O nás

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

Projekty

 

UNIFY: Bringing the EU together on climate action

Od roku 2019 se podílíme na evropském projektu LIFE UNIFY, koordinovaném Climate Action Network (CAN), jehož cílem je podpořit včasný a efektivní přechod členských států EU na nízkouhlíkovou ekonomiku. V rámci projektu se zaměřujeme zejména na tyto oblasti: národní klimaticko-energetické plány, nastavení nového rozpočtu EU, motivace a podpora měst v přijímání vlastních klimaticko-energetických strategií.

Tiskové zprávy

11.08.2020
Česká republika může dosáhnout na miliardy z EU, potřebuje k tomu ale plán spravedlivé transformace uhelných regionů
16.07.2020
Miliardy z nového rozpočtu EU musí jít na dekarbonizaci ekonomiky, nikoli do fosilních zdrojů
12.06.2020
Otevřený dopis českým exportním agenturám a ministerstvu financí

Publikace

 
16.07.2020

EU Funds for a Green Recovery

Tato zpráva mapuje investice a opatření uvedené v Národních klimaticko-energetických plánech členských zemí EU. Navrhuje nová opatření, která mají velký potenciál posílit ambice v oblasti klimatu a ekologické obnovy, a zdůrazňuje jaké projekty by měly získat finanční prostředky EU a finance z fondů pro obnovu ekonomiky. Zároveň upozorňuje na škodlivé investice, které by neměly být podporovány z fondů EU proto, aby se zabránilo výsokým emisích skleníkových plynů, ztrátě biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémů.

V médiích

07.07.2020

Czech Coal Commission restarts negotiations after COVID-19 hiatus

After several months of complete inertia caused by the coronavirus lockdown, the Czech Coal Commission’s activities have restarted again - and so did the negotiations over Czechia’s final coal phaseout date and the steps leading to it. On June 5, the Coal Commission met in Prunerov on the occasion of the closing ceremony of the coal power plant Prunerov I, which is one of the most polluting coal power plants still operating in Czechia. NGOs and other activist groups had been asking for years for the closure of Czechia’s greatest polluters: Prunerov, Chvaletice and Pocerady. Their demands had been met with lack of interest and motivation from the responsible stakeholders and legislative bodies, but this is no longer the case.

Centrum pro dopravu a energetiku

Heřmanova 8
170 00 Praha 7

E-mail: cde@cde-org.cz

IČO: 67980961

více

Hledaný výraz

[ zavřít ]