The first public meeting on the Territorial Just Transition Plan held in Karlovy Vary Region

published 24.06.2021

Jednalo se o vůbec první pokus o participativní akci zaměřenou na veřejnost v rámci českých uhelných regionů. Akce se uskutečnila 7. června online a zúčastnilo se jí 82 lidí.

Náměstek Vojtěch Franta (Piráti), jež má transformaci regionu a čerpání financí z Fondu spravedlivé transformace (FST) v gesci, zúčastněné během online setkání seznámil s mechanismem spravedlivé transformace, FST i vizí Karlovarského kraje. Kraj dle jeho slov v současnosti připravuje k tématu spravedlivé transformace marketingovou kampaň a plánuje další akce, které by měly umožnit participaci místních.

Současná rozpracovaná verze PSÚT pro Karlovarský kraj je k dispozici na webu Regionální stálé konference Karlovarského krajeLidé mohou zatím posílat své připomínky a náměty na e-mailovou adresu rsk@kr-karlovarsky.cz.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]