Aktuality

27.06.2022

Podpora fosilního plynu z evropských fondů musí skončit

Zítra, 28. června 2022 se sejde Rada pro životní prostředí, aby projednala revizi systému obchodování s emisemi (ETS), včetně budoucího podoby Modernizačního fondu. Evropský parlament ve svém stanovisku podpořil návrh Evropské komise, který počítá s vyloučením financování fosilních paliv prostřednictvím Modernizačního fondu. Nyní je řada na Radě, aby zaujala své stanovisko, které pak bude hájit v rámci trialogu.

Tiskové zprávy

15.06.2022
Klima jako přívěšek energetické bezpečnosti, vláda zveřejnila priority pro předsednictví EU
08.06.2022
Evropský parlament dnes promarnil příležitost postavit EU do role jednoznačného klimatického lídra
03.06.2022
Evropský parlament čeká důležité hlasování o klimatických opatřeních, jež mají zajistit snížení emisí EU o 55 %

Publikace

07.06.2022

Fair and Sustainable Future of Transport and Buildings: Outlook for the Czech Presidency

CDE a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM uspořádali uzavřený kulatý stůl s názvem Spravedlivá a udržitelná budoucnost dopravy a budov: Výhled pro české předsednictví.
 
Tato publikace shrhnuje výsledky jednání a dává do kontextu nové poznaky, které jsou klíčové pro české předsednictví EU, které začna 1. července 2022. Dokument je v angličtině.

Události

17.02.2022

Současnost a budoucnost uhelného Severozápadu: Jak na spravedlivou transformaci?

Zveme Vás na debatu o příležitostech, které uhelným regionům nabízí tzv. spravedlivá transformace.

Uhelný průmysl pomalu končí a nastává chvíle pro hledání nových cest. Jak posílit soběstačnost Ústeckého a Karlovarského kraje? Jak podpořit místní obyvatele a zkvalitnit zdejší život? A jakou roli má v tomto procesu hrát stát, místní lidé a podnikatelská sféra?

Projekty

09.09.2021

Towards a climate neutral EU: Efficient allocation of EU funds

Hlavním cílem projektu je přispět k podpoře efektivního využívání evropských peněz, vyzdvihovat příklady dobré praxe a na národní i mezinárodní úrovni sdílet získané poznatky. Projekt tak pomůže zlepšit úroveň nakládání s fondy EU a evropskou fiskální politiku s ohledem na klimatická opatření a Zelenou dohodu pro Evropu.

V médiích

28.04.2022

ihned.cz: „Sousedská“ elektřina. Komunitní výroba a sdílení energií by mohly pokrýt až osminu spotřeby

Jedním z dlouhodobých řešení energetické krize a cestou k nezávislosti Česka na ruském plynu může být lokální výroba tepla a elektřiny v obecních či bytových družstvech, tedy komunitní energetika. 

O nás

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

Centrum pro dopravu a energetiku

Heřmanova 8
170 00 Praha 7

E-mail: cde@cde-org.cz

IČO: 67980961

více

Hledaný výraz

[ zavřít ]