Aktuality

27.09.2023

Spravedlivá transformace v nespravedlivém světě

Zelená transformace bude spravedlivá, nebo nebude žádná. Toto okřídlené rčení je často slyšet z úst evropských politiků na adresu potřeby propojit přechod k uhlíkové neutralitě se sociální ohleduplností a spravedlností. V teorii je to jasná podmínka toho, aby tato velká společenská transformace byla nejen úspěšná, ale i přijatelná pro veřejnost. Tedy, aby nejen vedla ke dlouhodobému snížení emisí skleníkových plynů, ale aby zároveň podpořila sociální smír. V realitě se však v nerovně nastaveném systému spravedlnosti dosahuje těžko a ani zelená transformace není výjimkou.

Analýza Kateřiny Davidové.

15.09.2023

Projev o stavu Unie nebo předvolební řeč? Von der Leyen zůstala za očekáváními

Ve středu 13. září přednesla předsedkyně Evropské Komise Ursula von der Leyen tradiční Zprávu o stavu Evropské Unie. Bylo jasné, že devět měsíců před volbami do Evropského parlamentu od proslovu nemůžeme čekat žádné zázraky či nové radikální závazky. I tak ale zejména v oblastech energetiky, ochrany klimatu a spravedlivé transformace zůstal za očekáváním.

12.09.2023

Projev o stavu Unie. Co by mělo zaznít

Již zítra pronese předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen výroční projev o stavu Unie. A to 9 měsíců před eurovolbami. Je proto pravděpodobné, že se bude věnovat hlavně úspěchům, kterých Komise v loňském roce dosáhla. Podívejme se, kam by měla směřovat dál.

17.08.2023

Jak pokračuje využití prostředků z Fondu spravedlivé transformace?

Jak si více než půl roku po schválení Plánů spravedlivé územní transformace vedeme v úsilí přeměnit uhelné, rašelinové, lignitové a břidlicové regiony? Jak se na tento proces dívají různí evropští aktéři a jsou s dosavadními výsledky spokojeni?

15.08.2023

Fosilní průmysl dostává v Česku vyšší dotace než obnovitelné zdroje

Zatímco dotační program na obnovitelné zdroje a zateplování Nová zelená úsporám má na období 2021-2030 alokaci 39 miliard korun, jen v roce 2020 činil souhrn implicitních fosilních dotací v ČR 230 miliard korun. Vládní dotace na podporu fosilních zdrojů navíc v posledních letech narůstají. Mezi lety 2016 a 2021 v Česku vzrostla přímo investovaná částka v případě uhlí, ropy i zemního plynu. Podrobně se tomu věnuje nový infolist Centra pro dopravu a energetiku k fosilním dotacím.
07.08.2023

Česko na prahu energetické proměny: 5 kroků, jak zajistit energetickou bezpečnost a udržitelnost

Ze současného geopolitického vývoje je zřejmé, že se nacházíme na prahu významné změny a přechodu k jinému typu energetických systémů, které budou stavět na obnovitelných zdrojích. Tato tranzice je zásadní pro energetickou bezpečnost i řešení probíhající klimatické krize.

03.08.2023

Spravedlivou transformaci uhelných regionů umožní konkrétní kroky politiků, nikoliv vzletná slova

V Karlových Varech proběhla na konci června významná evropská konference ke spravedlivé transformaci. Česká republika se stala čtvrtou hostitelskou zemí tzv. Výročního politického dialogu, na který se sjeli zástupci uhelných regionů z celé Evropské unie, aby probrali průběh a výzvy odklonu od fosilních paliv. Zazněla důležitá sdělení, sama o sobě však nestačí.

26.07.2023

CDE se stalo členem Platformy pro udržitelné finance

V minulém týdnu proběhlo první jednání Platformy pro udržitelné finance, jíž jsme se staly členy. V CDE se budeme zasazovat o to, aby byly cíle platformy koordinovány a implementovány transparentně.

19.06.2023

Národní plán obnovy zezelenal. Nyní je třeba dotáhnout důležité reformy

Vláda v minulém týdnu schválila finální verzi aktualizovaného Národního plánu obnovy. Oproti té původní doznala zásadních změn. Česko si od Evropské unie bude půjčovat méně, než bylo původně v plánu. Půjčku si nakonec nevezme ani na projekty ropovodu TAL + a  plynovodu Stork 2. Plán tak značně zezelenal a má větší potenciál pomoci transformovat českou energetiku směrem k obnovitelným zdrojům a udržitelnosti.

