Shrnutí konference Česko 2030: Jak podpořit zelenou transformaci a nevyhazovat peníze oknem?

zveřejněno 01.12.2023


Dne 20. lístopadu 2023 uspořádalo Centrum pro dopravu a energetiku a institut EUROPEUM odbornou konferenci o přeměně energetiky, smysluplných investicích a sociálním zabezpečení české společnosti s názvem Česko 2030: Jak podpořit zelenou transformaci a nevyhazovat peníze oknem?

Akce byla rozdělena do dvou tematických panelů.

PANEL 1
Strategické investice a financováni zelené transformace

První panel se věnoval strategickým investicím a financování zelené transformace, včetně využití výnosů z emisního obchodování. Úvodního slova se ujal Milan Ščasný z Centra pro otázky životního prostředí UK, který prezentoval výstupy modelování SEEPIA. Druhou řečnicí byla Anna Michalčáková z Frank Bold Society, která představila novinky plynoucí z revidované směrnice o EU ETS. Směrnice obsahuje přísnější pravidla ohledně využívání výnosů a od roku 2024 mají být veškeré výnosy využity na klimatická opatření. Třetím panelistou byl Tomáš Trubačík ze Svazu průmyslu a dopravy. Ve svém příspěvku zdůraznil, že výnosy z emisního obchodování by měly pomoci transformovat průmysl.

PANEL 2
Sociální klimatický fond: kam s penězi a kde jsou nejvíce potřeba?

Druhý panel se věnoval nastavení Sociálního klimatického fondu (SKF) a zacílení finanční podpory na ty nejpotřebnější. Úvodní prezentace se ujala Maggie Škabraha Dokupilová z Ministerstva pro životní prostředí, která shrnula, jaké podmínky a termíny udává stávající legislativa, zejména Nařízení o Sociálním klimatickém fondu. Druhým řečníkem byl Roman Matoušek z Ministerstva pro místní rozvoj, který popsal tři zdroje energetické chudoby: nízký příjem domácnosti, vysoké ceny energií a nízkou energetickou účinnost. Podle něj lze ale očekávat rostoucí vliv dalších problémů. Další panelistkou byla Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku, která se ve svém příspěvku zaměřila především na problematiku strukturálně zanedbaných regionů. Zdůraznila, že ČR stále nedělá dostatečné kroky k tomu, aby transformace byla skutečně spravedlivá, a není na ni dostatečně připravena. Posledním panelistou byl Jan Klusáček z Platformy pro sociální bydlení. Spuštění systému EU ETS2 bude mít podle něj dopad na všechny, zejména pak ale na zranitelné skupiny obyvatelstva. Jde přitom o poměrně početnou skupinu obyvatel, v současnosti do ní spadá přibližně 1,6 milionu lidí.

Přečtěte si podrobnější shrnutí v dokumentu výše.

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]