Stojíme za Ukrajinou

published 28.02.2022

Centrum pro dopravu a energetiku se připojilo k výzvě Sítě k ochraně demokracie na podporu napadené Ukrajiny.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]