Kdo jsme?

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

Náš tým a kontakty

Barbora Urbanová
ředitelka
barbora.urbanova@cde-org.cz

Ředitelka Centra pro dopravu a energetiku a projektová koordinátorka Klimatické koalice.

Absolvovala obor sociální a kulturní ekologie na FHS UK včetně několika zahraničních stáží. Vedle CDE působila v průběhu uplynulého desetiletí v CEE Bankwatch Network a Glopolis. Soustředila se zejména na témata EU ETS, energetickou transformaci a komunikaci změny klimatu.

Kateřina Davidová
projektová koordinátorka
katerina.davidova@cde-org.cz

V Centru pro dopravu a energetiku má na starosti projekty zaměřené na klimaticko-energetickou legislativu EU a přechod k nízkouhlíkové ekonomice.

Pracovní zkušenosti sbírala např. na velvyslanectví Spojeného království v Praze, Ministerstvu životního prostředí ČR či v nadaci Forum 2000. V současné době působí také v Institutu pro evropskou politiku pro EUROPEUM.

Vystudovala Americká studia na Univerzitě Karlově v Praze a Mezinárodní teritoriální studia tamtéž. Absolvovala studijní pobyty v zahraničí na univerzitách v anglickém Bathu a australském Melbourne.

Václava Marková
mediální koordinátorka
vaclava.markova@cde-org.cz

Václava má v CDE na starosti styk s médii a spolupráci s novináři.

Vystudovala obory mediální studia a žurnalistika a studium humanitní vzdělanosti na Univerzitě Karlově v Praze. Zaměřovala se na témata genderových mediálních studií a mediální reprezentaci výzkumů veřejného mínění.

Absolvovala studijní zahraniční pobyt na The University of Montana ve Spojených státech amerických. Pracovala jako redaktorka regionálních médií.

Zuzana Vondrová
projektová koordinátorka
zuzana.vondrova@cde-org.cz

V současné době se v Centru pro dopravu a energetiku věnuje projektu Just Transition, který se zabývá sociálně spravedlivým přechodem od uhlí a obnovou Ústeckého regionu.

Absolvovala obor Natural Resources and Environmental Engineering v rámci studia „dvojího diplomu“ na Universität für Bodenkultur ve Vídni a na České zemědělské univerzitě v Praze. Později pracovala ve společnosti MITIS, s.r.o. jako odborná konzultantka v oblasti životního prostředí.

Nicole Princlová
projektová koordinátorka
nicole.princlova@cde-org.cz

V CDE je koordinátorkou projektu DEAR zaměřeného na gender a klimatickou změnu, dále má na starosti digitální komunikaci a sociální média.

Studovala anglickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Université Sorbonne Nouvelle v Paříži. Později absolvovala na Vysoké škole ekonomické v Praze obory arts management a komerční komunikace.

Pracovala jako mediální koordinátorka mnoha projektů v kulturní sféře, poté přesunula svoji pozornost do komerčního sektoru a věnovala se PR a digitálnímu marketingu pro FMCG a lifestylové značky. Nadále se aktivně angažuje v kultuře a pravidelně ji můžete slyšet vysílat na vlnách Radio 1 a Radio Punctum.

Jana Maussen
projektová manažerka
jana.maussen@cde-org.cz

V CDE vede projekt LIFE Unify a zaměřuje se na proces přípravy nového rozpočtového období EU 2021+. V síti CEE Bankwatch Network rovněž participuje na aktivitách s cílem zvýšení transparentnosti a dekarbonizace exportních kreditních agentur.

Ekonomka a absolventka Harvard University. Profesně se věnovala finančním a kapitálovým trhům jak z obchodního, tak hlavně regulačního hlediska. Poté působila jako manažerka a koordinátorka jak pro privátní, tak pro veřejné instituce v oblastech organizace veřejných zakázek evropských fondů na projekty životního prostředí, podpory podnikání pomocí zaměstnanecké participace včetně družstevnictví a veřejných politik udržitelného rozvoje.

Šimon Batík
projektový koordinátor
simon.batik@cde-org.cz

Šimon se přidal k Centru pro dopravu a energetiku v roce 2021. Zaměřuje se na klimatické dopady veřejných financí a na roli fosilního plynu v probíhající energetické tranzici v rámci České republiky. Absolvoval humanitní studia na Univerzitě Karlově a poté obor Srovnávací právo, ekonomie a finance na Univerzitě v Turíně.

