Action Network (CAN) Europe a ZERO - Association for the Sustainability of the Earth System briefing, kde představují příležitosti a mezery v závěrečných Národních energeticko-klimatických plánech. Cílem je popsat, jak mohou tyto plány přispět k naplňování vyšších klimatických a energetických cílů v EU. Tento briefing paper také přidává hodnocení jednotlivých zemí ze zprávy dříve publikované CAN Europe.

30.09.2020

Cílem tohoto dokumentu je semaforovým způsobem vyhodnotit plnění opatření předvídaných Politikou ochrany klimatu v ČR (POK, 2017), strategickým dokumentem, který byl zároveň notifikován Evropské komisi jakožto národní Dlouhodobá klimatická strategie.

Hlavním závěrem analýzy je, že až na ojedinělé výjimky jsou s odstupem tří let opatření v POK plněna jen částečně nebo vůbec. Klíčová předvídaná opatření jako zavedení uhlíkové daně pak nebo přijetí antifosilního zákona pak byla vládním rozhodnutím zcela zrušena.
10.09.2020

Tato publikace byla vypracována Bankwatch Network CEE a zabývá se novým víceletým finančním rámcem EU na období 2021 – 2027 a evropským balíčkem obnovy. Obsahuje také inspirativní příklady dobrého využití fondů politiky soudržnosti v různých členských zemích EU.

23.07.2020

Podmínkou pro čerpání financí z Fondu spravedlivé transformace je vytvoření Územních plánů spravedlivé transformace. Podle legislativního návrhu Fondu bude cílem těchto plánů „poskytnout nástin procesu transformace do roku 2030, který bude v souladu s národními energeticko-klimatickými plány a plány přechodu na uhlíkově neutrální ekonomiku, a následně identifikovat nejvíce zasažená území, která by měla být podporována“. Tento dokument obsahuje doporučení ke každé části Územních plánů spravedlivé transformace s cílem pomoci zemím vytvořit smysluplné plány, které zajistí udržitelnost a spravedlivost řešení, které se plánují pro uhelné regiony.

 
Za CDE přispěla Zuzana Vondrová.
16.07.2020

Tato zpráva mapuje investice a opatření uvedené v Národních klimaticko-energetických plánech členských zemí EU. Navrhuje nová opatření, která mají velký potenciál posílit ambice v oblasti klimatu a ekologické obnovy, a zdůrazňuje jaké projekty by měly získat finanční prostředky EU a finance z fondů pro obnovu ekonomiky. Zároveň upozorňuje na škodlivé investice, které by neměly být podporovány z fondů EU proto, aby se zabránilo výsokým emisích skleníkových plynů, ztrátě biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémů.

11.06.2020

Zuzana Vondrová zpracovala policy paper o nově vznikajícím Fondu spravedlivé transformace pro nadcházející diskuzi z cyklu Prague Climate Talks. Online debatu pořádal dne 16. 6. Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Prague, Eurocentrem Ústí nad Labem a Eurocentrem Karlovy Vary pod záštitou OSN Česká republika.

02.06.2020

Kateřina Davidová a Tomáš Jungwirth přispěli do zprávy CAN Europe o finální podobě klimaticko-energetických plánů členských zemí EU. Jak ambiciózně přistupují vlády jednotlivých zemí k tématům jako odklon od uhlí, energetická efektivita nebo obnovitelné zdroje najdete v přiloženém dokumentu.

20.04.2020

Přispěli jsme do zprávy CAN Europe o nedostatečném využívání potenciálu evropských fondů pro podporu energetické transformace.

03.03.2020

Místní komunity jsou v první linii spravedlivé transformace uhelných regionů. Publikace CEE Bankwatch Network ukazuje příběhy "hrdinů" spravedlivé transformace z Polska, Rumunska, Bulharska, Slovenska, Maďarska a České republiky.

2019

18.12.2019

V úterý 19. listopadu 2019 jsme společně s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM pořádali veřejnou diskuzi o možnostech využití evropských fondů pro udržitelný rozvoj českých uhelných krajů. Diskuzi moderovala Zuzana Vondrová. Zde si můžete přečíst report z akce.

03.12.2019

Nadace Partnerství pro nás vypracovala komplexní analýzu příčin nízkého čerpání prostředků z evropských fondů v Ústeckém kraji.

02.12.2019

Alternativní prezentace Klimatické koalice k prezentaci premiéra Andreje Babiše zveřejněné 28. 11. 2019 na tiskové konferenci k COP25 v Madridu.

