News

28.06.2024

Podpora českého exportu není transparentní

Proč nesmí český daňový poplatník vědět, komu stát poskytuje prostředky na podporu exportu, které často dosahují až stamilionů Kč? Proč je pro veřejnost nejasné, jaké projekty stát podporuje z hlediska vlivu na životní a sociální prostředí, a nevíme ani, zda podporujeme export domácího zboží? Tyto otázky blíže zkoumá následující text, který se zaměřuje na jeden z nástrojů podpory exportu - exportní agentury. Konkrétně se zabývá Exportní a garanční pojišťovací společností, a.s. (dále jen EGAP) a Českou exportní bankou, a.s. (dále jen ČEB).

27.06.2024

Klima ustupuje bezpečnosti a ekonomice. Polevit nyní v zelené transformaci by ale byla strategická chyba

Zatímco v roce 2019 byla ochrana klimatu ústředním motivem Strategické agendy, z návrhu té současné se téma téměř vytratilo a je zmíněno pouze stručně v návaznosti na cíl zajistit prosperující a konkurenceschopnou Evropu. Naopak nejvíce prostoru je věnováno prioritě silné a bezpečné Evropy. Klimatická změna a politiky na její zmírňování však jak s bezpečností, tak s konkurenceschopností úzce souvisí a nevyplatí se tento vztah opomíjet.

13.06.2024

Z uhlí na plyn: Směřuje vláda k nové energetické závislosti?

Vláda včera schválila principy pro zjednodušení povolovacích procesů při výstavbě plynových zdrojů a nastavení tzv. kapacitních mechanismů. To znamená, že firmy budou od státu dostávat zaplaceno za to, že jejich plynové elektrárny stojí a jsou v případě nutnosti připraveny rychle naběhnout. Tato forma podpory jim tak má zajistit stálý příjem a jistější návratnost vstupních investic, představuje však riziko v podobě odklonu financí, které by jinak měly směřovat primárně do rychlého rozvoje obnovitelných zdrojů.

12.06.2024

Sledujeme za vás: Jak ČR využívá fondy EU k financování klimatických opatření v období 2021 - 2027?

Na základně dat Evropské komise o alokacích evropských fondů v období 2021 - 2027 připravil Petr Bouchal ve spoupráci s Evou Mariničovou a Zuzanou Vondorovu z Centra pro dopravu a energetiku srovnání plánů ČR s plány ostatních členských států. České plány autor a autorky analyzovali i z pohledu dosavadní implementace podle údajů o podpořených projektech.

30.05.2024

Otevřený dopis vedoucím představitelům*kám Evropské unie ke Strategické agendě 2024 - 2029

Centrum pro dopravu a energetiku se připojilo k otevřenému dopisu, v němž spolu s dalšími více než padesáti nevládními organizacemi požaduje zařazení sociálně spravedlivé a zelené klimatické tranzice do priorit nové Strategické agendy.

09.05.2024

Na jižní Moravě uniká velké množství metanu, ukázal terénní průzkum

V březnu se naše expertka na dekarbonizaci energetiky Veronika Murzynová už podruhé vydala na terénní průzkum české plynové a ropné infrastruktury. Společně s Théophilem Humann-Guilleminotem z Clean Air Task Force (CATF) se vypravila na jižní Moravu, kde se těží a skladují fosilní paliva, kudy prochází hlavní tranzitní plynovod i ropovod Družba a kde se mimo jiné nachází také obrovské podzemní zásobníky plynu. Úniky metanu zaznamenali na patnácti z celkem dvaceti navštívených lokalit.

10.04.2024

Ochrana klimatu a životního prostředí musí být součástí Strategické agendy Evropské unie

Pro zmírňování klimatických rizik v následující kritické dekádě je zásadní, aby Evropská unie pokračovala v ambiciózních klimatických politikách a aby i za přispění České republiky byla Zelená dohoda pro Evropu a její širší cíle výslovně zmíněny ve Strategické agendě EU, která bude mít zásadní dopad i na strategické směrování nové Evropské komise.

Společné stanovisko nevládních organizací věnujících se ochraně klimatu a životního prostředí k prioritám ČR pro Strategickou agendu Evropské unie pro období 2024–2029.