07.06.2023

Emise metanu musíme dostat pod kontrolu, řešení máme na dosah ruky

Vědci i politici se vzácně shodují na tom, že rapidní snížení emisí metanu z lidské činnosti je v současné chvíli jedním z hlavních dílů skládačky, jak udržet celkové oteplení planety na únosné míře. Jak ale bohužel ukazuje nedávno zveřejněný vědecký výzkum v časopisu One Earth, dosud přijaté politiky ani zdaleka nestačí. Přečtěte si komentář Veroniky Murzynové.

06.06.2023

Aktualizace Národního plánu obnovy: Příležitost pro skutečné reformy nesmí vláda promarnit

Aktualizace Národního plánu obnovy, kterou česká vláda a ministerstva intenzivně připravují poslední půlrok, míří na na jednání vlády ve středu 7. 6. Jedná se o robustní balík opatření a investic v objemu přibližně shodném s prvním schváleným NPO, tedy kolem 208 miliard Kč. 

23.05.2023

Dosáhne Česko do roku 2050 klimatické neutrality?

Česká republika letos aktualizuje všechny své strategické dokumenty v oblasti klimatické a energetické politiky. Spolu s Národním energetickým a klimatickým plánem prochází v letošním roce revizí také Státní energetická koncepce a Politika ochrany klimatu.

12.05.2023

Obnovitelné zdroje dodaly Evropě přes zimu více energie než uhlí či zemní plyn. Češi se ale na uhlí zatím stále spoléhají

Beyond Fossil Fuels, koalice nevládních organizací, zkoumala jak sedm evropských zemí, včetně ČR, zvládlo krizi fosilních paliv minulou zimu. Analýza ukázala, že solární a větrné zdroje nyní v Evropě převyšují fosilní plyn a uhlí a že výroba elektřiny z uhlí a plynu v ČR klesla.
03.05.2023

Rozšíření Transalpinského ropovodu: Nesmíme dopustit, aby si penězi z balíku REPowerEU namastili kapsy ti, kteří chtějí vydělat na energetické krizi

Česká vláda plánuje z financování z EU poskytnout 114 mil. eur, tedy bezmála 2,7 mld. Kč, na rozšíření Transalpinského ropovodu (TAL), který propojuje italský přístav v Terstu s rafinériemi v Rakousku, Německu a České republice. Projekt vyvolává obavy ohledně souladu s právními předpisy EU a také v otázce jeho environmentální i hospodářské udržitelnosti.

29.04.2023

Nerostné suroviny překreslují geopolitickou mapu, Evropa by měla hlavně snižovat spotřebu

V Evropské unii se poslední dobou stále častěji skloňují výrazy jako kritické nerostné suroviny, konkurenceschopnost či strategická autonomie. Do Česka tato diskuze teprve přichází, díky rozsáhlým zásobám lithia se ale možná brzy ocitne v centru dění, píše ve svém komentáři Kateřina Davidová.

28.04.2023

Revize Národního plánu obnovy: Česká republika riskuje ztrátu šancí na efektivní dekarbonizaci

Česká vláda brzy rozhodne o investici 200 mld. Kč z Národního plánu obnovy, které by měly směřovat k podpoře klimatických opatření. Místo toho vláda preferuje financování fosilních projektů za zavřenými dveřmi. Přečtěte si článek Evy Mariničové.

24.04.2023

Evropa potřebuje odvážnou metanovou legislativu

Emise metanu se staly palčivým tématem pro světové lídry a Evropský parlament má nyní možnost schválit návrh metanové legislativy, který by posunul EU do čela mezinárodních snah. Nevládní organizace z Evropy apelují na přijetí odvážného kroku a návrat EU na výsluní klimatické politiky.

17.04.2023

Energetická krize a klimatická politika: Co nás čeká po roce zvratů?

Článek Kateřiny Davidové analyzuje dopady energetické krize na klimatickou politiku, řešení energetické chudoby a navrhuje systémová opatření pro budoucnost. Přečtěte si o pozitivních i negativních důsledcích a možnostech společenské koheze a solidarity.
 