28.11.2019

Přispěli jsme do analýzy publikované sítí evropských klimatických organizací CAN Europe, která zkoumá pokrok, jaký členské státy udělaly ve svých návrzích klimaticko-energetických plánů od jejich prvního zveřejnění na konci roku 2018. Státy musí do konce roku 2019 podat své finální verze těchto plánů, určující jejich klimatickou politiku do roku 2030. Analýza CAN Europe zjistila, že mnoho členských států, včetně České republiky, zatím ve svých plánech nezvýšilo dostatečně své ambice na to, aby pomohly ke zmírnění klimatické krize.

30.08.2019

Zuzana Vondrová vypracovala podkladový materiál pro diskuzi na téma "Budoucnost českých uhelných regionů", která proběhne 6. září 2019 v Evropském domě v Praze. Diskuzi organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung.

20.08.2019

Naše ředitelka Jana Maussen se ve svém článku pro Euractiv.cz věnuje problematice financování českého exportu a jeho dopadu na klima a životní prostředí.

26.06.2019

Zuzana Vondrová přispěla svojí regionální analýzou Ústeckého kraje do nové publikace o spravedlivé transformaci ve vybraných evropských státech. Publikaci vydala ukrajinská nezisková organizace Ecoaction a poslouží jako inspirace pro přechod od uhlí na Ukrajině.

14.06.2019

Společně s mezinárodní sítí ekologických organizací CEE Bankwatch Network jsme analyzovali, jak se země střední a východní Evropy chystají rozvíjet biomasu ve svých národních energeticko-klimatických plánech. Analýza tvrdí, že příliš velký důraz na biomasu na úkor jiných obnovitelných zdrojů energie je neefektivní a neudržitelný.

30.05.2019

Dne 3. dubna 2019 jsme spolu s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a Friedrich-Ebert-Stiftung pořádali kulatý stůl na téma strukturální transformace evropských uhelných regionů. Diskuzi moderovala naše ředitelka Anna Kárníková. Nyní si můžete z akce přečíst report.

21.05.2019

Spolu s neziskovými organiazcemi Frank Bold, Greenpeace Česká republika a Hnutí DUHA jsme připravili krátkou doplňující analýzu českého Národního energeticko-klimatického plánu, kterou jsme zaslali Evropské komisi. Doplňující analýza je k dispozici pouze v angličtině.

20.05.2019

Kateřina Davidová se ve svém článku na EurActiv.cz zabývá tématem letošních voleb do Evropského parlamentu a jakou roli v nich bude hrát otázka klimatické krize.

14.05.2019

Ve spolupráci s Evropskou klimatickou nadací a agenturou Ipsos MORI představujeme nový průzkum veřejného mínění, podle kterého je ochrana životního prostředí důležitým tématem ve volbách pro čtyři z pěti potenciálních českých voličů. Více informací naleznete v přiložené prezentaci (v angličtině).

15.04.2019

Podle průzkumu společnosti Ipsos MORI a Evropské klimatické nadace je pro více než 80 % českých potenciálních voličů a voliček důležité téma ochrany životního prostředí, boje se suchem a udržitelnosti zemědělství. Shrnutí všech hlavních poznatků průzkumu naleznete v přiloženém dokumentu.

15.04.2019

Kateřina Davidová vypracovala pro pražskou pobočku nadace Heinricha Bölla shrnutí těch nejdůležitějších událostí na poli klimatické politiky za rok 2018.

15.04.2019

Přispěli jsme do analýzy shrnující, jaké klimatické cíle a opatření mají ve svých národních energeticko-klimatických plánech členské státy. Analýzu publikovala síť evropských klimatických organizací CAN Europe.

29.03.2019

Vypracovali jsme analýzu zkoumající čerpání veřejných finančních prostředků v Ústeckém kraji, který má dlouhodobě problémy s využíváním peněz z evropských fondů. Analýza zkoumá detaily problémů a navrhuje doporučení pro zlepšení.

26.03.2019

Přispěli jsme do společného nezávislého auditu české klimatické politiky, který připravily asociace Zelený kruh, Klimatická koalice a Forum pro rozvojovou spolupráci. Audit a doporučení připravily asociace sdružující ekologické, rozvojové a humanitární organizace v ČR pro účely jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o změně klimatu (27. března 2019).

18.03.2019

Spolu s neziskovými organizacemi Greenpeace Česká republika, Hnutí DUHA a Frank Bold jsme připravili krátkou analýzu českého Národního energeticko-klimatického plánu, kterou jsme zaslali Evropské komisi. Briefing je k dispozici pouze v anglickém jazyce.

