Projekty

01.03.2023

LIFE TogetherFor1.5

Projekt LIFE TogetherFor1.5 je celoevropský projekt, jehož cílem je sladit klimatickou a energetickou politiku EU s opatřeními pro dosažení cíle Pařížské dohody - udržet globální oteplení pod 1,5 °C. Projekt využívá příležitostí, které nabízí klimatická a energetická politika na národní i evropské úrovni.

09.09.2021

Na cestě ke klimaticky neutrální EU: Efektivní rozdělování evropských fondů

Cílem projektu je přispět k efektivnímu využívání evropských fondů, vyzdvihnout příklady dobré praxe a na národní i mezinárodní úrovni sdílet získané poznatky.

Projekt tak pomůže zlepšit úroveň nakládání s fondy EU a evropskou fiskální politiku s ohledem na klimatická opatření a Zelenou dohodu pro Evropu.

01.10.2020

Towards a climate-neutral EU: funding and incentives for a transformative European Green Deal and Recovery Plan - ukončený projekt

EEB a Clean Air Action Group zahájili v říjnu 2020 nový projekt, který se zaměřuje na fomování rozpočtu EU na období 2021–27 a Plánu na podporu oživení Evropy. Členové konsorcia poskytují expertní vstupy do politického procesu a snaží se naplňovat participativní princip. Cílem je umožnit výměnu názorů a učinit nový evropský rozpočet klimaticky odolným.

01.08.2020

DEAR: Climate Action by European Citizens

Climate Action by EU Citizens je projekt Evropské komise, jehož cílem je zvýšit povědomí o klimatické změně mezi mladými lidmi. Naše aktivity směřují k získávání veřejné podpory pro ambiciózní klimatickou v politiku a rozvoj, v jejichž jádru je rovnost žen a mužů.

Komunikujeme témata spojená se změnou klimatu v Evropě, rovností pohlaví, mobilizací evropské mládeže a podporou rozvojových klimatických programů v zemích globálního Jihu.

No Time Like The Present: Reframing Political Debate For The Energy Transformation In CEE

Hlavním tématem projektu je energetická transformace a sociálně ohleduplný přechod od uhelných zdrojů. Projekt si klade za cíl podpořit změny v energetickém sektoru tak, aby bylo dostáno společných klimatických závazků vyplývajících z Pařížské dohody.

V České republice se v rámci projektu věnujeme zejména tzv. spravedlivé transformaci. Naší snahou je posílit uhelné regiony a pomoci jim zbavit se závislosti na těžbě a spalování uhlí.

Projekt je financovaný Evropskou iniciativou na ochranu klimatu EUKI, která je nástrojem německého Spolkového ministerstva životního prostředí.

Building Capacity for Multi-Stakeholder Cooperation on Long-Term Climate Planning

Návazným projektem k UNIFY: Bringing the EU together on climate action je regionálně orientovaný projekt financovaný německou nadací EUKI a koordinovaný Climate Action Network. Jeho cílem je zvýšit ambice a zlepšit dosah dlouhodobých klimatických strategií v zemích Visegrádské skupiny, Rumunsku a Bulharsku.

UNIFY: Bringing the EU together on climate action

Od roku 2019 se podílíme na evropském projektu LIFE UNIFY, koordinovaném Climate Action Network (CAN), jehož cílem je podpořit včasný a efektivní přechod členských států EU na nízkouhlíkovou ekonomiku. V rámci projektu se zaměřujeme zejména na tyto oblasti: národní klimaticko-energetické plány, nastavení nového rozpočtu EU, motivace a podpora měst v přijímání vlastních klimaticko-energetických strategií.

Hledaný výraz

[ zavřít ]