Projekty

 
01.10.2020

Towards a climate-neutral EU: funding and incentives for a transformative European Green Deal and Recovery Plan

European Environmental Bureau a Clean Air Action Group (Levegő Munkacsoport) zahájili v říjnu 2020 nový projekt, který si klade za cíl působit na formování víceletého finančního rámce (VFR), tj. rozpočtu EU na období 2021–27), a Plánu na podporu oživení Evropy. Členové konsorcia poskytují expertní vstupy do politického procesu a snaží naplňovat participativní princip. Cílem je umožnit výměnu názorů, učinit nový evropský rozpočet klimaticky odolným a zároveň zvyšovat povědomí o nutnosti vypracovat cílená doporučení pro lepší využívání fondů EU.

 
01.08.2020

DEAR: Climate Action by European Citizens

Climate Action by EU Citizens je projekt financovaný Evropskou komisí, který probíhá v letech 2020 až 2024. Jeho cílem je zvýšit povědomí, budovat kapacity a podporovat občany EU, zejména mladé lidi, při získávání veřejné podpory pro ambiciózní klimatickou v politiku a rozvoj, v jejichž jádru je rovnost žen a mužů. Součástí této iniciativy je různorodé konsorcium 20 organizací zastřešených organizacemi Oxfam a Climate Action Network Europe (CAN Europe). Naše aktivity se budou konat ve 13 členských státech EU. Partneři zde spojují zkušenosti s vedením kampaně a komunikací témat spojených se změnou klimatu v Evropě, rovností pohlaví, mobilizací evropské mládeže a podpora rozvojových klimatických programů v zemích globálního jihu.

 

No Time Like The Present: Reframing Political Debate For The Energy Transformation In CEE

Centrum pro dopravu a energetiku se jako členská organizace mezinárodní sítě CEE Bankwatch spolupodílí na projektu financovaném Evropskou iniciativou na ochranu klimatu EUKI, která je nástrojem německého Spolkového ministerstva životního prostředí. Hlavním tématem projektu je energetická transformace a sociálně ohleduplný přechod od uhelných zdrojů. Projekt si klade za cíl podpořit změny v energetickém sektoru tak, aby bylo dostáno společných klimatických závazků vyplývajících z Pařížské dohody. V České republice se v rámci projektu věnujeme zejména tzv. spravedlivému přechodu.  Naší snahou je posílit uhelné regiony a pomoci jim zbavit se závislosti na těžbě a spalování uhlí.

 

Building Capacity for Multi-Stakeholder Cooperation on Long-Term Climate Planning

Návazným projektem k UNIFY: Bringing the EU together on climate action je regionálně orientovaný projekt financovaný německou nadací EUKI a koordinovaný Climate Action Network. Jeho cílem je zvýšit ambice a zlepšit dosah dlouhodobých klimatických strategií v zemích Visegrádské skupiny, Rumunsku a Bulharsku.

 

UNIFY: Bringing the EU together on climate action

Od roku 2019 se podílíme na evropském projektu LIFE UNIFY, koordinovaném Climate Action Network (CAN), jehož cílem je podpořit včasný a efektivní přechod členských států EU na nízkouhlíkovou ekonomiku. V rámci projektu se zaměřujeme zejména na tyto oblasti: národní klimaticko-energetické plány, nastavení nového rozpočtu EU, motivace a podpora měst v přijímání vlastních klimaticko-energetických strategií.

Hledaný výraz

[ zavřít ]