15.03.2019

Přispěli jsme do analýzy národních energeticko-klimatických plánů států střední a východní Evropy, kterou vydala síť organizací CEE Bankwatch Network.

07.01.2019

Anna Kárníková se ve svém článku na Euractiv.cz věnuje novým pravidlům pro trh s elektřinou a jak nastavení kapacitních mechanismů ovlivní budoucnost uhelné energetiky v Evropě.

03.01.2019

Dan Heuer vypracoval report o stavu a vývoji spravedlivé transformace energetického sektoru (neboli Just Transition) v České republice. Publikaci vydala polská organizace EKO-UNIA a byla podpořena z Visegrádského fondu.

2018

17.12.2018

3. prosince jsme spolu s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM pořádali diskuzi na téma "Jak EU přispěje k ochraně klimatu?". Diskuze se zúčastnila Anna Kárníková, Dana Balcarová, Lenka Kovačovská a Pavel Zámyslický. Zde si můžete přečíst report z této akce.

04.12.2018

Kateřina Davidová vypracovala policy paper s názvem "Evropská dlouhodobá klimatická strategie: dosáhne EU uhlíkové neutrality v roce 2050?", který sloužil jako podkladový materiál pro diskuzi "Prague Climate Talks: Jak EU přispeěje k ochraně klimatu?", jež proběhla 3. prosince 2018.

01.11.2018

Zpravodajský portál EurActiv.cz zveřejnil článek Anny Kárníkové o budoucím rozpočtu EU a jeho přispění k ochraně klimatu.

07.10.2018

Infolist o nové zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu, která analyzuje dopady oteplení o více než 1,5°C oproti předindustriální době a navrhuje scénáře, jak udržet nárůst teploty pod touto hranicí.

31.07.2018

Článek Barbory Urbanové o příležitostech a úskalích příštího rozpočtu EU byl publikován na zpravodajském portálu EurActiv.cz.

10.07.2018

Na zpravodajském webu EurActiv.cz vyšel náš článek o nedostatcích evropské platformy pro uhelné regiony v transformaci.

02.07.2018

Na zpravodajském portálu EurActiv.cz vyšel náš článek shrnující závěry z mezinárodní exkurze do Ústeckého kraje, kterou jsme pořádali v květnu 2018. Česká republika zde posloužila jako příklad pro zvládání odklonu od těžby uhlí.

18.05.2018

Na webu EurActiv.cz vyšel náš komentář k trilaterálním vyjednáváním o budoucí podobě evropské energetické legislativy.

14.04.2018

EurActiv.cz publikoval náš komentář k plánované změně vlastnických struktur České exportní banky (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP).

08.03.2018

Připravili jsme infolist, který stručně shrnuje hlavní výhody aktivní občanské participace na plánovacích procesech (nejen v oblasti životního prostředí) a představuje metody k jejímu využití.

05.03.2018

Publikace přibližuje koncept sociálně spravedlivé transformace uhelných regionů na nízkouhlíkovou ekonomiku, představuje příklady úspěšných transformací ze zahraničí a navrhuje, jak by měl proces efektivně a spravedlivě proběhnout v České republice.

02.03.2018

Ptali jsme se bývalých horníků v Čechách a na Slovensku na jejich zkušenosti se změnou zaměstnání, nalezení nového uplatnění a jejich pohled na budoucnost uhlí obecně. Článek vyšel na webech EurActiv.cz a EurActiv.sk.

2017

13.12.2017

Rozhovor s Vladimírem Špidlou a Martinem Klozem o energetické transformaci a probíhající iniciativě na obnovu uhlených regionů v ČR.

20.11.2017

V tomto informačním listě se věnujeme vybraným návrhům, které jsou klíčové pro další rozvoj čisté energetiky v České republice. Uvádíme, jak se pozice české vlády liší od představ nevládních organizací a/nebo původního návrhu a důvody pro podporu účinnějších řešení.

23.10.2017
Společný infolist několika předních českých NNO, který se komplexně zabývá globálními změnami klimatu, jejich příčinami, důsledky a opatřeními nutnými k jejich zmírnění.
 
 
12.07.2017

EurActiv.cz publikoval náš článek o postoji České republiky k revizi evropského nařízení o sdílení úsilí (Effort Sharing Regulation). Rada pro životní prostředí bude o jeho budoucnosti rozhodovat v pátek 13. října.

27.04.2017

Společná analýza organizací CDE a Sandbag ukazuje, jak příliš mnoho povolenek zdarma demotivuje průmysl od investic do nízkouhlíkových technologií.