08.02.2024

Je Evropa na dobré cestě k úspěšné transformaci energetiky? Větrná energie v roce 2023 poprvé převážila nad fosilním plynem

Podle právě zveřejněného reportu European Electricity Review 2024 od thinktanku Ember se v minulém roce Evropě poprvé podařilo vyprodukovat více elektřiny z větru než z fosilního plynu. Tento trend ukazuje na pozitivní vývoj směrem k většímu využití obnovitelných zdrojů energie.
15.12.2023

Fond pro spravedlivou transformaci: Využívá Česko jedinečnou příležitost transformovat uhelné regiony?

Zuzana Vondrová, expertka na spravedlivou transformaci, sleduje proces čerpání financí z Fond pro spravedlivou transformaci dlouhodobě. S kolegy z Transparency International shrnula přípravu fondu a účinnost jeho využití pro lidi, energetiku a životní prostředí. Přinášíme info v přehledných infografikách. Přečtěte si článek pro detailní informace.
27.10.2023

Problémy v Liberty Ostrava pokračují. Stát skrze EGAP jedná o splátkách půjčky

Státní pojišťovna EGAP se dál snaží vypořádat s problematickou zárukou za půjčku Liberty Ostrava. Za huť musela v září zaplatit 1,5 miliardy korun. Na problematickou záruku a nedostatek transparentnosti pojišťovny EGAP dlouhodobě upozorňujeme.

02.10.2023

Klimatické konference OSN: selhání, nebo naděje? A co čekat od letošní konference COP28 v Dubaji?

Každoroční konference COP mají za úkol přinést politickou reakci na globální klimatickou krizi. Daří se jim to?
Analýza Jitky Martínkové.

27.09.2023

Spravedlivá transformace v nespravedlivém světě

Zelená transformace bude buď spravedlivá, nebo nebude žádná. Toto okřídlené rčení je často slyšet z úst evropských politiků na adresu potřeby propojit přechod k uhlíkové neutralitě se sociální ohleduplností a spravedlností. V realitě se však v nerovně nastaveném systému spravedlnosti dosahuje těžko a ani zelená transformace není výjimkou.

Analýza Kateřiny Davidové.

17.09.2023

Netransparentní jednání státní exportní pojišťovny. Jak EGAP zaplatila 1,5 miliardy korun

Státní exportní pojišťovna EGAP zaplatila za huť Liberty Ostrava pohledávku v hodnotě zhruba 1,5 miliardy korun. Problémy přitom firma měla ještě před tím, než jí pojišťovna EGAP záruku poskytla. Fungování EGAP je dlouhodobě netransparentní.

15.09.2023

Projev o stavu Unie nebo předvolební řeč? Von der Leyen zůstala za očekáváními

Ve středu 13. září přednesla předsedkyně Evropské Komise Ursula von der Leyen tradiční Zprávu o stavu Evropské Unie. Bylo jasné, že devět měsíců před volbami do Evropského parlamentu od proslovu nemůžeme čekat žádné zázraky či nové radikální závazky. I tak ale zejména v oblastech energetiky, ochrany klimatu a spravedlivé transformace zůstal za očekáváním.

12.09.2023

Projev o stavu Unie. Co by mělo zaznít

Již zítra pronese předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen výroční projev o stavu Unie. A to 9 měsíců před eurovolbami. Je proto pravděpodobné, že se bude věnovat hlavně úspěchům, kterých Komise v loňském roce dosáhla. Podívejme se, kam by měla směřovat dál.

17.08.2023

Jak pokračuje využití prostředků z Fondu spravedlivé transformace?

Jak si více než půl roku po schválení Plánů spravedlivé územní transformace vedeme v úsilí přeměnit uhelné, rašelinové, lignitové a břidlicové regiony? Jak se na tento proces dívají různí evropští aktéři a jsou s dosavadními výsledky spokojeni?

15.08.2023

Fosilní průmysl dostává v Česku vyšší dotace než obnovitelné zdroje

Zatímco dotační program na obnovitelné zdroje a zateplování Nová zelená úsporám má na období 2021-2030 alokaci 39 miliard korun, jen v roce 2020 činil souhrn implicitních fosilních dotací v ČR 230 miliard korun. Vládní dotace na podporu fosilních zdrojů navíc v posledních letech narůstají. Mezi lety 2016 a 2021 v Česku vzrostla přímo investovaná částka v případě uhlí, ropy i zemního plynu. Podrobně se tomu věnuje nový infolist Centra pro dopravu a energetiku k fosilním dotacím.
07.08.2023

Česko na prahu energetické proměny: 5 kroků, jak zajistit energetickou bezpečnost a udržitelnost

Ze současného geopolitického vývoje je zřejmé, že se nacházíme na prahu významné změny a přechodu k jinému typu energetických systémů, které budou stavět na obnovitelných zdrojích. Tato tranzice je zásadní pro energetickou bezpečnost i řešení probíhající klimatické krize.