Vyšlo v časopise FÓRUM sociální politiky – 01/2023.
05.03.2023

Český průmysl musí zezelenat, aby přežil, říká Kateřina Davidová

Přechod na čisté technologie, jejich výzkum, vývoj i výroba, už nemůžou být vnímány čistě jako otázka snižování emisí, ale i jako otázka udržení konkurenceschopnosti na globálním trhu. Zelený závod začal a Česká republika by měla zbystřit.
27.02.2023

Evropská komise pozitivně vyhodnotila první žádost Česka o platbu v rámci Národního plánu obnovy. Prioritami jsou zelené investice a svižné čerpání

Evropská komise schválila českou žádost o platbu zhruba 26 miliard korun z Národního plánu obnovy. Nyní je řada na Hospodářském a finančním výboru, který by měl stanovisko Evropské komise oficiálně stvrdit.
24.02.2023

Report CAN Europe: Revoluce ve vytápění energií z obnovitelných zdrojů

Organizace CAN Europe představila novou zprávu o vytápění z obnovitelných zdrojů, v níž konstatuje, že neefektivní politiky EU a členských států nedokážou držet krok s poptávkou domácností a firem po snižování spotřeby energie nepodporují snižování emisí ani nákladů na vytápění.

Jaké ekonomické a neekonomické překážky stojí v cestě rozvoji vytápení, které by nebylo závislé na fosilních palivech?

13.01.2023

Odstartovala Nová zelená úsporám Light. Pomůže lidem s nízkými příjmy

Od pondělí je možné žádat o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám Light. Ten cílí na nízkopříjmové skupiny obyvatel se snahou finančně podpořit drobné úpravy vedoucí k úsporám energií. Jde například o výměnu oken či zateplení domů. A to až do výše 150 tisíc korun. Program je vítaným krokem v řešení energetické chudoby. Zároveň je potřeba, aby na něj navázala další cílená podpora.

05.01.2023

Poptávka: Spolupráce na sociologickém výzkumu ke klimatické politice (vhodné pro studující)

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) hledá na krátkodobou spolupráci sociologického*ou výzkumníka*ici, který*á by se podílel*a na zpracování kvalitativního výzkumu o vnímání klimatické politiky v Česku. Hlavní náplní bude provedení deseti kvalitativních rozhovorů s představiteli*kami veřejného, soukromého i občanského sektoru v ČR.

27.12.2022

ROZHOVORY: Jak se žije v uhelných regionech?

Jak se žije lidem na Ústecku a Karlovarsku? Jak si představují život po konci uhlí? Co by se mělo v jejich kraji změnit? Co čeho by chtěli investovat peníze z Fondu spravedlivé transformace? Na tyto a další otázky jsme se zeptali místních. Přínášíme příběhy lidí z Ústecka a Karlovarska, kterým není lhostejná budoucnost jejich kraje a kteří se aktivně snaží zlepšovat místo, kde žijí.

20.12.2022

“Lidé by měli být více zahrnuti do rozhodování,” říkají členky kulturního spolku KultiVary

Parta nadšenců, kteří se rozhodli měnit věci k lepšímu. I tak by se dal popsat spolek KultiVary, který za nedlouho oslaví dva roky od svého vzniku. Píší blog, točí podcast nebo pořádají diskuse a filmová promítání. Jedním z témat, které otevírají, je také spravedlivá transformace Karlovarského kraje. Přinášíme rozhovor s Annou Matištíkovou a Andreou Platinskou ze spolku KultiVary.

06.12.2022

Lidé na Ústecku chtějí dostupné bydlení a smysluplnou práci, říká odbornice na spravedlivou transformaci Marika Volfová

Více než 15 miliard korun by mělo přispět k rozvoji Ústecka po konci uhlí. Kam přeměna kraje směřuje, ale není jasné, upozorňuje Marika Volfová z organizace Re-set. Jak na Ústecku probíhá odklon od uhlí sleduje několik posledních let. V současnosti také pomáhá lidem snižovat účty za energie. Přinášíme rozhovor o spravedlivé transformaci Ústecka.

16.11.2022

Evropský účetní dvůr kritizuje dosavadní přeměnu uhelných regionů. Fond pro spravedlivou transformaci je třeba využít efektivněji

Peníze, které EU poskytla v letech 2014-2020 uhelným regionům v rámci kohezních fondů, podpořily zelenou transformaci jen omezeně. Takový je závěr nové zprávy Evropského účetního dvora. V tiskové zprávě proto auditoři vyzvali k účinnému využití nového Fondu pro spravedlivou transformaci tak, aby vedl ke skutečné transformaci ekonomiky. Centrum pro dopravu a energetiku souhlasí s kritikou a podporuje výzvu Evropského účetního dvora.

