Fond pro spravedlivou transformaci: Využívá Česko jedinečnou příležitost transformovat uhelné regiony?

published 15.12.2023
Zdroje z Fondu spravedlivé transformace (FST) jsou bezprecedentní příležitostí systematicky zlepšit podmínky obyvatel uhelných regionů a zároveň přejít k zelené energetice s využitím obnovitelných zdrojů. V roce 2023 rozhodovala česká vláda, konkrétně Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, o zacílení a využití 42 miliard korun z FST ve třech uhelných krajích ČR - Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém. 
 
Odbornice na spravedlivou transformaci Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku téma dlouhodobě sleduje a společně s kolegy z Transparency International shrnula proces čerpání financí z FST a jeho celkové přípravy s ohledem na to, zda prostředky skutečně směřují k tomu být vynaloženy účinně a smysluplně jak pro lidi, tak pro energetiku a životní prostředí. Jejich ohlédnutí za dosavadním využitím FST přinášíme zde.
Zuzana Vondrová, expertka na spravedlivou transformaci

Fond spravedlivé transformace: Co se povedlo?

Už během plánovací fáze dalo Ministerstvo životního prostředí možnost nevládním neziskovým organizacím zapojit se do přípravných platforem Fondu a hájit tak například zájmy péče o životní prostředí a klima. Občanský sektor byl tak od počátku součástí příprav. Během plánování spravedlivé transformace byl také jednoznačně potvrzen termín konce těžby uhlí v České republice - rok 2033. Počítá se rovněž s tím, že by spravedlivá transformace české energetiky měla přispět k sociální stabilizaci a začleňování. Plány tedy propojují klimatické a sociální otázky a počítají s tím, že se oba problémy dají řešit společně. Díky novému webu, na kterém jsou zveřejněny základní informace o FST a zápisy z jednání získala k aktuálním informacím přístup také široká veřejnost a celý proces se tím stal transparentnější. 

Fond pro spravedlivou transformaci: Co vylepšit pro příště?

Už během plánovací fáze dalo Ministerstvo životního prostředí možnost nevládním neziskovým organizacím zapojit se do přípravných platforem Fondu a hájit tak například zájmy péče o životní prostředí a klima. Občanský sektor byl tak od počátku součástí příprav. Během plánování spravedlivé transformace byl také jednoznačně potvrzen termín konce těžby uhlí v České republice - rok 2033. Počítá se rovněž s tím, že by spravedlivá transformace české energetiky měla přispět k sociální stabilizaci a začleňování. Plány tedy propojují klimatické a sociální otázky a počítají s tím, že se oba problémy dají řešit společně. Díky novému webu, na kterém jsou zveřejněny základní informace o FST a zápisy z jednání získala k aktuálním informacím přístup také široká veřejnost a celý proces se tím stal transparentnější. 

Další důležité aspekty spravedlivé transformace a další zdroje pro jejich pokrytí

Ačkoliv FST pokrývá řadu důležitých témat, pro účinnou a skutečně spravedlivou transformaci je potřeba nezapomínat také na další klíčová témata. Patří mezi ně třeba otázka, jak konkrétně nahradit fosilní paliva v energetice a také celá škála sociálních témat, od podpory bydlení a vzdělávání, přes opatření vedoucím k úsporám energie až po pomoc při nadměrném zadlužení a podporu lidí ohrožených energetickou chudobou.
 
“Fond pro spravedlivou transformaci je výborný hlavně díky cílené podpoře dlouhodobě přehlížených regionů. Abychom ale byli v transformaci úspěšní, musíme adresovat také témata, která Fond neřeší, a dělat rozumná rozhodnutí a kroky na národní úrovni,” komentuje Zuzana Vondrová, odbornice na spravedlivou transformaci CDE. “Má-li být transformace férová, potřebujeme se postavit příčinám sociální nestability a zároveň hledat maximální finanční i legislativní podporu sdílené a obnovitelné energie včetně dekarbonizovaného teplárenství,” doplňuje.
K řešení těchto otázek má Česká republika naštěstí kromě národního rozpočtu k dispozici další zdroje z EU: nejméně 150 miliard korun z Modernizačního fondu, prostředky z Evropského sociálního fondu nebo z budoucího Sociálně klimatického fondu. 
Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]