Odstartovala Nová zelená úsporám Light. Pomůže lidem s nízkými příjmy

published 13.01.2023

Od pondělí je možné žádat o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám Light. Ten cílí na nízkopříjmové skupiny obyvatel se snahou finančně podpořit drobné úpravy vedoucí k úsporám energií. Jde například o výměnu oken či zateplení domů. A to až do výše 150 tisíc korun. Program je vítaným krokem v řešení energetické chudoby. Zároveň je potřeba, aby na něj navázala další cílená podpora.

Dotace z Nové zelené úsporám Light totiž nelze využít na instalaci fotovoltaických panelů, které v posledních letech zažívají obrovský boom. Nejsou určeny ani na komplexní renovace domů, které by vyžadovaly vyšší finanční náklady. Program zároveň opomíjí lidi žijící v bytových domech, byť i zde existuje velká poptávka. Navíc značná část lidí ohrožených energetickou chudobou žije právě v bytech. V dalších krocích je proto třeba podpořit také jiná sociálně klimatická opatření.

Schéma programu Nová zelená úsporám Light. Foto: MŽP

Program navazuje na populární Novou zelenou úsporám, která běží od roku 2014 a v posledních letech zažila obrovský zájem ze strany žadatelů. Proto byla potřeba zajistit dodatečný zdroj financování. Nová zelená úsporám Light je nově financována z Modernizačního fondu, kde byl vytvořen speciální podprogram HOUSEnerg. Celkově by mělo být k dispozici zhruba 55 mld. korun do roku 2030. V první vlně má být na program NZÚ Light vyčleněno na program NZÚ Light vyčleněno podle MŽP 1,5 miliardy, což odpovídá podpoře pro zhruba 10 tisíc domácností.

Starší program Nová zelená úsporám poskytuje dotace na pořízení fotovoltaiky, či tepelných čerpadel a dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti domů. Nastavení programu však představuje překážku pro nízkopříjmové domácnosti. Žadatelé totiž musí často financovat větší část nákladů ze svého a dotace bývá proplacena až zpětně. Proto na tuto formu podpory nedosáhnou ti nejvíce ohrožení energetickou chudobou.

Oproti tomu čerstvě spuštěný program Nová zelená úsporám Light poskytuje žadatelům až 100% dotaci do výše 150 tisíc korun. Navíc není třeba mít našetřeno, finance je možné získat předem ve formě zálohy. O podporu mohou žádat lidé v invalidním a starobním důchodu či ti, kteří pobírají dávky na bydlení, nebo na ně mají nárok. Žadatelé rovněž musí být vlastníky, nebo spoluvlastníky rodinného domu, na jehož úpravy finance využijí. V domě také musí mít trvalý pobyt. Žádost je třeba podat elektronicky.

Kam směřovat další podporu?

Nová zelená úsporám Light je důležitou součástí boje s energetickou chudobou. Jako taková má ale svoje limity. Je proto potřeba, aby na ni navázala další opatření, která podpoří celkové rekonstrukce domů. Právě ty mohou lidem přinést zásadní úsporu energií. Podporu je také nutné směřovat na bytové domy tak, aby nižší náklady pocítili také lidé v nájmech a podnájmech. V neposlední řadě je třeba zpřístupnit fotovoltaiku či komunitní energetiku.

Financí z Evropské unie, které je možné na tato opatření využít, má Česko v rámci současného rozpočtového období dostatek. Ať už se jedná o zdroje v rámci Modernizačního fondu nebo dalších finančních nástrojů, jakými jsou například Národní plán obnovy a kohezní fondy. V současnosti jde dokonce o rekordní množství peněz, které Česko z EU získá. Je však zásadní je využít efektivně a účelně.
 

Autorka textu: Eva Mariničová, CDE

Článek vyšel také na webu Ekonews.cz.

Program navazuje na populární Novou zelenou úsporám, která běží od roku 2014 a v posledních letech zažila obrovský zájem ze strany žadatelů. Proto byla potřeba zajistit dodatečný zdroj financování. Nová zelená úsporám Light je nově financována z Modernizačního fondu, kde byl vytvořen speciální podprogram HOUSEnerg. Celkově by mělo být k dispozici zhruba 55 mld. korun do roku 2030. V první vlně má být na program NZÚ Light vyčleněno na program NZÚ Light vyčleněno podle MŽP 1,5 miliardy, což odpovídá podpoře pro zhruba 10 tisíc domácností.

Starší program Nová zelená úsporám poskytuje dotace na pořízení fotovoltaiky, či tepelných čerpadel a dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti domů. Nastavení programu však představuje překážku pro nízkopříjmové domácnosti. Žadatelé totiž musí často financovat větší část nákladů ze svého a dotace bývá proplacena až zpětně. Proto na tuto formu podpory nedosáhnou ti nejvíce ohrožení energetickou chudobou.

Oproti tomu čerstvě spuštěný program Nová zelená úsporám Light poskytuje žadatelům až 100% dotaci do výše 150 tisíc korun. Navíc není třeba mít našetřeno, finance je možné získat předem ve formě zálohy. O podporu mohou žádat lidé v invalidním a starobním důchodu či ti, kteří pobírají dávky na bydlení, nebo na ně mají nárok. Žadatelé rovněž musí být vlastníky, nebo spoluvlastníky rodinného domu, na jehož úpravy finance využijí. V domě také musí mít trvalý pobyt. Žádost je třeba podat elektronicky.

Kam směřovat další podporu?

Nová zelená úsporám Light je důležitou součástí boje s energetickou chudobou. Jako taková má ale svoje limity. Je proto potřeba, aby na ni navázala další opatření, která podpoří celkové rekonstrukce domů. Právě ty mohou lidem přinést zásadní úsporu energií. Podporu je také nutné směřovat na bytové domy tak, aby nižší náklady pocítili také lidé v nájmech a podnájmech. V neposlední řadě je třeba zpřístupnit fotovoltaiku či komunitní energetiku.

Financí z Evropské unie, které je možné na tato opatření využít, má Česko v rámci současného rozpočtového období dostatek. Ať už se jedná o zdroje v rámci Modernizačního fondu nebo dalších finančních nástrojů, jakými jsou například Národní plán obnovy a kohezní fondy. V současnosti jde dokonce o rekordní množství peněz, které Česko z EU získá. Je však zásadní je využít efektivně a účelně.
 

Autorka textu: Eva Mariničová, CDE

Článek vyšel také na webu Ekonews.cz.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]