15.11.2022

Evropský parlament otevřel dveře pro financování fosilních projektů z plánu REPowerEU. Podrývá tak jeho původní myšlenku

Evropský parlament schválil svou pozici k finančnímu aspektu plánu REPower EU. V ní mimo jiné přijal uvolnění zásady “významně nepoškozovat”, tedy toho, aby projekty nezpůsobovaly žádnou významnou škodu na klimatu nebo životním prostředí. To fakticky umožňuje financovat ze zvažovaných půjček také fosilní projekty. Takový přístup není v souladu s principy modernizace energetiky, přechodu na čisté zdroje a snahy o dosažení klimatické neutrality.

 
14.11.2022

Vítáme vznik Nové zelené úsporám Light a její cílení na nízkopříjmové domácnosti

Ministerstvo životního prostředí představilo parametry Nové zelené úsporám Light. Program cílí na nízkopříjmové skupiny obyvatel se snahou finančně podpořit drobné úpravy vedoucí k úsporám energií. Jde například o výměnu oken či zateplení domů, a to až do výše 150 tisíc korun. 

21.09.2022

Lidé z Chanova potřebují hlavně práci, říká zakladatel spolku Aver Roma

Posledních deset let vede František Nistor spolu s dalšími ve svém volném čase spolek Aver Roma, neboli Jiní Romové. V Chanově pořádají kroužky a akce pro děti, podporují mladé a domlouvají opravy zdevastovaných budov. Účinnou pomocí místním by podle něj byl vznik sociální firmy. Přinášíme rozhovor o spravedlivé transformaci Ústecka a o tom, co by potřebovali a jak se žije lidem v Chanově.

15.09.2022

Nová webová aplikace umožňuje sledovat koncentrace metanu na území Česka

Podívejte se, kde v Česku dochází k únikům metanu či jaké koncentrace tohoto škodlivého plynu se vyskytují na území vašeho bydliště. Přinášíme novou interaktivní webovou aplikaci skrze níž je možné sledovat koncentrace metanu na území Česka. Aplikace je založena na satelitních datech ze Sentinelu 5P od Evropské vesmírné agentury.

23.08.2022

V kraji potřebujeme, aby sídliště byla zajímavá i pro bohatší, říká antropoložka Tereza Dvořáková

Ve svých výzkumech se chomutovská antropoložka Tereza Dvořáková zabývá chudobou. Analyzovala například život na severočeských sídlištích. V současnosti je jejím největším tématem kreativita. Mapuje tvůrce, kteří působí v Ústeckém kraji. Jejich podporu vidí jako jednu z cest pro rozvoj kraje po konci uhlí. Přinášíme rozhovor o spravedlivé transformaci Ústecka a roli kreativity v tomto procesu.

23.08.2022

Zpráva z webináře Repowering for the People: challenges and opportunities for EU member states

Naše expertka na evropskou klimatickou politiku, Kateřina Davidová, promluvila na webináři o pohledu států v CEE regionu na balíček RePowerEU. Přinášíme závěrečnou zprávu s hlavními zjištěními a doporučeními.

19.07.2022

Keňská aktivistka vyzývá k podpoře klimatické spravedlnosti

Elizabeth Wathuti vyzývá světové politické zástupce a zástupkyně, aby se postavili na stranu klimatické spravedlnosti a pomohli komunitám v první linii klimatické krize.
 
Připojte se k jejímu otevřenému dopisu a podpořte finanční mechanismus Loss And Damage.
18.07.2022

Hledáme posilu do týmu: Koordinátor*ka klimatických a energetických projektů

V Centru pro dopravu a energetiku hledáme experta*ku na energetickou transformaci, který*á se bude zabývat energetickou transformací a dopady energetiky, zejména fosilního plynu, na klima.

12.07.2022

Zelená dohoda může být sociálně progresivní

Článek Kateřiny Davidové shrnuje aktuální vývoj ohledně Zelené dohody pro Evropu s důrazem na ty části, které se budou nejvíce dotýkat socio-ekonomických oblastí. Text argumentuje, že Zelená dohoda pro Evropu může být cestou k sociálně spravedlivé transformaci na nízkoemisní ekonomiku, EU ale musí začít dodržovat princip „znečišťovatel platí“ a přestat rozdávat povolenky zdarma velkému průmyslu.

