Aktuality

23.05.2023

Dosáhne Česko do roku 2050 klimatické neutrality?

Česká republika letos aktualizuje všechny své strategické dokumenty v oblasti klimatické a energetické politiky. Spolu s Národním energetickým a klimatickým plánem prochází v letošním roce revizí také Státní energetická koncepce a Politika ochrany klimatu.

Tiskové zprávy

23.05.2023
Veřejná konzultace nové klimatické a energetické strategie Česka vázne, Greenpeace ČR nabízí nástroj pro připomínkování veřejnosti
10.05.2023
Pozice k Net Zero Industry Act (NZIA) a Critical Raw Materials Act (CRMA)
02.05.2023
Proběhlo první jednání k energetické a klimatické strategii. Ekologické organizace razí rozvoj obnovitelných zdrojů, úspory a zapojení veřejnosti

Publikace

22.12.2022

Česká republika v čase geopolitických změn: Energetická bezpečnost v centru pozornosti

Přechod k energetickým systémům, které budou zahrnovat více obnovitelných zdrojů, je zásadní změnou v řešení energetické bezpečnosti i klimatické krize.

Přečtěte si náš policy briefing, který vznikl jako výstup z odborné konference "Udržitelně a dostupně: energetická bezpečnost v čase transformace".

Události

07.02.2023

Debata o ženském (zeleném) leadershipu

Pražská kancelář nadace Heinrich Böll Stiftung pořádá 9. 2. 2023 v Praze diskusi se ženami, které zastávají vedoucí pozice v neziskových organizacích a politice. Diskuse se vedle ředitelky české pobočky Lékařů bez hranic Sylvy Horákové a poslankyně Evropského parlamentu Katrin Langensiepen zúčastní také ředitelka Centra pro dopravu a energetiku Barbora Urbanová. 

Projekty

01.03.2023

LIFE TogetherFor1.5

Projekt LIFE TogetherFor1.5 je celoevropský projekt, jehož cílem je sladit klimatickou a energetickou politiku EU s opatřeními pro dosažení cíle Pařížské dohody - udržet globální oteplení pod 1,5 °C. Projekt využívá příležitostí, které nabízí klimatická a energetická politika na národní i evropské úrovni.

V médiích

28.04.2023

ekonews.cz: Nerostné suroviny překreslují geopolitickou mapu, Evropa by měla hlavně snižovat spotřebu

O nás

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

Centrum pro dopravu a energetiku

Heřmanova 8
170 00 Praha 7

E-mail: cde@cde-org.cz

IČO: 67980961

více

Hledaný výraz

[ zavřít ]