Tiskové zprávy

20.01.2021
Nový americký prezident Joe Biden vrátí USA zpět k Pařížské dohodě ještě v den své inaugurace
08.01.2021
Pracovní pozice: Mediální koordinátor/ka
08.01.2021
Pracovní pozice: Koordinátor/ka projektu ke klimatickým dopadům veřejných financí

Publikace

 
18.12.2020

CAN Europe: Tackling Energy Poverty Through National Energy And Climate Plans: Priority Or Empty Promise?

Zpráva připravená nevládními organizacemi a výzkumnými pracovníky pod hlavičkou CAN Europe uvád, že téměř 34 milionů obyvatel EU si nemůže dovolit dostatečně vytápět své domovy nebo svítit. Přibližně 15 % Evropanů žije ve špatně izolovaných domech s prosakujícími střechami, vlhkými stěnami, podlahami nebo základy. Analýza národních klimaticko-energetických plánů (tzv. NKEP) šesti zemí střední a východní Evropy odhaluje neadekvátnost jejich opatření pro řešení energetické chudoby.

Události

 
04.12.2020

Multi-Stakeholder Online Workshop: Making Climate Action Happen

Financování strategií, klimatických opatření a čisté energie prostřednictvím plánů obnovy a odolnosti a programování politiky soudržnosti ve střední a východní Evropě.

Na semináři se budeme zabývat tím, jak financování EU z nástroje pro obnovu a odolnost, fondů politiky soudržnosti a Fondu pro spravedlivou transformaci může naplňovat ambiciózní klimatické cíle a jakou roli v tomto procesu hrají Národní klimaticko-energetické plány. Workshop rovněž poskytuje příležitosti pro mnohostrannou výměnu zkušeností a osvědčených postupů, jak zapracovat klimatické cíle do plánů tak, aby byly v souladu s příslušnými plány výdajů evropských fondů.

Projekty

 
01.08.2020

DEAR: Climate Action by European Citizens

Climate Action by EU Citizens je projekt financovaný Evropskou komisí, který probíhá v letech 2020 až 2024. Jeho cílem je zvýšit povědomí, budovat kapacity a podporovat občany EU, zejména mladé lidi, při získávání veřejné podpory pro ambiciózní klimatickou v politiku a rozvoj, v jejichž jádru je rovnost žen a mužů. Součástí této iniciativy je různorodé konsorcium 20 organizací zastřešených organizacemi Oxfam a Climate Action Network Europe (CAN Europe). Naše aktivity se budou konat ve 13 členských státech EU. Partneři zde spojují zkušenosti s vedením kampaně a komunikací témat spojených se změnou klimatu v Evropě, rovností pohlaví, mobilizací evropské mládeže a podpora rozvojových klimatických programů v zemích globálního jihu.

V médiích

10.12.2020

ihned.cz: Emisní cíl je to nejmenší, co může vláda udělat

Na konci tohoto týdne proběhne dlouho očekávaný summit lídrů EU, na kterém má mimo jiné dojít k završení několikaměsíčních diskusí o podobě nového klimatického cíle EU pro rok 2030. Premiér Andrej Babiš by zde měl podpořit navrhovaný cíl 55 procent. Je to to nejmenší, co může pro českou ekonomiku a občany udělat.

O nás

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

Centrum pro dopravu a energetiku

Heřmanova 8
170 00 Praha 7

E-mail: cde@cde-org.cz

IČO: 67980961

více

Hledaný výraz

[ zavřít ]