12.07.2022

Změna k lepšímu: Pět věcí, které by během českého předsednictví pomohly progresivnímu byznysu

Změna k lepšímu sdružujeme lídry českého progresivního byznysu, kteří vidí udržitelnost jako příležitost pro budoucnost. Při příležitosti českého předsednictví v Radě EU vydávají seznam 5 konkrétních požadavků, které by českým firmám pomohly v nastartování úspěšných změn při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a udržely konkurenceschopnost naší ekonomiky.

07.07.2022

Česko na startu nového programovacího období: Nízké ambice v oblasti obnovitelných zdrojů snižují možnost dostát závazkům vyplývajícím ze Zelené dohody

Evropská komise schválila OP TAK, jeden z klíčových operačních programů, skrze který může Česko implementovat opatření v souvislosti se změnou klimatu. O finanční prostředky se žadatelé budou moci začít ucházet už v létě. Významná část jich má přitom mířit na klimatické cíle, konkrétně 30 % rozpočtu EU. Plnit své závazky se však Česku doposud nedařilo.

27.06.2022

Podpora fosilního plynu z evropských fondů musí skončit

Zítra, 28. června 2022 se sejde Rada pro životní prostředí, aby projednala revizi systému obchodování s emisemi (ETS), včetně budoucího podoby Modernizačního fondu. Evropský parlament ve svém stanovisku podpořil návrh Evropské komise, který počítá s vyloučením financování fosilních paliv prostřednictvím Modernizačního fondu. Nyní je řada na Radě, aby zaujala své stanovisko, které pak bude hájit v rámci trialogu.

10.06.2022

Pochybná covidová pomoc. Proč státní pojišťovna nepodléhá žádnému dozoru?

Státní pojišťovna EGAP zaštítila dvoumiliardovou půjčku z veřejných peněz pro společnost Greensil. Navzdory korupční aféře, jež se firmy silně dotýkala. Celá kauza ukazuje na problémy s chybějící transparentností státní pojišťovny a dalších exportních kreditních agentur.

11.05.2022

Energetická krize a válka na Ukrajině

V tomto textu nahlížíme na současnou energetickou krizi a válku na Ukrajině z několika úhlů pohledu a zde je krátké bodové shrnutí toho, co se v textu dočtete a co v tuto chvíli považujeme za zásadní.
03.05.2022

Energetická komunita v obci Luče ve Slovinsku je soběstačná až 10 měsíců v roce

Spolehlivé dodávky energií, nízké účty za elektřinu, ale zároveň i udržitelnost? Jde to! Přečtěte si příběh obce Luče, ve které vznikla první energetická komunita ve Slovinsku.

Projekt vytváří v obci takový systém, který umožňuje stabilnější dodávky elektřiny pro místní obyvatele.

05.04.2022

Jednou z cest, jak snížit závislost Evropy na ruském plynu, je zabránit únikům zemního plynu na severu Afriky

Využívání unikajícího zemního plynu z plynárenské infrastruktury je jedním ze způsobů, jak snížit závislost Evropy na ruském plynu. Podle analýzy Capterio a Columbia Center on Sustainable Investment uniká z plynové infrastruktury po celém světě ročně 260 miliard kubických metrů plynu - téměř dvojnásobek importovaného plynu z Ruska do Evropy.

16.03.2022

Společná pozice neziskových organizací k balíčku Fit for 55

Evropská komise představila 14. 7. 2021 soubor legislativních návrhů Fit for 55, který
představuje konkrétní kroky k naplnění závazku snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do
roku 2030 (oproti 1990). Přečtěte si společnou pozici Centra pro dopravu a energetiku, Greenpeace, Hnutí DUHA a Klimatické koalice. 

15.03.2022

Komentář: Seznam projektů společného zájmu nevede k odklonu od fosilních paliv a energetické bezpečnosti Evropy

Evropský parlament schválil 9. března seznam tzv. projektů společného zájmu, neboli PCI. Na něm i přes varování občanských a ekologických organizací skončily masivní projekty, jako jsou plynovody BRUA, Baltic, EastMed a Poseidon.

