Vítáme vznik Nové zelené úsporám Light a její cílení na nízkopříjmové domácnosti

published 14.11.2022

Ministerstvo životního prostředí představilo parametry Nové zelené úsporám Light. Program cílí na nízkopříjmové skupiny obyvatel se snahou finančně podpořit drobné úpravy vedoucí k úsporám energií. Jde například o výměnu oken či zateplení domů, a to až do výše 150 tisíc korun.

Je dobrou zprávou, že se MŽP rozhodlo zacílit pomoc na nízkopříjmové skupiny obyvatel. Je však třeba zajistit, aby výše dotace byla skutečně až 100 % přímých realizačních výdajů, jak Ministerstvo uvedlo, a stala se tak opravdu dostupnou. Zároveň by stát neměl zapomenout na komplexní energetické renovace domů u nízkopříjmových skupin obyvatel. Na komplexní úpravy domů, které by přispěly ke snížení energetické náročnosti, zatím podpora vyčleněna není. 

Obrázek: Infografika Ministerstva životního prostředí. Nová zelená úsporám Light nabídne finanční pomoc na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů až do výše 150 tisíc korun. Zdroj: MŽP

Příjem žádostí by měl odstartovat 9. ledna 2023. Program navazuje na populární Novou zelenou úsporám. Ta běží od roku 2014 a zejména v minulém roce zažila obrovský zájem ze strany žadatelů. Proto byla potřeba zajistit dodatečný zdroj financování. Nová zelená úsporám Light bude nově financována z Modernizačního fondu, kde byl vytvořen speciální podprogram HOUSEnerg. Celkově by mělo být k dispozici zhruba 55 mld. korun do roku 2030. V první vlně má být podle MŽP vyčleněno 1,5 miliardy, což odpovídá podpoře pro zhruba 10 tisíc domácností.

Současný program Nová zelená úsporám poskytuje dotace na pořízení fotovoltaiky, či tepelných čerpadel a dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti domů. Nastavení programu však představuje překážku pro nízkopříjmové domácnosti. Žadatelé totiž musí často financovat větší část nákladů ze svého a dotace bývá proplacena až zpětně. Proto na tuto formu podpory nedosáhnou ti nejvíce ohroženi energetickou chudobou.

Příjem žádostí by měl odstartovat 9. ledna 2023. Program navazuje na populární Novou zelenou úsporám. Ta běží od roku 2014 a zejména v minulém roce zažila obrovský zájem ze strany žadatelů. Proto byla potřeba zajistit dodatečný zdroj financování. Nová zelená úsporám Light bude nově financována z Modernizačního fondu, kde byl vytvořen speciální podprogram HOUSEnerg. Celkově by mělo být k dispozici zhruba 55 mld. korun do roku 2030. V první vlně má být podle MŽP vyčleněno 1,5 miliardy, což odpovídá podpoře pro zhruba 10 tisíc domácností.

Současný program Nová zelená úsporám poskytuje dotace na pořízení fotovoltaiky, či tepelných čerpadel a dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti domů. Nastavení programu však představuje překážku pro nízkopříjmové domácnosti. Žadatelé totiž musí často financovat větší část nákladů ze svého a dotace bývá proplacena až zpětně. Proto na tuto formu podpory nedosáhnou ti nejvíce ohroženi energetickou chudobou.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]