03.08.2023

Just transition can happen only through specific policies, not through talks

At the end of June, Karlovy Vary hosted a large European conference on just transition. The Czech Republic was the fourth country to host the so-called Annual Political Dialogue, which brings together representatives of coal regions from across the European Union in order to discuss the progress and challenges of the fossil fuel phase-out.

26.07.2023

CDE se stalo členem Platformy pro udržitelné finance

V minulém týdnu proběhlo první jednání Platformy pro udržitelné finance, jíž jsme se staly členy. V CDE se budeme zasazovat o to, aby byly cíle platformy koordinovány a implementovány transparentně.

19.06.2023

Národní plán obnovy zezelenal. Nyní je třeba dotáhnout důležité reformy

Vláda v minulém týdnu schválila finální verzi aktualizovaného Národního plánu obnovy. Oproti té původní doznala zásadních změn. Česko si od Evropské unie bude půjčovat méně, než bylo původně v plánu. Půjčku si nakonec nevezme ani na projekty ropovodu TAL + a  plynovodu Stork 2. Plán tak značně zezelenal a má větší potenciál pomoci transformovat českou energetiku směrem k obnovitelným zdrojům a udržitelnosti.

07.06.2023

Emise metanu musíme dostat pod kontrolu, řešení máme na dosah ruky

Vědci i politici se vzácně shodují na tom, že rapidní snížení emisí metanu z lidské činnosti je v současné chvíli jedním z hlavních dílů skládačky, jak udržet celkové oteplení planety na únosné míře. Jak ale bohužel ukazuje nedávno zveřejněný vědecký výzkum v časopisu One Earth, dosud přijaté politiky ani zdaleka nestačí. Přečtěte si komentář Veroniky Murzynové.

06.06.2023

Aktualizace Národního plánu obnovy: Příležitost pro skutečné reformy nesmí vláda promarnit

Aktualizace Národního plánu obnovy, kterou česká vláda a ministerstva intenzivně připravují poslední půlrok, míří na na jednání vlády ve středu 7. 6. Jedná se o robustní balík opatření a investic v objemu přibližně shodném s prvním schváleným NPO, tedy kolem 208 miliard Kč. 

23.05.2023

Will Czechia reach climate neutrality by 2050?

The Czech Republic is updating all its strategic documents on climate and energy policy this year. Along with the National Energy and Climate Plan, the State Energy Concept and the Climate Protection Policy are also undergoing revision this year. Is there potential for these to set Czechia on the path to climate neutrality?

12.05.2023

Obnovitelné zdroje dodaly Evropě přes zimu více energie než uhlí či zemní plyn. Češi se ale na uhlí zatím stále spoléhají

Beyond Fossil Fuels, koalice nevládních organizací, zkoumala jak sedm evropských zemí, včetně ČR, zvládlo krizi fosilních paliv minulou zimu. Analýza ukázala, že solární a větrné zdroje nyní v Evropě převyšují fosilní plyn a uhlí a že výroba elektřiny z uhlí a plynu v ČR klesla.
03.05.2023

Transalpine oil pipeline expansion: REPowerEU funds must not swell the coffers of energy crisis profiteers

Using EU funds, the Czech government plans to provide EUR 114 million for the expansion of the Transalpine (TAL) oil pipeline, which links the Italian port of Trieste with refineries in Austria, Germany and the Czech Republic. The project raises concerns about its compliance with EU legislation as well as its environmental and economic sustainability.

29.04.2023

Nerostné suroviny překreslují geopolitickou mapu, Evropa by měla hlavně snižovat spotřebu

V Evropské unii se poslední dobou stále častěji skloňují výrazy jako kritické nerostné suroviny, konkurenceschopnost či strategická autonomie. Do Česka tato diskuze teprve přichází, díky rozsáhlým zásobám lithia se ale možná brzy ocitne v centru dění, píše ve svém komentáři Kateřina Davidová.

