Kdo jsme?

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

Náš tým a kontakty

Barbora Urbanová
ředitelka Centra pro dopravu a energetiku
barbora.urbanova@cde-org.cz

Barbora se v CDE tématicky věnuje především evropské klimaticko-energetické politice. Je členkou správní rady evropské síťové organizace Climate Action Network Europe a v uplynulých deseti letech působila také v CEE Bankwatch Network, Glopolis a Správní radě Klimatické koalice. Za svoji profesní kariéru pracovala na projektech zabývajících se systémem EU ETS, energetickou transformací, nastavením fondů EU nebo komunikací změny klimatu.

Kateřina Davidová
expertka na klimatickou politiku
katerina.davidova@cde-org.cz

Kateřina se oblasti klimatu a energetiky věnuje od roku 2016, jako odbornice pravidelně přispívá do českých médií. Spolupracuje také s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a je členkou správních rad Klimatické koalice a sítě Transport & Environment. Dříve působila mimo jiné na velvyslanectví Spojeného království v Praze, Ministerstvu životního prostředí ČR či v nadaci Forum 2000.

Václava Marková
mediální koordinátorka
vaclava.markova@cde-org.cz
720277049

Václava má v CDE na starosti spolupráci s médii a digitální komunikaci na webu a sociálních sítích. Je autorkou série rozhovorů o životě v uhelných regionech, který vyšel v médiích i u nás na webu. Dříve působila v médiích, naposledy jako editorka regionálních novin. Během studií na Univerzitě Karlově se zaměřovala na témata genderových mediálních studií a mediální reprezentaci výzkumů veřejného mínění. Vystudovala žurnalistiku, mediální studia a humanitní vědy.

Zuzana Vondrová
expertka na spravedlivou transformaci
zuzana.vondrova@cde-org.cz

Od roku 2018 se zaměřuje na sociální aspekt energetické transformace a odklon od fosilních paliv. Zasazuje se také o odpovědné a účinné využívání veřejných financí spojených s klimatickou politikou. Je členkou správní rady Zeleného kruhu. Dříve pracovala jako odborná konzultantka v oblasti životního prostředí ve společnosti MITIS, s.r.o.

Veronika Murzynová
expertka na energetickou transformaci
veronika.murzynová@cde-org.cz

Veronika se specializuje na otázky snižování emisí metanu, rychlejší ukončení využití fosilního plynu a dekarbonizaci dálkového vytápění. Má vzdělání v oboru aplikované fyziky a zkušenosti s výzkumnou prací v Evropském parlamentu zaměřenou na Green Deal a legislativu v oblasti energetiky a klimatu.

Eva Mariničová
expertka na evropské fondy
eva.marinicova@cde-org.cz

Eva se zaměřuje na využití prostředků z evropských fondů a na to, jaký to má dopad na klima. Věnuje se především Národnímu plánu obnovy a Modernizačnímu fondu. Dříve působila v oblasti ochrany životního prostředí také v Evropském parlamentu a Evropské komisi.

Nicole
manažerka digitální komunikace

Nicole se zaměřuje na digitální komunikaci a sociální sítě a je také koordinátorkou projektu SPARK, kde se věnuje otázce klimatické spravedlnosti a sociálním a genderovým nerovnostem. PR a digitálním marketingem se zabývá posledních deset let. Působila v kulturní i komerční sféře a má za sebou množství rozmanitých projektů.

Jana Maussen
projektová manažerka
jana.maussen@cde-org.cz

Jana se podílí se na monitorování EU fondů včetně toho, zda a jak v jejich využívání aplikuje princip partnerství. V rámci sítě CEE Bankwatch Network usiluje o dekarbonizaci a zvýšení transparentnosti kreditních agentur a rovněž koordinuje projekt, ve kterém se formou sociálního experimentu zjišťují představy lidí o čisté energii na komunální úrovni. Je absolventkou Harvardu a zkušenou ekonomkou.