10.03.2022

Pozice neziskových organizací k českému předsednictví Radě EU s důrazem na klima a energetiku

Téma sociálních dopadů, rostoucích cen energií a energetické chudoby se stalo palčivým problémem a může ohrozit evropské ambice na klimatickou neutralitu. Tomuto tématu je proto nutné věnovat prioritní pozornost při práci předsednictví na klimatických a energetických politikách. Podrobná doporučení přinášíme ve společné pozici Centra pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA a Greenpeace.

03.03.2022

Evropský rok mládeže: všichni se MŮŽEME (a musíme) spojit s mladými lidmi

V souvislosti s Evropským rokem mládeže a v rámci projektu #SparkAChange uvádíme videa CAN Europe s názvem #weCANconnect, která na posledním klimatickém summitu OSN COP26 spojila mladé klimatické aktivisty a odborníky na klima, aby odhalili rozmanitost svých zkušeností a obav v rámci klimatického hnutí.

01.03.2022

SPARK EU Climate Action: přihlašování do programu pro aktivist*ky

Chcete být v první linii klimatické akce a upozornit decision-makery na jejich nečinnost v klimatické krizi? Zajímá vás, jak můžete účinně prosazovat své zájmy na úrovni EU?
Přihlaste se do našeho vzdělávacího programu SPARK EU Climate Action.
28.02.2022

Stojíme za Ukrajinou

Centrum pro dopravu a energetiku se připojilo k výzvě Sítě k ochraně demokracie na podporu napadené Ukrajiny.

14.02.2022

Analýza: Národní plán obnovy je z hlediska ochrany klimatu promarněnou šancí

Nízké ambice v oblasti ochrany klimatu, málo zelených investic a špatná spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu s občanskou společností. To jsou problémy, které provázely vznik Národního plánu obnovy. Podrobnosti si můžete přečíst v naší analýze, která vedle českéno Plánu přináší srovnání s dalšími devíti státy Evropské Unie.

21.01.2022

Nastupující předsednické trio musí chránit klima a vyhnout se falešným řešením

Šest let po ratifikaci Pařížské dohody jsme stále daleko od cesty vedoucí k cíli zastavit oteplování planety na +1,5 °C.

Podle předložených plánů jednotlivých států by teplota v roce 2100 dosáhla +2,7 °C, což výrazně přesahuje již tak kritickou hranici. Vyzýváme probíhající a nadcházející předsednictví v Radě EU, aby jednala ve společném zájmu evropských občanů.

10.01.2022

Začíná veřejná konzultace k nové metodice participace mezi státem a neziskovým sektorem

Ode dneška do 31. ledna může veřejnost komentovat nově vznikající metodiku participace mezi státem a nevládními neziskovými organizacemi. 

16.12.2021

Komentář: Evropská komise zveřejnila druhou část balíčku FF55 zaměřenou na emise metanu a trh s plynem

Evropská komise včera představila druhou část balíčku FF55. Ta je z velké části zaměřena na sektor energetiky, specificky na regulaci emisí metanu a revizi legislativy o trhu s plynem.
 
Přečtěte si komentář Šimona Batíka.
14.12.2021

Emise metanu v energetice – jak účinně řešit problém „neviditelné hrozby“

Evropská komise představí 15. prosince návrh metanové legislativy.

Přinášíme přehled, kde se bere metan v energetice, kde dochází k jeho úniku a jaká jsou možná řešení.

06.12.2021

Komentář: EU reviduje legislativu zaměřenou na trh s plynem. Jaká je situace krátce před zveřejněním oficiálního návrhu?

Fosilnímu lobby se stále daří prosazovat svojí agendu i na nejvyšších místech Evropské unie. Tentokrát jde o balíček se zaměřením na dekarbonizované plyny, tzv. gas decarbonization package. Jeho předběžný text nedávno unikl a vykazuje několik problematických bodů. Přinášíme komentář Šimona Batíka.

01.12.2021

Vše důležité k Fit for 55. Co přináší nová klimaticko-energetická legislativa EU?

Přinášíme přehled základních informací a relevantních zdrojů k dlouho očekávanému legislativnímu balíčku Fit for 55.

Grafiky, mediální ohlasy, analýzy a další odkazy, vše na jednom místě. Přehled postupně aktualizujeme.

