Spravedlivá transformace

Podporujeme snahy o sociálně ohleduplný odklon od využívání uhlí. Jeho těžba a spalování způsobují zátěž pro životní prostředí, klima, ovzduší i lidské zdraví a spravedlivý přechod k jiným zdrojům energie přinese výhody pro nás i budoucí generace. Proto jsme součástí mezinárodní platformy Just Transition a zasazujeme se o co nejvíce spravedlivou a udržitelnou vládní strategii restrukturalizace českých uhelných regionů RE:START.

 

Evropská klimatická a energetická legislativa

Přicházíme s argumenty, proč by klimatická a energetická legislativa EU měla být účinnější a rychleji přispívající k transformaci na nízkouhlíkovou ekonomiku. Věnujeme se systému obchodování s emisními povolenkami, Nařízení o rozdělení úsilí a legislativním balíčkem s názvem Fit for 55, který navýšil klimatické cíle EU. Do roku 2030 by tak měly emise skleníkových plynů klesnout o 55 % oproti roku 1990.

 

Exportní kreditní agentury

Zasazujeme se o transparentnější a odpovědnější činnost Exportních kreditních agentur. Jedná se o státní instituce pojišťující export a investice domácích firem v zahraničí. Vzhledem k tomu, že tyto instituce nakládají s veřejnými financemi, měly by také podléhat veřejné kontrole. Naším cílem je proto zajistit, aby byly jejich operace transparentní a respektovaly národní politiku a mezinárodní úmluvy jako např. Pařížskou dohodu. Při své práci se zaměřujeme zejména na české agentury ČEB a EGAP a dále pak na společné požadavky na exportní agentury ze strany Evropské komise nebo OECD.

 

Propagace čisté energetiky

Prosazujeme čistou energetiku, jako jsou obnovitelné zdroje, energetická efektivita, energetická soběstačnost nebo komunitní vlastnictví zdrojů. Zásadním předpokladem k jejímu fungování je správné nastavení legislativy. Proto se podílíme na kampani „Domácí elektřina“ za umožnění vlastní výroby energie pro každého. Že je to možné dokazují naše příběhy prosumerů, kteří v ČR  obnovitelné zdroje úspěšně provozují. Pravidelně také přispíváme do newsletteru Chytrá energie, kde propagujeme bezemisní energetiku a průběžně informujeme o vývoji na poli klimaticko-energetických politik.

 

Nastavení rozpočtu EU

Prosazujeme, aby podstatná část financí přístího evropského rozpočtu směřovala do oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické efektivity a dalších transformačních investic tak, aby se EU podařilo dosáhnout téměř nulových emisí uhlíku do roku 2050. Věříme, že s využitím katalytického efektu financování z rozpočtu EU je možné překonat národní překážky této transformace způsobem, který navíc přispěje k rozvoji místních komunit, řešení sociální nerovnosti a zlepšení celkové kvality života obyvatel. Zdůrazňujeme potřebu zvýšit transparentnost a správu prostředků s cílem vyloučit škodlivé a neudržitelné projekty. Jsme součástí mezinárodní kampaně People’s Budget

Hledaný výraz

[ zavřít ]