10.02.2017

Evropská unie nepotřebuje další zdroje zemního plynu a přesto se chystá financovat výstavbu nového mega-plynovodu, čímž mimo jiné podpoří vládnoucí autoritativní režim v Ázerbájdžánu.

25.01.2017

Infolist o energetické chudobě nejen v České republice a možnostech, jak jí předcházet.

2016

28.01.2016

Shrnutí nové studie CEE Bankwatch Network: Jak evropské fondy v nových členských státech zdržují přechod Evropské unie na moderní, nízkouhlíkovou ekonomiku.
Celá studie je k dispozici na: http://bankwatch.org/enfants-terribles

2015

25.11.2015

Se změnou klimatu se musí vyrovnat jak bohaté, tak chudé země. Nicméně průmyslové země historicky přispěly podstatně více k růstu emisí skleníkových plynů, zatímco nejchudší oblasti světa k poškozování klimatického systému přispívají jen velmi málo. Chudé země navíc nemají dostatek vlastních financí, aby mohly investovat do přizpůsobení se změně klimatu. Proto Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) zavádí princip "společné, ale rozdílné zodpovědnosti," podle kterého musí průmyslové země snižovat svoje emise a zároveň se podílet na investicích v rozvojových zemích.

06.10.2015

Uvažované prolomení limitů, byť bez bourání obcí, má nesmírný symbolický dopad. Jak vážně to myslí Česká republika s ochranu klimatu, když po čtyřiadvaceti letech otáčí kormidlem a místo snižování emisí a podpory moderních technologických řešení chce těžit další málo kvalitní uhlí?

2014

17.12.2014

Krátká publikace nabízí přehled operačních programů evropských fondů v období 2014 – 2020, které mohou financovat obecní, občanské a družstevní energetické projekty.

07.05.2014

Programové období 2007 – 2013 zatím není u konce, zároveň vrcholí příprava nových operačních programů. Publikace popisuje problémy, které současné programovací období doprovázejí, a hodnotí, nakolik fondy vedly k naplnění stanovených cílů a zda měla veřejnost možnost kontrolovat jejich využití. Publikace se zabývá OP Životní prostředí, OP Doprava a OP Praha.

2013

30.11.2013

ČR má možnost i nadále přidělovat významnou část povolenek elektrárenským podnikům zdarma, zatímco v ostatních zemích EU si je budou muset firmy nakupovat v aukcích. Dokument si všímá investic, které výměnou za povolenky zdarma české podniky zrealizovaly.

03.11.2013

Publikace CEE Bankwatch Network s doporučeními pro financování komunitních energetických projektů z operačních programů v období 2014 – 2020.

31.07.2013

EU ETS je dosud největším trhem s emisemi CO2 na světě a může být vzorem pro ostatní státy, které podobné systémy závádějí. Momentálně se však nejedná o vzor vhodný následování, neboť neplní svůj primární účel: nemotivuje podniky ke snižování emisí skleníkových plynů. Záplava nepotřebných povolenek naopak firmám umožňuje emise bez omezení vypouštět a hrozí, že EU ETS vymaže úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout pomocí jiných nástrojů na ochranu klimatu.

27.03.2013

Infolist ke krátkodobým i dlouhodobým změnám v EU ETS, důvodům pro jejich přijetí a pozitivním přínosům.

28.02.2013

Překlad publikace CEE Bankwatch Network a Amis de la terre o břidlicovém plynu, jeho rizicích, vlivech na životní prostředí a situaci v Evropě včetně ČR.

2012

10.08.2012

Shrnutí hlavních problémů a požadavků Státní energetické koncepce.

22.06.2012

Společná zpráva britské organizace Sandbag a Centra pro dopravu a energetiku o nejvíce přealokovaných českých firmách v EU ETS v roce 2011. (AJ)

23.05.2012

Prezentace příkladu dobré praxe na kulatém stole k energeticky efektivní městské dopravě.

23.05.2012

Prezentace příkladu dobré praxe na kulatém stole k energeticky efektivní městské dopravě.

23.05.2012

Prezentace příkladu dobré praxe na kulatém stole k energeticky efektivní městské dopravě.

23.05.2012

Prezentace příkladu dobré praxe na kulatém stole k energeticky efektivní městské dopravě.

23.05.2012

Úvodní prezentace na kulatém stole k energeticky efektivní městské dopravě.