20.10.2021

Občanské organizace vyzývají evropské lídry, aby navýšili ambice vnitrostátních klimatických cílů a urychlili transformaci energetiky

Evropská rada bude jednat o současném problému rapidně rostoucích cen energií už zítra. Občanské a ekologické organizace včetně Centra pro dopravu a energetiku, Nadace Partnerství nebo Greenpeace Česká republika vyzývají lídry, aby navýšili ambice vnitrostátních klimatických cílů a urychlili transformaci energetiky. Apel směřuje i na nutnost naplno využit potenciálu energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.
 
Celý dopis najdete v tiskových zprávách: bit.ly/3G1G5db
30.09.2021

Prohlášení Klimatické koalice a Zeleného kruhu k růstu cen energií: Vláda ignorovala závislost na fosilních palivech. Nyní musí zakročit

V posledních týdnech a měsících zažíváme po celé Evropě bezprecedentní nárůst cen energií, který se dotkne i lidí v České republice. Ceny elektřiny dokonce překonaly dosavadní rekord z roku 2008 a je možné, že dále porostou. Přinášíme prohlášení Klimatické koalice a Zeleného kruhu.

21.09.2021

World Climate March 2021: Odstartoval týden pochodu za ochranu klimatu

U příležitosti klimatického summitu OSN COP26, který se letos koná v Glasgow, pořádá World Climate March virtuální akci, jejímž cílem je vyvinout tlak na vedoucí představitele, aby okamžitě začali jednat proti klimatické krizi a nerovnosti.

Zapojit se můžete skrz web World Climate March!

06.09.2021

Zveme vás na diskusní seminář Volby a klima: co by měla dělat nová vláda?

Volební  kampaň  pro  říjnové volby do Poslanecké sněmovny PČR je v plném proudu. Co by ve světle vědeckých poznatků o změně klimatu měli prosazovat kandidáti do sněmovny v zájmu této i budoucích generací?

Zúčastněte se diskuse s odborníky a odbornicemi, která se uskuteční 7. září od 15 hodin na půdě Akademie věd

09.08.2021

Zajímají vás velké problémy, kterým dnes společnost čelí? Zapojte se do diskuze a podělte se o své myšlenky, nápady a zkušenosti.

Zveme mladé lidi, aby se zúčastnili diskusní skupiny, kde budeme hovořit o některých z největších problémů, kterým dnes společnost čelí.

Tyto diskuse jsou součástí výzkumu, který pomůže nevládním a charitativním organizacím lépe porozumět veřejnému mínění ohledně nejnaléhavějších otázek naší doby.

16.07.2021

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans se dnes sejde s ekologickými organizacemi

Situace v české energetice a kritický stav zdejší krajiny, to jsou témata, která na dnešní schůzce s místopředsedou Evropské komise proberou zástupci a zástupkyně ekologických organizací, včetně CDE.

24.06.2021

V Karlovarském kraji proběhlo první veřejné projednání Plánu spravedlivé územní transformace

Jednalo se o vůbec první pokus o participativní akci zaměřenou na veřejnost v rámci českých uhelných regionů. Kraj teď sbírá připomínky.

10.06.2021

Záznam webináře: Market Of Experiences - Cultivating Just Transition in CEE

Pusťte si záznam workshopu, který CDE uspořádalo 18. a 19. května 2021 ve spolupráci s CAN Europe.

Zjistěte, jaké jsou zkušenosti klimatické komunity ze střední a východní Evropy a poučte se z inspirativních projektů spravedlivé transformace. Akce byla volně přístupným a participativním setkáním a jejím účelem bylo kultivovat kompetence, sdílet projektové tipy a zkušenosti a posílit klimatické sítě jako takové.

13.05.2021

Zveřejňujeme: National Energy and Climate Plans Tracker ve spolupráci s CAN Europe

Analytický nástroj NECP Tracker ukazuje, jak vybrané členské státy EU plní či neplní své vlastní klimatické plány. Vedle Česka zahrnuje data pro Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Francii, Německo, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko.

Více informací a odkaz na interaktivní prezentaci najdete v tomto v článku.

24.03.2021

Záznam online diskuze: Zapojujeme města do klimatických řešení

Podívejte se na záznam představení naší nové publikace a diskuze s panelisty.

  • Tomáš Jungwirth, autor publikace, CDE
  • Pavla Vidanová, Pakt starostů a primátorů, Ministerstvo životního prostředí
  • Jiří Tencar, energetický specialista, Smart Písek
  • Anna Kšírová, zakladatelka Rodiče za klima Liberec

Hledaný výraz

[ zavřít ]