Na jižní Moravě uniká velké množství metanu, ukázal terénní průzkum

zveřejněno 09.05.2024

V březnu se naše expertka na dekarbonizaci energetiky Veronika Murzynová už podruhé vydala na terénní průzkum české plynové a ropné infrastruktury. Společně s Théophilem Humann-Guilleminotem z Clean Air Task Force (CATF) se vypravila na jižní Moravu, kde se těží a skladují fosilní paliva, kudy prochází hlavní tranzitní plynovod i ropovod Družba a kde se mimo jiné nachází také obrovské podzemní zásobníky plynu. Za pomoci termografické kamery zjišťovali, kde dochází k únikům či běžnému vypouštění metanu z infrastruktury. Právě často opomíjený metan je ale druhý nejvýznamnější skleníkový plyn hned po oxidu uhličitém a je zodpovědný za třetinu dosavadního oteplení planety. Na jižní Moravě Murzynová a Humann-Guilleminot zaznamenali úniky metanu na patnácti z celkem dvaceti navštívených lokalit.

Mezi nejzásadnější zjištění patří velké emise pocházející z odvětrávání zařízení na sběr a zpracování ropy v Dambořicích, které provozuje společnost MNDvšechny nádrže byly nepřetržitě odvětrávány ze svých střech.
 
Jen o kousek dále se nachází také podzemní zásobník plynu provozovaný společností Moravia Gas Storage (MGS). Zde volně unikalo do ovzduší velké množství metanu z nezapálené fléry, má se přitom jednat o jedno z nejmodernějších zařízení tohoto typu v Evropě. "Vypouštění fosilního plynu z nezapálené fléry na podzemním zásobníku plynu v Dambořicích jsme zdokumentovali již při první návštěvě na jaře 2021. Když jsme na tom samém zařízení téměř o tři roky později opět detekovali stejný problém, může to ukazovat na hlubší systematické chyby. Přesto jsme ušli dlouhou cestu a tyto škodlivé praktiky budou velmi brzy nezákonné: provozovatelé budou muset řádně plnit své povinnosti a zastavit znečišťování ovzduší metanem," říká ke zjištěním z terénního průzkumu expert Théophile Humann-Guilleminot, který pro Clean Air Task Force (CATF) dokumentuje emise metanu v celé Evropě. Emise v každé navštívené lokalitě pečlivě zdokumentoval pomocí videí a fotografií v infračerveném spektru a digitálních fotografií.
 
Jen o kousek dále se nachází také podzemní zásobník plynu provozovaný společností Moravia Gas Storage (MGS). Zde volně unikalo do ovzduší velké množství metanu z nezapálené fléry, má se přitom jednat o jedno z nejmodernějších zařízení tohoto typu v Evropě.
 
Metan má v horizontu dvaceti let 86 krát silnější účinky než CO2, přesto byl až donedávna slepou skvrnou evropských klimatických strategií, které mu nevěnovaly příliš velkou pozornost. To by se teď konečně mohlo změnit. Evropský parlament totiž na plenárním zasedání 10. dubna 2024 přijal novou metanovou legislativu. Nařízení obsahuje soubor pravidel pro snižování emisí metanu v odvětvích fosilního plynu, ropy a uhlí v EU i mimo ni.
 
Emise metanu byly zachyceny na infračervené kameře, která je schopna zachytit unikající metan. Různé barvy reprezentují různé teploty zachycených předmětů a plynů.
 
Popisek obrázku: Nezapálená fléra (vertikální útvar) s oblakem volně unikajícího metanu u podzemního zásobníku plynu společnosti MGS. Snímek je zachycen v režimu vysoké citlivosti ze vzdálenosti cca 50 metrů.

Nová metanová legislativa a import

Evropská unie dováží 80 % fosilních paliv ze třetích zemí, proto je velmi důležité, že nová metanová legislativa obsahuje také pravidla pro import. Například pravidla upravující maximální akceptovatelné množství unikajícího metanu však začnou platit nejdříve v roce 2030, což je pozdě. Omezení emisí metanu je oproti tomu velmi levný a efektivní způsob, jak reagovat na zvyšující se tempo klimatické krize. Metan také přispívá k tvorbě přízemního (troposférického) ozonu, škodlivé látky znečišťující ovzduší, která může způsobovat různá onemocnění dýchacího ústrojí, dráždí oční spojivky a má každoročně celosvětově na svědomí milion předčasných úmrtí.

“Odvětví energetiky je odpovědné za 40 % lidmi způsobených emisí metanu. Ten se uvolňuje do ovzduší nejen při těžbě ropy a fosilního plynu, ale i běžným rutinním odvětráváním a flérováním, tedy spalováním přebytečného plynu, v celém dodavatelském řetězci," dodává Veronika Murzynová, expertka na dekarbonizaci energetiky z Centra pro dopravu a energetiku.
 
Klíčová nyní bude implementační fáze. Přímo aplikovatelný předpis začne ve všech unijních zemích platit v červnu 2024. Před státní správou teď stojí úkol určit tzv. “kompetentní autoritu”, tedy orgán či orgány, které budou dohlížet na vykazování množství emisí metanu a jejich měření a také kontrolovat správnou detekci a včasné opravy případných úniků.
Klikněte na obrázek pro lepší čitelnost a ostrost.

Na měření spolupracovali

Clean Air Task Force (CATF) je globální nevládní výzkumná organizace zaměřená na životní prostředí. Usiluje o legislativní změny umožňující kontrolu emisí skleníkových plynů a prosazuje inovativní technologie, které mohou emise eliminovat.

Théophile Humann-Guilleminot je certifikovaným termografem a pro účely měření, o kterých píšeme v článku, používal kameru FLIR GF320. Ta je průmyslovým standardem pro identifikaci emisí, úniků a událostí, k nimž dochází při běžném provozu těžby ropy a zemního plynu nebo v důsledku vadného zařízení, nehod a úmyslných úniků ze strany provozovatelů. Kamera GF320 byla speciálně kalibrována a nezávisle testována pro detekci a vizualizaci přítomnosti nejméně 20 plynů, které mohou být v ovzduší.

 

 

Fotografie z terénního výzkumu

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]