28.04.2023

Revize Národního plánu obnovy: Česká republika riskuje ztrátu šancí na efektivní dekarbonizaci

Česká vláda brzy rozhodne o investici 200 mld. Kč z Národního plánu obnovy, které by měly směřovat k podpoře klimatických opatření. Místo toho vláda preferuje financování fosilních projektů za zavřenými dveřmi. Přečtěte si článek Evy Mariničové.

24.04.2023

Evropa potřebuje odvážnou metanovou legislativu

Emise metanu se staly palčivým tématem pro světové lídry a Evropský parlament má nyní možnost schválit návrh metanové legislativy, který by posunul EU do čela mezinárodních snah. Nevládní organizace z Evropy apelují na přijetí odvážného kroku a návrat EU na výsluní klimatické politiky.

17.04.2023

Energetická krize a klimatická politika: Co nás čeká po roce zvratů?

Článek Kateřiny Davidové analyzuje dopady energetické krize na klimatickou politiku, řešení energetické chudoby a navrhuje systémová opatření pro budoucnost. Přečtěte si o pozitivních i negativních důsledcích a možnostech společenské koheze a solidarity.
 
Vyšlo v časopise FÓRUM sociální politiky – 01/2023.
05.03.2023

The Czech industry needs to go green to survive, says Kateřina Davidová

The transition to clean technologies, their research, development, and production, can no longer be seen purely as a matter of reducing emissions, but also as a matter of maintaining competitiveness in the global market. The green race has begun, and the Czech Republic should be on alert.
27.02.2023

European Commission positively evaluates the Czech Republic's first request for payment under the National Recovery Plan. Priorities are green investments and prompt disbursement

The European Commission has approved the Czech Republic's request for payment of approximately CZK 26 billion from the National Recovery Plan. Now it is up to the Economic and Financial Committee to officially endorse the European Commission's position.
24.02.2023

Embracing a renewable heating revolution in our buildings!

CAN Europe presents a new report on heating from renewable sources, stating that the EU's and member states' ineffective policies are unable to keep up with households and businesses' demand for reducing energy consumption, and do not support emission or heating cost reduction.
 
What economic and non-economic barriers stand in the way of developing heating that is not dependent on fossil fuels?
13.01.2023

Odstartovala Nová zelená úsporám Light. Pomůže lidem s nízkými příjmy

Od pondělí je možné žádat o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám Light. Ten cílí na nízkopříjmové skupiny obyvatel se snahou finančně podpořit drobné úpravy vedoucí k úsporám energií. Jde například o výměnu oken či zateplení domů. A to až do výše 150 tisíc korun. Program je vítaným krokem v řešení energetické chudoby. Zároveň je potřeba, aby na něj navázala další cílená podpora.

05.01.2023

Poptávka: Spolupráce na sociologickém výzkumu ke klimatické politice (vhodné pro studující)

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) hledá na krátkodobou spolupráci sociologického*ou výzkumníka*ici, který*á by se podílel*a na zpracování kvalitativního výzkumu o vnímání klimatické politiky v Česku. Hlavní náplní bude provedení deseti kvalitativních rozhovorů s představiteli*kami veřejného, soukromého i občanského sektoru v ČR.

27.12.2022

ROZHOVORY: Jak se žije v uhelných regionech?

Jak se žije lidem na Ústecku a Karlovarsku? Jak si představují život po konci uhlí? Co by se mělo v jejich kraji změnit? Co čeho by chtěli investovat peníze z Fondu spravedlivé transformace? Na tyto a další otázky jsme se zeptali místních. Přínášíme příběhy lidí z Ústecka a Karlovarska, kterým není lhostejná budoucnost jejich kraje a kteří se aktivně snaží zlepšovat místo, kde žijí.

20.12.2022

“Lidé by měli být více zahrnuti do rozhodování,” říkají členky kulturního spolku KultiVary

Parta nadšenců, kteří se rozhodli měnit věci k lepšímu. I tak by se dal popsat spolek KultiVary, který za nedlouho oslaví dva roky od svého vzniku. Píší blog, točí podcast nebo pořádají diskuse a filmová promítání. Jedním z témat, které otevírají, je také spravedlivá transformace Karlovarského kraje. Přinášíme rozhovor s Annou Matištíkovou a Andreou Platinskou ze spolku KultiVary.

06.12.2022

Lidé na Ústecku chtějí dostupné bydlení a smysluplnou práci, říká odbornice na spravedlivou transformaci Marika Volfová

Více než 15 miliard korun by mělo přispět k rozvoji Ústecka po konci uhlí. Kam přeměna kraje směřuje, ale není jasné, upozorňuje Marika Volfová z organizace Re-set. Jak na Ústecku probíhá odklon od uhlí sleduje několik posledních let. V současnosti také pomáhá lidem snižovat účty za energie. Přinášíme rozhovor o spravedlivé transformaci Ústecka.