Štěpán Vizi
expert na klimatickou politiku
stepan.vizi@cde-org.cz

Štěpán se věnuje problematice klimatické a energetické politiky na evropské i národní úrovni. Témata související se zelenou transformací a klimatickou politikou komentuje pravidelně v médiích. Dříve působil v organizaci Člověk v tísni a je spoluautorem a tvůrcem česko-německého podcastu o klimatu Karbon.

Lucie Mullerová
finanční manažerka
lucie.mullerova@cde-org.cz

Lucie v CDE odpovídá za finanční řízení spolku, včetně přípravy ročního rozpočtu a projektových rozpočtů, přípravu finančních reportů, kontrole plnění rozpočtu a čerpání dotačních projektů. Finančnímu řízení neziskových organizací se věnuje již řadu let.

Martina Pokorná
finanční koordinátorka
martina.pokorna@cde-org.cz

Martina má na starosti koordinaci budgetu projektového konsorcia partnerů, vypracovávání finančních reportů a hlídání čerpání rozpočtů. Má pracovní zkušenosti v oblasti fundraisingu, účetnictví a finančního řízení kampaní a kontroly čerpání rozpočtů.

Dobroslava Sehnalová
dobrovolnice

Dobroslava se zabývá činností exportních kreditních agentur. Má bohaté zkušenosti v oblasti finančnictví a v bankovní sféře. Po ukončení bankovní kariéry se věnuje dobrovolnictví v různých oblastech.

Barbora Valešová
koordinátorka Klimatické koalice
barbora.valesova@klimatickakoalice.cz

Barbora má na starosti koordinaci sítě organizací Klimatická koalice a propojování aktérů v klimatickém hnutí. Dříve se zaměřovala na environmentální vzdělávání a má zkušenosti s lektorováním výukových a zážitkových programů i založením Letní školy environmentálního myšlení.

Jitka Martínková
komunikační koordinátorka Klimatické koalice
jitka.martinkova@klimatickakoalice.cz

Jitka má na starosti komunikaci Klimatické koalice. Má zkušenosti v oblasti online marketingu, správy webových stránek a také z řady dalších aktivit a projektů včetně festivalu Jeden svět nebo konference Beyond Psychedelics.

O co usilujeme

  • ovlivňování energetické a klimatické politiky a legislativy na národní i evropské úrovni, s důrazem na environmentálně příznivá a zároveň realistická řešení
  • propagace energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie a sociálně ohleduplného odklonu od uhlí
  • osvěta a vzdělávání v oblasti klimatických změn a jejich dopadů
  • monitoring využívání veřejných financí z hlediska dopadů na životní prostředí
  • zvyšování transparentnosti exportních kreditních agentur
  • organizování mezinárodní spolupráce a výměny informací mezi nevládními organizacemi
  • zpracovávání a vydávání odborných studií
     

CDE je na národní úrovní členem sítě ekologických nevládních organizací Zelený kruh a zakládajícím členem platformy ekologických a rozvojových nevládních organizací Klimatická koalice. Na mezinárodní úrovni je členem CEE Bankwatch Network, sítě ekologických organizací ve střední a východní Evropě zabývajících se činností mezinárodních finančních institucí, a členem Climate Action Network Europe, evropské sítě pro změny klimatu.
 

Řídíme se Etickým kodexem Zeleného kruhu.

Za podporu činnosti CDE děkujeme Evropské komisi, Evropské klimatické nadaci a Spolkovému ministerstvu životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů.
 

Centrum pro dopravu a energetiku vzniklo na jaře roku 2000 přejmenováním bývalého Programu energetických úspor. Ten založila v roce 1995 Nadace Sluníčko, od roku 1998 fungoval samostatně.

Správní rada

Romana Kaclíková, předsedkyně správní rady

Jiří Jeřábek, člen správní rady

Petr Hlobil, člen správní rady

Helena Továrková, členka správní rady

Hledaný výraz

[ zavřít ]