Změna k lepšímu: Pět věcí, které by během českého předsednictví pomohly progresivnímu byznysu

zveřejněno 12.07.2022

Sdílíme text iniciativy Změna k lepšímu, která sdružuje zástupce a zástupkyně českého progresivního byznysu, vědy a aktivní občany, kteří se podílejí na udržitelném restartu české ekonomiky.

Originální text naleznete na webu Změny k lepšímu.

 

 

Pět věcí, které by během českého předsednictví pomohly progresivnímu byznysu

Ve Změně k lepšímu sdružujeme lídry českého progresivního byznysu, kteří vidí udržitelnost jako příležitost pro budoucnost. Naším cílem je mít z českých firem sebevědomé hráče, kteří přináší řešení pro udržitelnost daleko za hranice země a udržují tak konkurenceschopnost naší ekonomiky.

Česko přebere 1. července štafetu předsednictví v Radě EU. Chceme pomocí dialogu a spolupráce mezi byznysem a státem zajistit, že nám neujede v zelené transformaci vlak. A nadcházející období využít k nastartování změn i prezentaci úspěšných udržitelných řešení.

Proto jsme oslovili zástupce státu dopisem, ve kterém nabízíme aktivní dialog, spolupráci a participaci. Nechceme, aby zůstalo pouze u prohlášení, ale aby v Česku vznikly podmínky, díky kterým Green Deal přinese zvýšení životní úrovně a nové příležitosti. Ať už v podobě nových pracovních míst, zdravější krajiny, čistšího ovzduší či lepší kvality života ve všech regionech. 

Co potřebujeme k úspěchu?

1. Legislativu a procesy, které nevytváří překážky pro udržitelné podnikání (např. v podobě dlouhých povolovacích procesů, absence definic komunitní energetiky či agrivoltaiky), a naopak rozvoj udržitelných řešení dlouhodobě podporují, např. přijetím transparentních EU standardů pro reporting o udržitelnosti. Podporujeme včasnou transpozici evropské legislativy do českého právního rámce, např. v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie nebo nakládání s odpady. Podporujeme přijetí balíčku Fit for 55 a jeho implementaci do českého právního rámce.

 

2. Předvídatelné podnikatelské prostředí, vypracování a naplňování strategických plánů pro zelenou transformaci. Transparentní komunikaci ze strany vlády ohledně toho, jak bude Zelená dohoda v Česku implementována. Podporujeme vznik vládní komunikační strategie zaměřené na širokou veřejnost a vznik postu vládního koordinátora pro zelenou transformaci.

 

3. Připravenost lidských zdrojů na změny, které přichází. Vzdělávací systém se musí změnit tak, aby více reflektoval potřeby nadcházející zelené transformace. Zásadní je také podpora pro upskilling a reskilling.

 

4. Promyšlené a efektivní využití finančních prostředků z evropských fondů i státního rozpočtu na pobídky, které nastartují zelenou transformaci a rozvoj nových technologií. A naopak co nejrychlejší zrušení finanční podpory pro zastaralé a znečišťující zdroje a technologie. V uplynulém rozpočtovém období šlo v České republice pouze 13 % evropských fondů na prokazatelně prospěšná klimatická opatření, ačkoli cíl byl stanoven na 20 %.

 

5. Zapojení firem také do péče o přírodu, půdu a krajinu. Přes své dodavatelské řetězce mohou přispět hlavně k oživení produkční zemědělské a lesní krajiny. Investiční projekty mohou pomoci s vytvářením místa pro přírodu ve městech. Příležitostí bude především chystaná transformativní legislativa o obnově přírody (Nature Restoration Law), kterou bude předsednictví vyjednávat.

 

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že podobnou pozici jako Změna k lepšímu zastává i většina české veřejnosti; i přes to, že Zelenou dohodu vnímá spíše negativně, přes 80 % souhlasí s jejími cíli. Dokonce i přes válku na Ukrajině 69 % Čechů a Češek žádá větší důraz na udržitelnost. Navíc, 70 % českých zákazníků očekává, že právě byznys bude tím, kdo vyvine největší úsilí v boji proti klimatické změně (Globe Scan 2021 pro IKEA CZ).

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]