16.11.2022

Evropský účetní dvůr kritizuje dosavadní přeměnu uhelných regionů. Fond pro spravedlivou transformaci je třeba využít efektivněji

Peníze, které EU poskytla v letech 2014-2020 uhelným regionům v rámci kohezních fondů, podpořily zelenou transformaci jen omezeně. Takový je závěr nové zprávy Evropského účetního dvora. V tiskové zprávě proto auditoři vyzvali k účinnému využití nového Fondu pro spravedlivou transformaci tak, aby vedl ke skutečné transformaci ekonomiky. Centrum pro dopravu a energetiku souhlasí s kritikou a podporuje výzvu Evropského účetního dvora.

15.11.2022

Evropský parlament otevřel dveře pro financování fosilních projektů z plánu REPowerEU. Podrývá tak jeho původní myšlenku

Evropský parlament schválil svou pozici k finančnímu aspektu plánu REPower EU. V ní mimo jiné přijal uvolnění zásady “významně nepoškozovat”, tedy toho, aby projekty nezpůsobovaly žádnou významnou škodu na klimatu nebo životním prostředí. To fakticky umožňuje financovat ze zvažovaných půjček také fosilní projekty. Takový přístup není v souladu s principy modernizace energetiky, přechodu na čisté zdroje a snahy o dosažení klimatické neutrality.

 
14.11.2022

Vítáme vznik Nové zelené úsporám Light a její cílení na nízkopříjmové domácnosti

Ministerstvo životního prostředí představilo parametry Nové zelené úsporám Light. Program cílí na nízkopříjmové skupiny obyvatel se snahou finančně podpořit drobné úpravy vedoucí k úsporám energií. Jde například o výměnu oken či zateplení domů, a to až do výše 150 tisíc korun. 

21.09.2022

Lidé z Chanova potřebují hlavně práci, říká zakladatel spolku Aver Roma

Posledních deset let vede František Nistor spolu s dalšími ve svém volném čase spolek Aver Roma, neboli Jiní Romové. V Chanově pořádají kroužky a akce pro děti, podporují mladé a domlouvají opravy zdevastovaných budov. Účinnou pomocí místním by podle něj byl vznik sociální firmy. Přinášíme rozhovor o spravedlivé transformaci Ústecka a o tom, co by potřebovali a jak se žije lidem v Chanově.

15.09.2022

Nová webová aplikace umožňuje sledovat koncentrace metanu na území Česka

Podívejte se, kde v Česku dochází k únikům metanu či jaké koncentrace tohoto škodlivého plynu se vyskytují na území vašeho bydliště. Přinášíme novou interaktivní webovou aplikaci skrze níž je možné sledovat koncentrace metanu na území Česka. Aplikace je založena na satelitních datech ze Sentinelu 5P od Evropské vesmírné agentury.

23.08.2022

V kraji potřebujeme, aby sídliště byla zajímavá i pro bohatší, říká antropoložka Tereza Dvořáková

Ve svých výzkumech se chomutovská antropoložka Tereza Dvořáková zabývá chudobou. Analyzovala například život na severočeských sídlištích. V současnosti je jejím největším tématem kreativita. Mapuje tvůrce, kteří působí v Ústeckém kraji. Jejich podporu vidí jako jednu z cest pro rozvoj kraje po konci uhlí. Přinášíme rozhovor o spravedlivé transformaci Ústecka a roli kreativity v tomto procesu.

23.08.2022

Zpráva z webináře Repowering for the People: challenges and opportunities for EU member states

Naše expertka na evropskou klimatickou politiku, Kateřina Davidová, promluvila na webináři o pohledu států v CEE regionu na balíček RePowerEU. Přinášíme závěrečnou zprávu s hlavními zjištěními a doporučeními.

19.07.2022

Keňská aktivistka vyzývá k podpoře klimatické spravedlnosti

Elizabeth Wathuti vyzývá světové politické zástupce a zástupkyně, aby se postavili na stranu klimatické spravedlnosti a pomohli komunitám v první linii klimatické krize.
 
