Spravedlivou transformaci uhelných regionů umožní konkrétní kroky politiků, nikoliv vzletná slova

zveřejněno 03.08.2023

V Karlových Varech proběhla na konci června významná evropská konference ke spravedlivé transformaci. Česká republika se stala čtvrtou hostitelskou zemí tzv. Výročního politického dialogu, na který se sjeli zástupci  a zástupkyně uhelných regionů z celé Evropské unie, aby probrali průběh a výzvy odklonu od fosilních paliv.

Vize i komunitní energetika

Během konference zazněla mnohá důležitá prohlášení a vize, jak přejít k obnovitelným zdrojům co nejdříve či jak maximálně zapojit zranitelné skupiny obyvatel do rozhodování o budoucnosti. Kvalitní vize a plány jsou zásadní součástí rozvoje uehlných krajů a je dobře, že tato přohlášení na takto zásadních setkáních zaznívají. Bez konkrétních politik, které tyto vize podpoří, však mohou snadno zůstat jen na konferenčních záznamech.

Za pozitivní posun také považujeme, že se letošní konference zabývala možnostmi, jak podpořit komunitní energetiku. V této souvislosti bude zásadní rozhodování o novele zákona LEX OZE II o sdílení elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů prostřednictvím veřejné distribuční sítě. Novela totiž zásadně ovlivní to, zda se Česku v nadcházejících letech podaří decentralizovat energetiku a podpořit obce a malé hráče v jejich energetické soběstačnosti.

Transformace jako zásadní výzva

Přechod od těžby uhlí a využívání fosilních paliv k obnovitelným zdrojům a udržitelné energetice s sebou nese hluboké strukturální změny, dopadající značnou měrou právě na obyvatele uhelných regionů. V podpoře vzdělávání a zaměstnanosti, ozelenění energetiky a naplňování evropských klimatických cílů jim proto pomáhá evropský Fond spravedlivé transformace. Česko z něj na transformační projekty v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji během programového období 2021 - 2027 čerpá 41 miliard korun.

Až polovina peněz z Fondu připadne v České republice na tzv. strategické projekty, tedy velké investiční projekty, který by měly mít značný transformační přínos pro uvedené kraje. CDE a další odborné organizace dlouhodobě kritizují netransparentní způsob, jakým jsou tyto projekty vybírány, i nedostatečné zapojení veřejnosti do celkového procesu příprav spravedlivé transformace.

Bude přeměna efektivní?

Uhelné regiony v Česku patří mezi strukturálně postižené a dlouhodobě přehlížené kraje. Dobře nastavená spravedlivá transformace může pomoci nastartovat jejich rozvoj. Je proto důležité, aby se finance z Fondu pro spravedlivou transformaci, které mají kraje vyčleněny pouze pro sebe, využívaly opravdu efektivně. Právě nízkou efektivitu ve využití evropských peněz na spravedlivou transformaci loni kritizoval i Evropský účetní dvůr (viz naše loňská tisková zpráva).

Celkově přinesla konference řadu důležitých proklamací. Několikrát zaznělo, že je nutné plnit klimatické závazky a opustit fosilní paliva, intenzivně a rychle podporovat obnovitelné zdroje a do energetické transformace dostatečně zapojit občany. Daleko podstatnější než samotná slova bude ale to, jaké kroky nakonec jednotliví politici skutečně prosadí.

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]