Průvodce fondy EU

zveřejněno 27.02.2024

 

Finanční podpora EU hraje důležitou roli v dosažení cílů Zelené dohody. V období 2021 až 2027 je k dispozici řada fondů a programů, které jsou financovány z tradičního rozpočtu EU (Víceletý finanční  rámec),  z  plánu  obnovy  po  koronavirové  pandemii  (NextGenerationEU)  a  z  výnosů  z trhu  s  uhlíkem  (ETS).  Tyto  programy  společně  poskytují  miliardy  eur  určené  na  investice  voblasti klimatu a pomáhají splnit cíle pro rok 2030.

Evropská  komise  uvádí,  že  „ke  splnění  cílů  vyplývajících  ze  Zelené  dohody  pro  Evropu  a programu  REPowerEU  budou  zapotřebí  dodatečné  investice  ve  výši  více  než  620  miliard  eurročně“. V rámci nezávislých studií  bylo spočteno, že v letech 2021 až 2027 je na boj proti změně klimatu z některých hlavních programů EU k dispozici téměř 400 miliard eur. Tato částka nezahrnuje společnou  zemědělskou  politiku  EU  (SZP)  a  program  Horizont  Evropa.  Jedná  se  sice  jen  o nepatrný zlomek toho, co je potřeba, již nyní ale může tato částka přispět k významnému podílu investic v oblasti ochrany klimatu, a to zejména v zemích, které jsou na financování z EU ve velkémíře závislé.

Tento průvodce podtrhuje význam některých fondů, které jsou pro opatření v oblasti klimatunejdůležitější, konkrétně Fondů politiky soudržnosti, Nástroje pro oživení a odolnost, Fondu pro spravedlivou transformaci, Modernizačního fondu a Sociálního fondu pro klimatická opatření.Nastíní, jak se podílet na navrhování a implementaci fondů EU tak, aby byl ve prospěch občanů
a životního prostředí využit jejich plný potenciál.

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]