Aktuality

10.04.2024

Ochrana klimatu a životního prostředí musí být součástí Strategické agendy Evropské unie

Pro zmírňování klimatických rizik v následující kritické dekádě je zásadní, aby Evropská unie pokračovala v ambiciózních klimatických politikách a aby i za přispění České republiky byla Zelená dohoda pro Evropu a její širší cíle výslovně zmíněny ve Strategické agendě EU, která bude mít zásadní dopad i na strategické směrování nové Evropské komise.

Společné stanovisko nevládních organizací věnujících se ochraně klimatu a životního prostředí k prioritám ČR pro Strategickou agendu Evropské unie pro období 2024–2029.

Tiskové zprávy

18.03.2024
Strategické investice, nebo rozpuštění v rozpočtu? Vláda konečně rozhoduje o využití výnosů z emisních povolenek
07.03.2024
Lepší podmínky pro obnovitelné zdroje a bezpečný odchod od uhlí chtějí obce, kraje, ministerstva, firmy i ekologické organizace
04.03.2024
Tykač jen vydírá, i kdyby ale elektrárny vypnul, síť to zvládne. Pro konec uhlí však musíme zrychlit rozvoj obnovitelných zdrojů

Publikace

27.02.2024

Průvodce fondy EU

EU  poskytuje  řadu  fondů  určených  na  pomoc  členským  státům  při  provádění  politik  EU. Tento průvodce podtrhuje význam těch fondů, které jsou nejdůležitější pro opatření v oblasti klimatu, konkrétně Fondů politiky soudržnosti, Nástroje pro oživení a odolnost, Fondu pro spravedlivou transformaci, Modernizačního fondu a Sociálního fondu pro klimatická opatření. 

Události

01.02.2024

Mediální briefing: Finanční výhody rychlého snižování emisí. Přinášíme čerstvá data pro Českou republiku a EU

Přechod na zelenou ekonomiku bývá prezentován jako příliš drahá záležitost. Co říkají data? Na mediálním briefingu odprezentujeme graficky zpracované údaje z nové studie, která finančně vyčísluje výhody rychlého snižování emisí pro ČR a EU, zhodnotíme současný průběh snižování emisí a představíme scénář, jak dosáhnout klimatické neutrality v České republice.

Projekty

01.10.2023

RePower the Regions: Ambiciózní a inkluzivní plány pro čistou energii v uhelných regionech

Participace a vedoucí postavení uhlíkově náročných regionů při přechodu na čistou energii jsou nezbytným předpokladem pro dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. Na základě tohoto předpokladu si projekt RePower the Regions klade za cíl zajistit, aby plány pro čistou energii v regionech byly v souladu s klimatickými cíli EU do roku 2030 a měly silnou podporu na místní úrovni, a poskytnout praktické pokyny a plány, jak regiony posílit.

V médiích

27.03.2024

Hospodářské noviny: Přechod na zelenou ekonomiku se Česku vyplatí. Je třeba ho udělat správně a včas

Komentář Štěpána Viziho k nové energetické koncepci: V souvislosti se zelenou transformací často slýcháme, kolik nás taková proměna energetiky, potažmo dalších odvětví, bude stát. Můžeme si ji vůbec dovolit? A kdo ji zaplatí? Už méně pozornosti věnujeme druhé stránce rovnice: co za tuto cenu vůbec dostaneme? Právě v tom přitom tkví hlavní smysl celé transformace.

O nás

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

Centrum pro dopravu a energetiku

Heřmanova 8
170 00 Praha 7

E-mail: cde@cde-org.cz

IČO: 67980961

více

Hledaný výraz

[ zavřít ]