Aktuality

11.05.2022

Energetická krize a válka na Ukrajině

V tomto textu nahlížíme na současnou energetickou krizi a válku na Ukrajině z několika úhlů pohledu a zde je krátké bodové shrnutí toho, co se v textu dočtete a co v tuto chvíli považujeme za zásadní.

Tiskové zprávy

16.05.2022
EU představí plán odchodu od ruských fosilních paliv, byznys i nevládní sektor požadují urychlení Zelené dohody
04.05.2022
Otevřený dopis členům*kám evropského Výboru pro životní prostředí v otázce revize systému EU ETS
27.04.2022
Komunitní energetika pomůže Česku k energetické nezávislosti

Publikace

27.04.2022

Studie potenciálu komunitní energetiky v obcích a bytových domech ČR

Studie se věnuje problematice komunitní energetiky v České republice s důrazem na stanovení hodnot technického a ekonomického potenciálu vybraných obnovitelných zdrojů a opatření vhodných k řízení toků elektřiny. Zaměření této studie, včetně detailu zpracování, představuje nejen v českém prostředí, ale také v okolních zemích unikát.

Události

17.02.2022

Současnost a budoucnost uhelného Severozápadu: Jak na spravedlivou transformaci?

Zveme Vás na debatu o příležitostech, které uhelným regionům nabízí tzv. spravedlivá transformace.

Uhelný průmysl pomalu končí a nastává chvíle pro hledání nových cest. Jak posílit soběstačnost Ústeckého a Karlovarského kraje? Jak podpořit místní obyvatele a zkvalitnit zdejší život? A jakou roli má v tomto procesu hrát stát, místní lidé a podnikatelská sféra?

Projekty

09.09.2021

Towards a climate neutral EU: Efficient allocation of EU funds

Hlavním cílem projektu je přispět k podpoře efektivního využívání evropských peněz, vyzdvihovat příklady dobré praxe a na národní i mezinárodní úrovni sdílet získané poznatky. Projekt tak pomůže zlepšit úroveň nakládání s fondy EU a evropskou fiskální politiku s ohledem na klimatická opatření a Zelenou dohodu pro Evropu.

V médiích

28.04.2022

ihned.cz: „Sousedská“ elektřina. Komunitní výroba a sdílení energií by mohly pokrýt až osminu spotřeby

Jedním z dlouhodobých řešení energetické krize a cestou k nezávislosti Česka na ruském plynu může být lokální výroba tepla a elektřiny v obecních či bytových družstvech, tedy komunitní energetika. 

O nás

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

Centrum pro dopravu a energetiku

Heřmanova 8
170 00 Praha 7

E-mail: cde@cde-org.cz

IČO: 67980961

více

Hledaný výraz

[ zavřít ]