Aktuality

28.06.2024

Podpora českého exportu není transparentní

Proč nesmí český daňový poplatník vědět, komu stát poskytuje prostředky na podporu exportu, které často dosahují až stamilionů Kč? Proč je pro veřejnost nejasné, jaké projekty stát podporuje z hlediska vlivu na životní a sociální prostředí, a nevíme ani, zda podporujeme export domácího zboží? Tyto otázky blíže zkoumá následující text, který se zaměřuje na jeden z nástrojů podpory exportu - exportní agentury. Konkrétně se zabývá Exportní a garanční pojišťovací společností, a.s. (dále jen EGAP) a Českou exportní bankou, a.s. (dále jen ČEB).

Tiskové zprávy

11.07.2024
Větší využití větru a slunce zlevní transformaci a posílí soběstačnost. Vláda toho využít nechce
25.06.2024
Lidé chtějí ambicióznější klimaticko-energetickou strategii Česka, ukazují výsledky veřejné konzultace
12.06.2024
Větrné turbíny jsou klíčem k dostupným cenám elektřiny. Je nutné odstranit bariéry rozvoje

Publikace

29.06.2024

Strengthening the Participation of Civil Society in Monitoring Committees through Technical Assistance

Síť nevládních ekologických organizací CEE Bankwatch vydala nový briefing týkající se zapojení občanské společnosti do tvorby politik skrze monitorovací výbory. Tradičně považované pouze za formální orgány s nejednoznačným posláním, monitorovací výbory se v posledních letech díky úsilí mnoha organizací občanské společnosti stávají efektivním nástrojem, jak se podílet na tvorbě politik na regionální, národní i evropské úrovni. I přes značný pokrok ale v jejich fungování přetrvávají problémy.

Na publikaci se podílela také odbornice Centra pro dopravu a energetiku Jana Pospíšilová Maussen.

Události

14.07.2024

Seminář: Bydlení bez emisí - Jak na vytápění a chlazení ve 21. století

Ekologizace teplárenství a přechod z uhlí jako primárního zdroje dálkového vytápění je důležitým tématem, které se přímo dotýká 1,7 milionu českých domácností, tedy 4 milionů obyvatel ČR. S postupným odklonem od uhlí bude navíc dále nabírat na důležitosti.

Projekty

01.10.2023

RePower the Regions: Ambiciózní a inkluzivní plány pro čistou energii v uhelných regionech

Participace a vedoucí postavení uhlíkově náročných regionů při přechodu na čistou energii jsou nezbytným předpokladem pro dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. Na základě tohoto předpokladu si projekt RePower the Regions klade za cíl zajistit, aby plány pro čistou energii v regionech byly v souladu s klimatickými cíli EU do roku 2030 a měly silnou podporu na místní úrovni, a poskytnout praktické pokyny a plány, jak regiony posílit.

V médiích

27.05.2024

iRozhlas: Co bude s mým autem? Vše o magickém roku 2035 a vlivu eurovoleb na budoucnost naší dopravy

O hlavních výzvách automobilového průmyslu a o tom, jak bude naše silniční doprava vypadat za deset let, si redaktor Jan Kaliba povídal se zástupci a zástupkyněmi byznysu, politiky i odborné obce. Za Centrum pro dopravu a energetiku odpovídá expertka na klimatickou politiku Kateřina Davidová.

O nás

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

Centrum pro dopravu a energetiku

Heřmanova 8
170 00 Praha 7

E-mail: cde@cde-org.cz

IČO: 67980961

více

Hledaný výraz

[ zavřít ]