Připojte se k jejímu otevřenému dopisu a podpořte finanční mechanismus Loss And Damage.
18.07.2022

Hledáme posilu do týmu: Koordinátor*ka klimatických a energetických projektů

V Centru pro dopravu a energetiku hledáme experta*ku na energetickou transformaci, který*á se bude zabývat energetickou transformací a dopady energetiky, zejména fosilního plynu, na klima.

12.07.2022

Zelená dohoda může být sociálně progresivní

Článek Kateřiny Davidové shrnuje aktuální vývoj ohledně Zelené dohody pro Evropu s důrazem na ty části, které se budou nejvíce dotýkat socio-ekonomických oblastí. Text argumentuje, že Zelená dohoda pro Evropu může být cestou k sociálně spravedlivé transformaci na nízkoemisní ekonomiku, EU ale musí začít dodržovat princip „znečišťovatel platí“ a přestat rozdávat povolenky zdarma velkému průmyslu.

12.07.2022

Změna k lepšímu: Pět věcí, které by během českého předsednictví pomohly progresivnímu byznysu

Změna k lepšímu sdružujeme lídry českého progresivního byznysu, kteří vidí udržitelnost jako příležitost pro budoucnost. Při příležitosti českého předsednictví v Radě EU vydávají seznam 5 konkrétních požadavků, které by českým firmám pomohly v nastartování úspěšných změn při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a udržely konkurenceschopnost naší ekonomiky.

07.07.2022

Česko na startu nového programovacího období: Nízké ambice v oblasti obnovitelných zdrojů snižují možnost dostát závazkům vyplývajícím ze Zelené dohody

Evropská komise schválila OP TAK, jeden z klíčových operačních programů, skrze který může Česko implementovat opatření v souvislosti se změnou klimatu. O finanční prostředky se žadatelé budou moci začít ucházet už v létě. Významná část jich má přitom mířit na klimatické cíle, konkrétně 30 % rozpočtu EU. Plnit své závazky se však Česku doposud nedařilo.

27.06.2022

Podpora fosilního plynu z evropských fondů musí skončit

Zítra, 28. června 2022 se sejde Rada pro životní prostředí, aby projednala revizi systému obchodování s emisemi (ETS), včetně budoucího podoby Modernizačního fondu. Evropský parlament ve svém stanovisku podpořil návrh Evropské komise, který počítá s vyloučením financování fosilních paliv prostřednictvím Modernizačního fondu. Nyní je řada na Radě, aby zaujala své stanovisko, které pak bude hájit v rámci trialogu.

10.06.2022

Pochybná covidová pomoc. Proč státní pojišťovna nepodléhá žádnému dozoru?

Státní pojišťovna EGAP zaštítila dvoumiliardovou půjčku z veřejných peněz pro společnost Greensil. Navzdory korupční aféře, jež se firmy silně dotýkala. Celá kauza ukazuje na problémy s chybějící transparentností státní pojišťovny a dalších exportních kreditních agentur.

11.05.2022

Energetická krize a válka na Ukrajině

V tomto textu nahlížíme na současnou energetickou krizi a válku na Ukrajině z několika úhlů pohledu a zde je krátké bodové shrnutí toho, co se v textu dočtete a co v tuto chvíli považujeme za zásadní.
03.05.2022

Energetická komunita v obci Luče ve Slovinsku je soběstačná až 10 měsíců v roce

Spolehlivé dodávky energií, nízké účty za elektřinu, ale zároveň i udržitelnost? Jde to! Přečtěte si příběh obce Luče, ve které vznikla první energetická komunita ve Slovinsku.

Projekt vytváří v obci takový systém, který umožňuje stabilnější dodávky elektřiny pro místní obyvatele.

05.04.2022

Jednou z cest, jak snížit závislost Evropy na ruském plynu, je zabránit únikům zemního plynu na severu Afriky

Využívání unikajícího zemního plynu z plynárenské infrastruktury je jedním ze způsobů, jak snížit závislost Evropy na ruském plynu. Podle analýzy Capterio a Columbia Center on Sustainable Investment uniká z plynové infrastruktury po celém světě ročně 260 miliard kubických metrů plynu - téměř dvojnásobek importovaného plynu z Ruska do Evropy.

16.03.2022

Společná pozice neziskových organizací k balíčku Fit for 55

Evropská komise představila 14. 7. 2021 soubor legislativních návrhů Fit for 55, který
představuje konkrétní kroky k naplnění závazku snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do
roku 2030 (oproti 1990). Přečtěte si společnou pozici Centra pro dopravu a energetiku, Greenpeace, Hnutí DUHA a Klimatické koalice. 

