Projekty

01.10.2023

RePower the Regions: Ambiciózní a inkluzivní plány pro čistou energii v uhelných regionech

Participace a vedoucí postavení uhlíkově náročných regionů při přechodu na čistou energii jsou nezbytným předpokladem pro dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. Na základě tohoto předpokladu si projekt RePower the Regions klade za cíl zajistit, aby plány pro čistou energii v regionech byly v souladu s klimatickými cíli EU do roku 2030 a měly silnou podporu na místní úrovni, a poskytnout praktické pokyny a plány, jak regiony posílit.

01.03.2023

LIFE TogetherFor1.5

Projekt LIFE TogetherFor1.5 je celoevropský projekt, jehož cílem je sladit klimatickou a energetickou politiku EU s opatřeními pro dosažení cíle Pařížské dohody - udržet globální oteplení pod 1,5 °C. Projekt využívá příležitostí, které nabízí klimatická a energetická politika na národní i evropské úrovni.

09.09.2021

Na cestě ke klimaticky neutrální EU: Efektivní rozdělování evropských fondů

Cílem projektu je přispět k efektivnímu využívání evropských fondů, vyzdvihnout příklady dobré praxe a na národní i mezinárodní úrovni sdílet získané poznatky.

Projekt tak pomůže zlepšit úroveň nakládání s fondy EU a evropskou fiskální politiku s ohledem na klimatická opatření a Zelenou dohodu pro Evropu.

01.10.2020

Towards a climate-neutral EU: funding and incentives for a transformative European Green Deal and Recovery Plan - ukončený projekt

EEB a Clean Air Action Group zahájili v říjnu 2020 nový projekt, který se zaměřuje na fomování rozpočtu EU na období 2021–27 a Plánu na podporu oživení Evropy. Členové konsorcia poskytují expertní vstupy do politického procesu a snaží se naplňovat participativní princip. Cílem je umožnit výměnu názorů a učinit nový evropský rozpočet klimaticky odolným.

01.08.2020

DEAR: Climate Action by European Citizens

Climate Action by EU Citizens je projekt Evropské komise, jehož cílem je zvýšit povědomí o klimatické změně mezi mladými lidmi. Naše aktivity směřují k získávání veřejné podpory pro ambiciózní klimatickou v politiku a rozvoj, v jejichž jádru je rovnost žen a mužů.

Komunikujeme témata spojená se změnou klimatu v Evropě, rovností pohlaví, mobilizací evropské mládeže a podporou rozvojových klimatických programů v zemích globálního Jihu.

No Time Like The Present: Reframing Political Debate For The Energy Transformation In CEE

Hlavním tématem projektu je energetická transformace a sociálně ohleduplný přechod od uhelných zdrojů. Projekt si klade za cíl podpořit změny v energetickém sektoru tak, aby bylo dostáno společných klimatických závazků vyplývajících z Pařížské dohody.

V České republice se v rámci projektu věnujeme zejména tzv. spravedlivé transformaci. Naší snahou je posílit uhelné regiony a pomoci jim zbavit se závislosti na těžbě a spalování uhlí.

Projekt je financovaný Evropskou iniciativou na ochranu klimatu EUKI, která je nástrojem německého Spolkového ministerstva životního prostředí.

Building Capacity for Multi-Stakeholder Cooperation on Long-Term Climate Planning

Návazným projektem k UNIFY: Bringing the EU together on climate action je regionálně orientovaný projekt financovaný německou nadací EUKI a koordinovaný Climate Action Network. Jeho cílem je zvýšit ambice a zlepšit dosah dlouhodobých klimatických strategií v zemích Visegrádské skupiny, Rumunsku a Bulharsku.

UNIFY: Bringing the EU together on climate action

Od roku 2019 se podílíme na evropském projektu LIFE UNIFY, koordinovaném Climate Action Network (CAN), jehož cílem je podpořit včasný a efektivní přechod členských států EU na nízkouhlíkovou ekonomiku. V rámci projektu se zaměřujeme zejména na tyto oblasti: národní klimaticko-energetické plány, nastavení nového rozpočtu EU, motivace a podpora měst v přijímání vlastních klimaticko-energetických strategií.

Hledaný výraz

[ zavřít ]