Tiskové zprávy

01.02.2021
Vláda nepřijala doporučení Uhelné komise. Část ministrů chce totiž konec uhlí v roce 2033
20.01.2021
Nový americký prezident Joe Biden vrátí USA zpět k Pařížské dohodě ještě v den své inaugurace
08.01.2021
Pracovní pozice: Mediální koordinátor/ka

Publikace

 
18.12.2020

CAN Europe: Tackling Energy Poverty Through National Energy And Climate Plans: Priority Or Empty Promise?

Zpráva připravená nevládními organizacemi a výzkumnými pracovníky pod hlavičkou CAN Europe uvád, že téměř 34 milionů obyvatel EU si nemůže dovolit dostatečně vytápět své domovy nebo svítit. Přibližně 15 % Evropanů žije ve špatně izolovaných domech s prosakujícími střechami, vlhkými stěnami, podlahami nebo základy. Analýza národních klimaticko-energetických plánů (tzv. NKEP) šesti zemí střední a východní Evropy odhaluje neadekvátnost jejich opatření pro řešení energetické chudoby.

Události

 
04.12.2020

Multi-Stakeholder Online Workshop: Making Climate Action Happen

Financování strategií, klimatických opatření a čisté energie prostřednictvím plánů obnovy a odolnosti a programování politiky soudržnosti ve střední a východní Evropě.

Na semináři se budeme zabývat tím, jak financování EU z nástroje pro obnovu a odolnost, fondů politiky soudržnosti a Fondu pro spravedlivou transformaci může naplňovat ambiciózní klimatické cíle a jakou roli v tomto procesu hrají Národní klimaticko-energetické plány. Workshop rovněž poskytuje příležitosti pro mnohostrannou výměnu zkušeností a osvědčených postupů, jak zapracovat klimatické cíle do plánů tak, aby byly v souladu s příslušnými plány výdajů evropských fondů.

Projekty

 
01.10.2020

Towards a climate-neutral EU: funding and incentives for a transformative European Green Deal and Recovery Plan

European Environmental Bureau a Clean Air Action Group (Levegő Munkacsoport) zahájili v říjnu 2020 nový projekt, který si klade za cíl působit na formování víceletého finančního rámce (VFR), tj. rozpočtu EU na období 2021–27), a Plánu na podporu oživení Evropy. Členové konsorcia poskytují expertní vstupy do politického procesu a snaží naplňovat participativní princip. Cílem je umožnit výměnu názorů, učinit nový evropský rozpočet klimaticky odolným a zároveň zvyšovat povědomí o nutnosti vypracovat cílená doporučení pro lepší využívání fondů EU.

V médiích

08.02.2021

ihned.cz: Trapas v Bruselu. Češi dostali vynadáno za potravinové kvóty a pak vyzývali ostatní k solidaritě a posilování jednotného trhu

O nás

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

Centrum pro dopravu a energetiku

Heřmanova 8
170 00 Praha 7

E-mail: cde@cde-org.cz

IČO: 67980961

více

Hledaný výraz

[ zavřít ]