15.03.2022

Komentář: Seznam projektů společného zájmu nevede k odklonu od fosilních paliv a energetické bezpečnosti Evropy

Evropský parlament schválil 9. března seznam tzv. projektů společného zájmu, neboli PCI. Na něm i přes varování občanských a ekologických organizací skončily masivní projekty, jako jsou plynovody BRUA, Baltic, EastMed a Poseidon.

10.03.2022

Pozice neziskových organizací k českému předsednictví Radě EU s důrazem na klima a energetiku

Téma sociálních dopadů, rostoucích cen energií a energetické chudoby se stalo palčivým problémem a může ohrozit evropské ambice na klimatickou neutralitu. Tomuto tématu je proto nutné věnovat prioritní pozornost při práci předsednictví na klimatických a energetických politikách. Podrobná doporučení přinášíme ve společné pozici Centra pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA a Greenpeace.

03.03.2022

The European Year of Youth: we all CAN (and have to) connect with youth

In light of the European Year of Youth and in the frames of the #SparkAChange project, we are launching the #weCANconnect videos which brought together youth climate activists and climate experts at the last UN Climate Summit COP26 to discover the diversity of experiences and fears within the climate movement.

01.03.2022

SPARK EU Climate Action: přihlašování do programu pro aktivist*ky

Chcete být v první linii klimatické akce a upozornit decision-makery na jejich nečinnost v klimatické krizi? Zajímá vás, jak můžete účinně prosazovat své zájmy na úrovni EU?
Přihlaste se do našeho vzdělávacího programu SPARK EU Climate Action.
28.02.2022

Stojíme za Ukrajinou

Centrum pro dopravu a energetiku se připojilo k výzvě Sítě k ochraně demokracie na podporu napadené Ukrajiny.

14.02.2022

Analýza: Národní plán obnovy je z hlediska ochrany klimatu promarněnou šancí

Nízké ambice v oblasti ochrany klimatu, málo zelených investic a špatná spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu s občanskou společností. To jsou problémy, které provázely vznik Národního plánu obnovy. Podrobnosti si můžete přečíst v naší analýze, která vedle českéno Plánu přináší srovnání s dalšími devíti státy Evropské Unie.

21.01.2022

Nastupující předsednické trio musí chránit klima a vyhnout se falešným řešením

Šest let po ratifikaci Pařížské dohody jsme stále daleko od cesty vedoucí k cíli zastavit oteplování planety na +1,5 °C.

Podle předložených plánů jednotlivých států by teplota v roce 2100 dosáhla +2,7 °C, což výrazně přesahuje již tak kritickou hranici. Vyzýváme probíhající a nadcházející předsednictví v Radě EU, aby jednala ve společném zájmu evropských občanů.

10.01.2022

Začíná veřejná konzultace k nové metodice participace mezi státem a neziskovým sektorem

Ode dneška do 31. ledna může veřejnost komentovat nově vznikající metodiku participace mezi státem a nevládními neziskovými organizacemi. 

16.12.2021

Komentář: Evropská komise zveřejnila druhou část balíčku FF55 zaměřenou na emise metanu a trh s plynem

Evropská komise včera představila druhou část balíčku FF55. Ta je z velké části zaměřena na sektor energetiky, specificky na regulaci emisí metanu a revizi legislativy o trhu s plynem.
 
Přečtěte si komentář Šimona Batíka.
14.12.2021

Emise metanu v energetice – jak účinně řešit problém „neviditelné hrozby“

Evropská komise představí 15. prosince návrh metanové legislativy.

Přinášíme přehled, kde se bere metan v energetice, kde dochází k jeho úniku a jaká jsou možná řešení.

06.12.2021

Komentář: EU reviduje legislativu zaměřenou na trh s plynem. Jaká je situace krátce před zveřejněním oficiálního návrhu?

Fosilnímu lobby se stále daří prosazovat svojí agendu i na nejvyšších místech Evropské unie. Tentokrát jde o balíček se zaměřením na dekarbonizované plyny, tzv. gas decarbonization package. Jeho předběžný text nedávno unikl a vykazuje několik problematických bodů. Přinášíme komentář Šimona Batíka.

01.12.2021

Vše důležité k Fit for 55. Co přináší nová klimaticko-energetická legislativa EU?

