Aktuality

27.09.2023

Spravedlivá transformace v nespravedlivém světě

Zelená transformace bude spravedlivá, nebo nebude žádná. Toto okřídlené rčení je často slyšet z úst evropských politiků na adresu potřeby propojit přechod k uhlíkové neutralitě se sociální ohleduplností a spravedlností. V teorii je to jasná podmínka toho, aby tato velká společenská transformace byla nejen úspěšná, ale i přijatelná pro veřejnost. Tedy, aby nejen vedla ke dlouhodobému snížení emisí skleníkových plynů, ale aby zároveň podpořila sociální smír. V realitě se však v nerovně nastaveném systému spravedlnosti dosahuje těžko a ani zelená transformace není výjimkou.

Analýza Kateřiny Davidové.

Tiskové zprávy

21.09.2023
Návrh klimaticko-energetického plánu řeší náhradu uhlí, ale nevyužívá možností obnovitelných zdrojů a příliš sází na jádro
28.08.2023
Dosavadní scénáře pro energetickou koncepci nevedou k potřebnému růstu OZE ani ke splnění klimatických cílů
10.08.2023
Veřejnost chce vyšší cíle v ochraně klimatu, ukazuje vyhodnocení konzultace MPO k nové klimaticko-energetické strategii

Publikace

10.08.2023

Infolist k fosilním dotacím

Fosilní dotace mají řadu negativních dopadů, jedním z hlavních je, že snižují efektivitu investic do opatření na snížení emisí skleníkových plynů. V novém infolistu, který zpracovala odbornice na klimatickou politiku Kateřina Davidová, přinášíme přehled různých druhů fosilních dotací všetně jejich vyčíslení pro Českou republiku, přehled jejich negativních dopadů i doporučení, co je třeba udělat.

Události

21.06.2023

Evropský energetický systém z pohledu komunitní energetiky: změna rolí a zdrojů

Jak může komunitní energetika přispět ke spravedlivé a bezpečné energetické transformaci? Zúčastněte se diskuse, kterou pořádáme společně s European Climate Initiative (EUKI) v rámci European Sustainable Energy Week. Připojte se k události.

Projekty

01.03.2023

LIFE TogetherFor1.5

Projekt LIFE TogetherFor1.5 je celoevropský projekt, jehož cílem je sladit klimatickou a energetickou politiku EU s opatřeními pro dosažení cíle Pařížské dohody - udržet globální oteplení pod 1,5 °C. Projekt využívá příležitostí, které nabízí klimatická a energetická politika na národní i evropské úrovni.

V médiích

17.08.2023

Ekonews: Nemáme dost informací, zda peníze půjdou tam, kam mají, říká expertka na přeměnu uhelných regionů

Rozhovor Martiny Patočkové se Zuzanou Vondrovou o efektivitě využívání dotací z Fondu spravedlivé transformace, určených k rozvoji uhelných regionů. 

O nás

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

Centrum pro dopravu a energetiku

Heřmanova 8
170 00 Praha 7

E-mail: cde@cde-org.cz

IČO: 67980961

více

Hledaný výraz

[ zavřít ]