Evropský účetní dvůr kritizuje dosavadní přeměnu uhelných regionů. Fond pro spravedlivou transformaci je třeba využít efektivněji

published 16.11.2022

Peníze, které EU poskytla v letech 2014-2020 uhelným regionům v rámci kohezních fondů, podpořily zelenou transformaci jen omezeně. Takový je závěr nové zprávy Evropského účetního dvora. [1] Stejně tak měla finanční podpora omezený dopad na tvorbu nových pracovních míst, informovali auditoři. V tiskové zprávě [2] proto vyzvali k účinnému využití nového Fondu pro spravedlivou transformaci tak, aby vedl ke skutečné transformaci ekonomiky. Souhlasíme s kritikou a podporujeme výzvu Evropského účetního dvora.

Auditoři upozornili mimo jiné na to, že i přes cílenou podporu, které se vybraným uhelným krajům dostalo, zůstalo uhlí v některých státech, včetně České republiky, stále velkým zdrojem emisí. Evropské peníze neměly podle auditorů ani významný dopad na instalovanou kapacitu obnovitelných zdrojů energie.

Pohled na povrchovou těžbu uhlí. Foto: ivabalk z Pixabay

Nový Fond pro spravedlivou transformaci (FST) má v uhelných regionech zmírňovat socioekonomické dopady přechodu na klimatickou neutralitu a podpořit rozvoj těchto území. „Fond pro spravedlivou transformaci, který je klíčovou složkou Zelené dohody pro Evropu, poskytuje uhelným regionům významné dodatečné zdroje,“ uvedl Nikolaos Milionis, člen Evropského účetního dvora. „Evropská komise by měla dohlédnout na to, aby finanční prostředky EU podporovaly odklon od uhlí s jasně stanoveným směřováním, a současně by měla zohlednit napětí na energetickém trhu vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu,“ dodal v tiskové zprávě.

Pro české uhelné regiony je ve FST vyhrazeno 42 miliard korun. Centrum pro dopravu a energetiku dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s tímto fondem, jako je nízká účast veřejnosti při plánování nebo nedostatečný plán odklonu od uhlí a přechodu ke klimatické neutralitě. Fond měl také podle záměru Evropské komise cílit hlavně na malé a střední podniky. Česko se však rozhodlo polovinu peněz směřovat do velkých, tzv. strategických projektů. K otevření prvních výzev v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, právě pro strategické projekty, došlo 14.11. Transformační potenciál jednotlivých projektů je však nejistý.

Česká republika přistupuje ke konci uhlí, jeho příležitostem i dopadům stále značně roztržitě. Evropské peníze na spravedlivou transformaci sice utratit chceme, ovšem skutečné potřeby lidí žijících v těchto krajích se stále opomíjejí. Stejně tak jako snahy EU razantně snižovat emise skleníkových plynů. Cesta velkých strategických projektů, o kterých navíc víme jen pramálo, budí dojem, že rychlost je důležitější než účelné a promyšlené čerpání. Cílem fondu je přitom regiony smysluplně rozvíjet a zbavit je závislosti na těžkém průmyslu.

 

Poznámky:

[1] https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_22/SR_coal_regions_CS.pdf
[2] https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR22_22/INSR_coal_regions_CS.pdf

Nový Fond pro spravedlivou transformaci (FST) má v uhelných regionech zmírňovat socioekonomické dopady přechodu na klimatickou neutralitu a podpořit rozvoj těchto území. „Fond pro spravedlivou transformaci, který je klíčovou složkou Zelené dohody pro Evropu, poskytuje uhelným regionům významné dodatečné zdroje,“ uvedl Nikolaos Milionis, člen Evropského účetního dvora. „Evropská komise by měla dohlédnout na to, aby finanční prostředky EU podporovaly odklon od uhlí s jasně stanoveným směřováním, a současně by měla zohlednit napětí na energetickém trhu vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu,“ dodal v tiskové zprávě.

Pro české uhelné regiony je ve FST vyhrazeno 42 miliard korun. Centrum pro dopravu a energetiku dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s tímto fondem, jako je nízká účast veřejnosti při plánování nebo nedostatečný plán odklonu od uhlí a přechodu ke klimatické neutralitě. Fond měl také podle záměru Evropské komise cílit hlavně na malé a střední podniky. Česko se však rozhodlo polovinu peněz směřovat do velkých, tzv. strategických projektů. K otevření prvních výzev v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, právě pro strategické projekty, došlo 14.11. Transformační potenciál jednotlivých projektů je však nejistý.

Česká republika přistupuje ke konci uhlí, jeho příležitostem i dopadům stále značně roztržitě. Evropské peníze na spravedlivou transformaci sice utratit chceme, ovšem skutečné potřeby lidí žijících v těchto krajích se stále opomíjejí. Stejně tak jako snahy EU razantně snižovat emise skleníkových plynů. Cesta velkých strategických projektů, o kterých navíc víme jen pramálo, budí dojem, že rychlost je důležitější než účelné a promyšlené čerpání. Cílem fondu je přitom regiony smysluplně rozvíjet a zbavit je závislosti na těžkém průmyslu.

 

Poznámky:

[1] https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_22/SR_coal_regions_CS.pdf
[2] https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR22_22/INSR_coal_regions_CS.pdf

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]