Evropský rok mládeže: všichni se MŮŽEME (a musíme) spojit s mladými lidmi

zveřejněno 03.03.2022
Zdrceně, vyděšeně, vyčerpaně, úzkostně, depresivně, beznadějně. To je jen letmý pohled na to, jak se dnešní mládež cítí. A není divu proč: současná generace mladých lidí čelí životu v socioekonomickém systému, který není schopen změnit směr vývoje pryč od hrozby ekologického kolapsu. Kolapsu, který navíc sám tento systém umožnil.
Hlasy této generace a jejích představitelů jsou sice vzdorné a silné, ale i přes to nejsou dostatečně slyšet. Dnes stojí tito mladí lidé před nepořádkem, který nezpůsobili, a mají jedinou palčivou otázku - jak to vše tedy+- napravit, když je vlastně nikdo neposlouchá?

Teaser #weCANconnect: Global climate movement explores one another at COP26

Speciální videoprojekt CAN Europe přináší inkluzivní a jednotné hlasy z celého světa, které odloží své rozdíly a společně se stanou upřímnými, otevřenými a jednotnými. sdílet, jaké to je být součástí globálního klimatického hnutí.
Předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyen získala 15. září 2021 pozornost tisíců mladých Evropanů. Ve svém projevu o stavu Unie v Parlamentu nastínila plán Evropského roku mládeže. Tento rok se mimo jiné zaměří na zapojení mládeže do tvorby evropských a vnitrostátních politik. Co to ale znamená? Jak se tvůrci politik propojí s mládeží a naopak a co by si sami mladí lidé přáli, aby se v tomto roce stalo?
 
Poslanci Parlamentu přijali návrh von der Leyenové 604 hlasy pro, 25 proti a 68 se zdrželo hlasování. Většina tedy souhlasí s tím, abychom v letošním roce věnovali větší pozornost zapojení a účasti mládeže. Podle Evropského parlamentu se Evropský rok mládeže 2022 “zaměří na obnovení pozitivních vyhlídek pro evropské mladé lidi, kteří byli negativně zasaženi dopady pandemie COVID-19”. Ze všech ničivých dopadů pandemie COVID-19 jsou mladí lidé nejvíce zasaženi nedostatkem sociálních interakcí, což vede k problémům s duševním zdravím a dalším výzvám. Stačí se podívat na šokující výsledky průzkumu UNICEF týkajícího se duševního zdraví mladých lidí v Latinské Americe a Karibiku po vypuknutí pandemie – 27 % dotázaných uvedlo, že v posledních sedmi dnech pociťovali úzkost a 15 % depresi.

 

Nejde ale jen o pandemii COVID-19. Ruku v ruce s tím, jak se klimatická krize projevuje rostoucím počtem hurikánů, povodní, požárů a dalších děsivých dopadů a událostí po celém světě, mladí lidé pociťují strach a beznaděj ohledně své budoucnosti. Mládež by opravdu nutně potřebovala nějaké pozitivní zprávy a události, na které by se mohla v tomto roce těšit. Podle Evropského parlamentu bude letos věnována zvláštní pozornost duševnímu zdraví mladých lidí. 
 
Evropská komise také zdůraznila potřebu spoluvytvářet program tohoto Evropského roku mládeže společně s mladými lidmi. Proto 22. října 2021 zveřejnila online průzkum, jehož cílem bylo shromáždit nápady, názory a obavy mladých lidí. To je dobrý příklad toho, jak by měla vypadat participace. Je důležité ptát se na názory mladých lidí a na to, co chtějí - a ne jim vnucovat své nápady. Online průzkumu se zúčastnilo přibližně 5 000 lidí z různých koutů Evropy.
 

Co chtějí mladí Evropané?

  • 58,8 % respondentů chce aktivně přispět k Evropskému roku mládeže a považuje to za pozitivní potvrzení toho, že rozhodující činitelé EU myslí na jejich budoucnost.
  • Nejvíce hlasů pro letošní rok získalo téma "vzdělávání a odborná příprava", hlasovalo pro něj 63,6 % dotazovaných. Dalšími vybranými tématy byly "změna klimatu/životní prostředí", "zdraví/psychické zdraví", "inkluzivní společnost, včetně rovnosti a boje proti diskriminaci". 
  • Většina respondentů by si také přála, aby se aktivity v rámci Evropského roku mládeže konaly osobně, v zemích odkud pochází. Většina respondentů by si přála, aby součástí aktivit v tomto roce byly festivaly, workshopy, debaty a školení.
Úplnou zprávu založenou na výsledcích průzkumu naleznete zde. Co se bude dít dál? Čeká nás vylepšený rozpočet – programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity dostanou letos navíc 8 milionů eur. Společně s Evropskou komisí a občanskou společností budou činnosti organizovat národní koordinátoři v jednotlivých členských státech. Na Evropském portálu pro mládež bude podrobně popsán celý program a činnosti v tomto roce. Doufejme, že budou zahrnovat nejen školení a aktivity pro mladé lidi, ale také některé skutečné příležitosti, aby se lidé mohli zapojit a podílet se na vnitrostátních rozhodnutích a procesech, které ovlivní jejich budoucnost. Evropský rok mládeže musí sloužit jako platforma, na níž budou hlasy mladých lidí slyšet na evropské úrovni.
 
V souvislosti s Evropským rokem mládeže a v rámci projektu #SparkAChange uvádíme videa #weCANconnect, která na posledním klimatickém summitu OSN COP26 spojila mladé klimatické aktivisty a odborníky na klima, aby odhalili rozmanitost svých zkušeností a obav v rámci klimatického hnutí. Všechny si můžete zdarma pustit na YouTube kanálu CAN Europe.
Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]