Tomáš Jungwirth
projektový koordinátor
tomas.jungwirth@cde-org.cz

V CDE se věnuje vyhledávání, motivování a podpoře měst v přijímání a naplňování vlastních klimatických strategií, ale také dohledu nad rozdělováním miliard z evropských fondů.

Analytik a lobbista za věci veřejného zájmu. Absolvoval pražská práva, následně studoval na univerzitách v Sarajevu a Bologni, byl stipendistou na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Pracoval například jako manažer volebních kampaní, učitel na gymnáziu nebo Policy Officer v Migračním konsorciu. Působí zároveň jako vedoucí klimatického týmu v Asociaci pro mezinárodní otázky. 

Lucie Mullerová
finanční manažerka
lucie.mullerova@cde-org.cz

Odpovídá za finanční řízení spolku, zejména přípravu ročního rozpočtu a rozpočtu projektů, zajištění účetnictví a plnění souvisejících povinností vůči státním orgánům i partnerům. Jejím úkolem je také příprava finanční zprávy, kontrola plnění rozpočtu a čerpání dotačních projektů.

Již řadu let se věnuje finančnímu řízení neziskových organizací.

Barbora Valešová
koordinátorka Klimatické koalice
barbora.valesova@klimatickakoalice.cz

V CDE má na starosti koordinaci Klimatické koalice. Působí také jako lektorka EVVO v Ekologickém institutu Veronica a Pozemkovém spolku Hády v Brně, příležitostně i v dalších ekocentrech.

Vystudovala obory mediální studia a žurnalistika a humanitní environmentalistika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na environmentální vzdělávání a komunikaci environmentálních témat veřejnosti.

Jitka Martínková
komunikační koordinátorka Klimatické koalice
jitka.martinkova@klimatickakoalice.cz

Jitka působí v Centru pro dopravu a energetiku od roku 2021, a to na pozici komunikační koordinátorky Klimatické koalice.

Z Masarykovy univerzity v Brně má vzdělání humanitního směru. V současné době se vedle práce věnuje znovu i studiu, konkrétně na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze.

V minulosti pracovala v oblasti online marketingu a komunikace a věnovala se správě webů. Ve volném čase se podílela na řadě různých aktivit a projektů, včetně konference Beyond Psychedelics nebo festivalu Jeden svět.

Dobroslava Sehnalová
dobrovolnice

Dobroslava je absolventka Vysoké školy ekonomické. Má bohaté zkušenosti ve finančnictví od burzovní makléřky přes portfolio management po ředitelku distribuční sítě privátního bankovnictví.

Po ukončení bankovní kariéry se věnuje dobrovolnictví v různých oblastech. Pro CDE se zabývá činností exportních kreditních agentur. Ve volném čase praktikuje AIKIDO a jógu.

O co usilujeme

  • ovlivňování energetické a klimatické politiky a legislativy na národní i evropské úrovni, s důrazem na environmentálně příznivá a zároveň realistická řešení
  • propagace energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie a sociálně ohleduplného odklonu od uhlí
  • osvěta a vzdělávání v oblasti klimatických změn a jejich dopadů
  • monitoring využívání veřejných financí z hlediska dopadů na životní prostředí
  • zvyšování transparentnosti exportních kreditních agentur
  • organizování mezinárodní spolupráce a výměny informací mezi nevládními organizacemi
  • zpracovávání a vydávání odborných studií
     

CDE je na národní úrovní členem sítě ekologických nevládních organizací Zelený kruh a zakládajícím členem platformy ekologických a rozvojových nevládních organizací Klimatická koalice. Na mezinárodní úrovni je členem CEE Bankwatch Network, sítě ekologických organizací ve střední a východní Evropě zabývajících se činností mezinárodních finančních institucí, a členem Climate Action Network Europe, evropské sítě pro změny klimatu.
 

Řídíme se Etickým kodexem Zeleného kruhu.

Za podporu činnosti CDE děkujeme Evropské komisi, Evropské klimatické nadaci a Spolkovému ministerstvu životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů.
 

Centrum pro dopravu a energetiku vzniklo na jaře roku 2000 přejmenováním bývalého Programu energetických úspor. Ten založila v roce 1995 Nadace Sluníčko, od roku 1998 fungoval samostatně.

Správní rada

Romana Kaclíková, předsedkyně správní rady

Jiří Jeřábek, člen správní rady

Petr Hlobil, člen správní rady

Helena Továrková, členka správní rady

Výroční zprávy

Hledaný výraz

[ zavřít ]