Vše důležité k Fit for 55. Co přináší nová klimaticko-energetická legislativa EU?

zveřejněno 01.12.2021

Co je Fit for 55?

Jedná se o klimaticko-energetický legislativní balíček, který 14. července představila Evropská komise. Jeho název "Fit for 55" odkazuje na závazek EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů alespoň o 55 % oproti roku 1990. 13 legislativních návrhů, které jsou součástí balíčku, má evropskou sedmadvacítku současně nasměřovat k uhlíkové neutralitě v roce 2050.  Pět návrhů je nových, osm upravuje stávající legislativu. 

"Balíček Fit for 55 je pro Českou republiku obrovskou příležitostí k modernizaci ekonomiky. Spolu s legislativními změnami totiž budeme mít k dispozici přibližně 1 bilion korun v průběhu příštích deseti let na investice do dekarbonizace. Česká vláda se toho musí zodpovědně chopit a zajistit, že ve snižování emisí nezůstaneme pozadu. Je klíčové, investovat dostupné prostředky strategicky, efektivně a transparentně. Jen tak si můžeme zajistit konkurenceschopnost na další desetiletí,“ komentuje Kateřina Davidová z CDE.

Stáhněte si explainer CDE.

Několikastránkový dokument Co obsahuje klimatický balíček Fit for 55 sepsala Kateřina Davidová a stáhnout si ho můžete níže na této stránce nebo rovnou zde https://bit.ly/FF55_CDE.
Najdete v něm informace o čtyřech zásadních oblastech legislativy, a to:
 
✔️ EU ETS
✔️ CBAM
✔️ Klimatický sociální fond
✔️ ESR
 

 

Fit For 55 obsahuje celkem 13 legislativních návrhů

Návrhy upravující existující legislativu:

 • Revize systému emisního obchodování (EU ETS)
 • Revize nařízení o využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF)
 • Revize nařízení o sdílení úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů (ESR)
 • Změna směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED)
 • Změna směrnice o energetické účinnosti (EED)
 • Revize směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFID)
 • Změna nařízení stanovující výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (Směrnice (EU) 2019/631)
 • Revize směrnice o zdanění energie – Zelená dohoda pro Evropu a revize směrnice


Nové legislativní návrhy:

 • Nový evropský akční plán pro lesnictví
 • Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM)
 • Fond sociální politiky a klimatu (Climate Action Social Facility)
 • Návrh týkající se udržitelných pohonných hmotách v letecké dopravě (ReFuelEU Aviation)
 • Návrh „ekologizace“ námořní dopravy (FuelEU Maritime)

/zdroj: Euractiv.cz/

Další legislativní návrhy by měla Evropská komise doplnit v prosinci.

 

„Ačkoli zvýšení evropského úsilí o řešení klimatické krize lze jen uvítat, ani současná legislativa není dostatečně ambiciózní. Zároveň se v ní očekává řada problematických bodů. Revize systému EU ETS by měla v ideální případě omezit množství vydávaných povolenek a stanovit minimální cenu povolenky. Existuje i obava z další podpory fosilní energie v podobě zemního plynu. Obezřetnost bude na místě i v oblasti podpory biomasy, která může vést místo spalování odpadních materiálů k těžbě dřevní hmoty z lesů. Také revizi nařízení o využívání půdy (LULUCF) by bylo ideální využít nejen k účetnímu kompenzování emisí skleníkových plynů, ale i k ochraně biodiverzity. Ze sociálního hlediska je rovněž důležité, aby sektory dopravy či budov zůstaly i nadále mimo systém obchodování s emisními povolenkami,“ upozorňuje Jitka Martínková z Klimatické koalice. 

Kde hledat informace?

Tisková zpráva Evropské komise: European Green Deal: Commission proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions

Tiskové zprávy CDE a Klimatické koalice:

Mediální briefing CDE: Ambiciózní cíl ochrany klimatu do roku 2030: Příležitosti a výhody pro země střední a východní Evropy

Analýzy, explainery a další materiály:

Fit for 55 v médiích:

 Předběžná stanoviska nevládních organizací:

 

Dokumenty ke stažení:

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]