04.04.2012

Nejméně 25 projektů v Národním investičním plánu (příloha Žádosti MŽP o bezplatné přidělení povolenek) nesplňuje kritéria způsobilosti stanovená Evropskou komisí. CDE a EPS zveřejnilo seznam projektů, u kterých pomocí odkazů na veřejné databáze a mediální výstupy dokládá, že zmíněné investice byly započaté před 25. červnem 2009. (AJ)

04.04.2012

CDE a EPS vydaly druhou analýzu žádosti MŽP o bezplatné přidělení povolenek českému energetickému sektoru. Tentokrát se zaměřením na narušení hospodářské soutěže a státní dotace. (AJ)

02.04.2012

Tabulka s údaji o množství vypuštěných emisí v EU ETS v loňském roce. Obsahuje zároveň data k množství povolenek, které mají podniky navíc.

23.02.2012

Infolist obsahuje 7 základních důvodů, proč je potřeba v následujícím obchodovacím období 2013-2020 snížit množství povolenek a zároveň zvýšit tempo snižování emisí.

24.01.2012

Argumentační infolist k využití výnosů z emisního obchodování na financování klimatických projektů v zahraničí.

2011

15.12.2011

Detailní komentář CDE a EPS k žádosti MŽP o bezplatné přidělení povolenek českému energetickému sektoru. (AJ)

12.12.2011

Řada zemí (včetně České republiky) se snaží snížit svoji závislost na fosilních palivech. Mají pro to dva dobré důvody: zbavit se horentních výdajů za dovoz ropy i zemního plynu a snížit emise skleníkových plynů a předejít tím velkým ekonomickým a humanitárním škodám z globálních změn podnebí. Je tady ale ještě jeden, neméně důležitý, úkol: připravit se na nezanedbatelné změny podnebí, kterým už se v příštích desetiletích nevyhneme. Nestačí však, aby Česká republika a další rozvinuté státy pečlivě připravily jen samy sebe. Mnohem složitější, dražší a důležitější bude pomoci chudým zemím rozvojového světa. Tato publikace shrnuje názory několika ekologických a rozvojových organizací na dané téma.

23.11.2011

Infolist pro novináře shrnující historii vyjednávání, očekávání od nadcházející konference, ale i praktické otázky ohledně fungování dvoutýdenního summitu.

26.08.2011

Připomínky k Žádosti o bezplatné přidělení povolenek na výrobu elektřiny v letech 2013-2019 zpracované CDE a dalšími nevládními organizacemi.

27.07.2011

Požadavky Klimatické koalice, FoRS a společnosti Člověk v tísni.

05.05.2011

Infolist uvádí důvody, proč je třeba ve třetím kole EU ETS snížit množství povolenek o 1,4 miliardy.

29.03.2011

Evropský parlament a Rada Evropské unie umožnily v dubnu 2009 v rámci protikrizového balíčku navýšení celkové alokace pro energetickou účinnost v budovách, včetně obytných, na 4% z ERDF. Podporu z ERDF lze využít na rezidenční budovy a to i soukromé, v případě, že je dodržena podpora sociální soudržnosti. Cílem má být „snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, včetně venkovských oblastí.“

14.01.2011

Leták shrnující novou studii "Chytrá energie".

2010

28.11.2010

Praktické informace o obsahu, organizaci a průběhu konference.

28.11.2010

Ekologické, rozvojové a humanitární organizace po celém světě požadují, aby výsledkem jednání v mexickém Cancúnu byl významný krok směrem k uzavření spravedlivé, ambiciózní a závazné globální dohody na summitu v Jižní Africe v příštím roce. Bez účinné celosvětové spolupráce nebude možné zamezit katastrofickým dopadům klimatických změn. České nevládní organizace sdružené v Klimatické koalici žádají zástupce České republiky, aby na jednáních v Cancúnu prosazovali dosažení shody ve všech důležitých politických oblastech a schválení jasné vize pro jednání v příštím roce včetně způsobu, kterým bude nová globální dohoda o ochraně klimatu uzavřena.

11.10.2010

Infolist shrnuje důsledky pokračujících změn klimatu na lidské zdraví a oblast zdravotnictví v rozvojových zemích, EU a České republice. Hrozbou pro zdraví jsou podle WHO zejména častější vlny extrémního počasí, větší četnost a rozsah povodní, ohrožení produkce potravin. Změny klimatu vyvolají šíření chorob způsobených kontaminací vody a potravin, vyšší výskyt infekčních nemocí přenášených hmyzem a hlodavci i zvýšení počtu onemocnění dýchacích cest.

Hledaný výraz

[ zavřít ]