Podpora fosilního plynu z evropských fondů musí skončit

published 27.06.2022

Zítra, 28. června 2022 se sejde Rada pro životní prostředí, aby projednala revizi systému obchodování s emisemi (ETS), včetně budoucího podoby Modernizačního fondu. Evropský parlament ve svém stanovisku podpořil návrh Evropské komise, který počítá s vyloučením financování fosilních paliv prostřednictvím Modernizačního fondu. Nyní je řada na Radě, aby zaujala své stanovisko, které pak bude hájit v rámci trialogu.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]