Projekty

No Time Like The Present: Reframing Political Debate For The Energy Transformation In CEE

Centrum pro dopravu a energetiku se jako členská organizace mezinárodní sítě CEE Bankwatch spolupodílí na projektu financovaném Evropskou iniciativou na ochranu klimatu EUKI, která je nástrojem německého Spolkového ministerstva životního prostředí. Hlavním tématem projektu je energetická transformace a sociálně ohleduplný přechod od uhelných zdrojů. Projekt si klade za cíl podpořit změny v energetickém sektoru tak, aby bylo dostáno společných klimatických závazků vyplývajících z Pařížské dohody. V České republice se v rámci projektu věnujeme zejména tzv. spravedlivému přechodu.  Naší snahou je posílit uhelné regiony a pomoci jim zbavit se závislosti na těžbě a spalování uhlí.

Building Capacity for Multi-Stakeholder Cooperation on Long-Term Climate Planning

Návazným projektem k UNIFY: Bringing the EU together on climate action je regionálně orientovaný projekt financovaný německou nadací EUKI a koordinovaný Climate Action Network. Jeho cílem je zvýšit ambice a zlepšit dosah dlouhodobých klimatických strategií v zemích Visegrádské skupiny, Rumunsku a Bulharsku.

UNIFY: Bringing the EU together on climate action

Od roku 2019 se podílíme na evropském projektu LIFE UNIFY, koordinovaném Climate Action Network (CAN), jehož cílem je podpořit včasný a efektivní přechod členských států EU na nízkouhlíkovou ekonomiku. V rámci projektu se zaměřujeme zejména na tyto oblasti: národní klimaticko-energetické plány, nastavení nového rozpočtu EU, motivace a podpora měst v přijímání vlastních klimaticko-energetických strategií.

Hledaný výraz

[ zavřít ]