Přinášíme přehled základních informací a relevantních zdrojů k dlouho očekávanému legislativnímu balíčku Fit for 55.

Grafiky, mediální ohlasy, analýzy a další odkazy, vše na jednom místě. Přehled postupně aktualizujeme.

20.10.2021

Občanské organizace vyzývají evropské lídry, aby navýšili ambice vnitrostátních klimatických cílů a urychlili transformaci energetiky

Evropská rada bude jednat o současném problému rapidně rostoucích cen energií už zítra. Občanské a ekologické organizace včetně Centra pro dopravu a energetiku, Nadace Partnerství nebo Greenpeace Česká republika vyzývají lídry, aby navýšili ambice vnitrostátních klimatických cílů a urychlili transformaci energetiky. Apel směřuje i na nutnost naplno využit potenciálu energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.
 
Celý dopis najdete v tiskových zprávách: bit.ly/3G1G5db
30.09.2021

Prohlášení Klimatické koalice a Zeleného kruhu k růstu cen energií: Vláda ignorovala závislost na fosilních palivech. Nyní musí zakročit

V posledních týdnech a měsících zažíváme po celé Evropě bezprecedentní nárůst cen energií, který se dotkne i lidí v České republice. Ceny elektřiny dokonce překonaly dosavadní rekord z roku 2008 a je možné, že dále porostou. Přinášíme prohlášení Klimatické koalice a Zeleného kruhu.

21.09.2021

World Climate March 2021 week begins

To coincide with the COP26 UN Climate Summit happening in Glasgow this year, The World Climate March is running a virtual action to pressure leaders to act now on the climate crisis and inequality.

You can get involved on World Climate March website!

06.09.2021

Zveme vás na diskusní seminář Volby a klima: co by měla dělat nová vláda?

Volební  kampaň  pro  říjnové volby do Poslanecké sněmovny PČR je v plném proudu. Co by ve světle vědeckých poznatků o změně klimatu měli prosazovat kandidáti do sněmovny v zájmu této i budoucích generací?

Zúčastněte se diskuse s odborníky a odbornicemi, která se uskuteční 7. září od 15 hodin na půdě Akademie věd

09.08.2021

Zajímají vás velké problémy, kterým dnes společnost čelí? Zapojte se do diskuze a podělte se o své myšlenky, nápady a zkušenosti.

Zveme mladé lidi, aby se zúčastnili diskusní skupiny, kde budeme hovořit o některých z největších problémů, kterým dnes společnost čelí.

Tyto diskuse jsou součástí výzkumu, který pomůže nevládním a charitativním organizacím lépe porozumět veřejnému mínění ohledně nejnaléhavějších otázek naší doby.

16.07.2021

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans se dnes sejde s ekologickými organizacemi

Situace v české energetice a kritický stav zdejší krajiny, to jsou témata, která na dnešní schůzce s místopředsedou Evropské komise proberou zástupci a zástupkyně ekologických organizací, včetně CDE.

24.06.2021

The first public meeting on the Territorial Just Transition Plan held in Karlovy Vary Region

The first public meeting on the Territorial Just Transition Plan of Karlovy Vary Region was organised byl local office. The online event was held on June 7 and attended by 82 people. It was the first meeting covering Just Transition topic and oriented on public ever organised in Czech republic.

10.06.2021

Recording of webinar: Market Of Experiences - Cultivating Just Transition in CEE

Watch the recording of the webinar we held on 18 May in cooperation with CAN Europe.
The event was a free and participatory gathering is designed to cultivate competences, share project tips and lessons learned and strengthen the climate network as such.
 
13.05.2021

Published: National Energy and Climate Plans Tracker in collaboration with CAN Europe

The NECP Tracker analytical tool shows how selected EU Member States are or are not meeting their own climate plans. In addition to the Czech Republic, it includes data for Croatia, Denmark, Estonia, France, Germany, Poland, Portugal, Slovenia and Spain.

 
More information and a link to the interactive presentation can be found in this article.
24.03.2021

Recording of the online discussion Engaging Cities in Climate Solutions

Watch a recording of the presentation of our new publication and the discussion with the panelists.

  • Tomáš Jungwirth, author of the publication, CDE
  • Pavla Vidanová, Covenant of Mayors, Ministry of the Environment
  • Jiří Tencar, Energy Specialist, Smart Písek
  • Anna Kšírová, founder of Parents for Climate Liberec

Search term

[ close ]