Nová webová aplikace umožňuje sledovat koncentrace metanu na území Česka

zveřejněno 15.09.2022

Podívejte se, kde v Česku dochází k únikům metanu či jaké koncentrace tohoto škodlivého plynu se vyskytují na území vašeho bydliště. Přinášíme novou interaktivní webovou aplikaci skrze níž je možné sledovat koncentrace metanu na území Česka. Aplikace je založena na satelitních datech ze Sentinelu 5P od Evropské vesmírné agentury.

 

ZOBRAZIT APLIKACI S KONCENTRACEMI METANU NA ÚZEMÍ ČR

 

Přehledně. Zmapovali jsme, kde na území Česka dochází k nejvyšším koncentracím metanu

Největší úniky metanu se celosvětově pojí s těžbou a přepravou zemního plynu. Na základě satelitních dat jsme zmapovali, kde dochází k překračování běžných koncentrací metanu na území České republiky. Jde o první krok k tomu identifikovat specifické lokace, kde metan uniká, a následně situaci řešit. Zamezení únikům metanu do atmosféry je důležitým krokem při omezování skleníkových plynů. Navíc se jedná o jednoduchá, levná a velmi efektivní opatření.

V posledních desetiletích přitáhly vzrůstající koncentrace metanu a jejich účinky na zemskou atmosféru pozornost vědecké komunity a mezinárodních organizací odpovědných za zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu. Metan je totiž více než 80x škodlivější, než stejné množství CO2. Zároveň se ale z atmosféry rychleji odbourává. Zamezení úniku metanu tak může z krátkodobého hlediska výrazně pomoci při snahách o klimatickou neutralitu. Jedním z hlavních antropogenních zdrojů emisí metanu je využívání fosilních paliv. Jejich množství se ale podceňuje a státy je špatně a jen v malé míře regulují. 

Aby bylo možné vysledovat, zda existuje prostorový vztah mezi českým plynovým přepravním systémem a vysokými koncentracemi metanu, zanalyzovali jsme pro období od 01.01.2019 do 30.06.2022 více než 598 denních snímků zachycených satelitem Sentinel 5P. Tímto způsobem byla vytvořena mapa pro území České republiky s hotspoty, kde jsou často pozorovány vysoké koncentrace. Nezabývali jsme se jednotlivými údaji o emisích, ale koncentracemi, které jsou vyšší než průměrné denní hodnoty pro danou zemi. Výslednou mapu vidíte na následujícím obrázku:

 

Mapa České republiky a její plynárenské sítě s vysokými koncentracemi metanu v atmosféře pro období 2019 – 2021

 

Výsledná mapa koncentrací metanu a národního plynárenského přepravního systému v Čechách odhaluje přítomnost potenciálních emisí, nikoli však množství ztrát paliva. Vzhledem k aktuálnímu geopolitickému kontextu dovozu zemního plynu zůstává nejasné, jak moc by ztracené množství ulehčilo situaci v zemi.

Vysoké koncentrace nejsou jen důsledkem potenciálních emisí z přepravní soustavy plynu, ale také z jiných antropogenních a přírodních zdrojů. Výsledky však mohou posloužit k identifikaci problémových oblastí, kde lze provést další šetření k určení přesného zdroje. V Evropské unii dosud neexistuje systém pro monitorování emisí metanu, ale došlo k pokroku směrem k jeho budování. Jedná se o první krok v ověřování a inventarizaci emisí metanu.     

Kromě lokalizace, rychlého odstranění a prevence úniků způsobených poruchami a nehodami je dalším důležitým krokem, jak zamezit emisím matanu, zákaz rutinního vypouštění a spalování zemního plynu (který obsahuje asi 90 % metanu), s výjimkou nouzových situací a případů, kdy je nutné provést bezpečnostní opatření. Pro tento účel existují alternativní postupy, které omezují emise během preventivních a opravárenských činností. Důležitým požadavkem je také výměna a modernizace komponentů.

 

Emise metanu z těžby a dopravy fosilních paliv

Prostřednictvím moderních metod a technologií dálkového průzkumu Země byly v celosvětovém měřítku odhaleny významné emise metanu spojené zejména s těžbou a přepravou zemního plynu. 

Největší emise metanu se vyskytují právě v zemích s intenzivnívysokou těžbou a exportem fosilních paliv. V Evropě a České republice se velké emise metanu vyskytují méně často. Evropa však jako významný dovozce fosilních paliv z regionů s vysokými emisemi metanu svou spotřebou významně přispívá ke zvýšení jeho globálních koncentrací.

Terénní studie dále odhalují přítomnost mnoha menších, ale kontinuálních emisí z přepravní soustavy plynu v evropských zemích, které nelze detekovat satelitními snímky, ale jsou detekovatelné pozemními přístroji. Zatímco velké emise jsou často krátkodobé, takovéto úniky mohou být dlouhodobé. A vzhledem k tomu, že často chybí informace a výpočty o jejich množství, je obtížné určit jejich negativní vliv na životní prostředí.

 

ZOBRAZIT APLIKACI S KONCENTRACEMI METANU NA ÚZEMÍ ČR

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]