Obnovitelné zdroje dodaly Evropě přes zimu více energie než uhlí či zemní plyn. Češi se ale na uhlí zatím stále spoléhají

published 12.05.2023
Koalice nevládních organizací Beyond Fossil Fuels vydala briefing, v němž analyzuje, jakým způsobem se sedm evropských zemí (Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko) vypořádalo s krizí fosilních paliv během poslední zimy (od října 2022 do března 2023). Analýza mimo jiné ukázala, že solární a větrné zdroje energie nyní dodávají více energie pro evropský energetický mix než fosilní plyn nebo uhlí, a také, že spalování uhlí i fosilního plynu pro výrobu elektřiny v ČR v porovnání s předchozí zimou kleslo.
 
Krize fosilních paliv zasáhla Evropu napříč všemi oblastmi, od vytápění a energetiky až po průmysl, zemědělství či dopravu. Vlády evropských států v reakci na tuto krizi zavedly množství opatření s cílem zmírnit její dopady na ekonomiku a domácnosti. Řada z nich zahrnuje podporu výroby solární a větrné energie, ale i celkovou úsporu spotřeby energií.
 
Podle analýzy klesla celková poptávka po energii v Evropě během zimy 2022/23 o 114,5 TWh ve srovnání se zimou 2021/22. Uhelné jednotky vyrobily během letošní zimy o 19,9 TWh méně v porovnání se zimou předcházející. Výrazně klesla také výroba elektřiny z jaderných reaktorů a vodních elektráren. Jediný nárůst zaznamenali analytici v případě solárních (7,7 TWh) a větrných (15,9 TWh) elektráren. Solární a větrné elektrárny vyprodukovaly dohromady více energie než uhlí či zemní plyn. 
 
Evropa je schopna zcela ukončit svou závislost na ruských fosilních palivech, zajistit si vlastní energetickou bezpečnost a zároveň přejít k obnovitelným zdrojům, uvádí Beyond Fossil Fuels. K tomu je ale nezbytné, aby vlády jednotlivých evropských států učinily několik důležitých kroků. Patří k nim:
  • využívání uhlí v energetice pouze ve zcela nezbytných případech a fungování uhelných elektráren v rámci systému strategických rezerv; 
  • podpora zavedení a využívání solárních panelů a větrných elektráren;
  • zachování opatření ke snížení poptávky po energii;
  • a uvolnění soukromých i veřejných financí pro energetickou transformaci. 

Česko jako uhelná republika?

Evropa je schopna zcela ukončit svou závislost na ruských fosilních palivech, zajistit si vlastní energetickou bezpečnost a zároveň přejít k obnovitelným zdrojům, uvádí Beyond Fossil Fuels. K tomu je ale nezbytné, aby vlády jednotlivých evropských států učinily několik důležitých kroků. Patří k nim:
  • využívání uhlí v energetice pouze ve zcela nezbytných případech a fungování uhelných elektráren v rámci systému strategických rezerv; 
  • podpora zavedení a využívání solárních panelů a větrných elektráren;
  • zachování opatření ke snížení poptávky po energii;
  • a uvolnění soukromých i veřejných financí pro energetickou transformaci. 
Přestože se Česká republika v Plánu spravedlivé územní transformace, schváleném Evropskou komisí v září 2022, zavázala k postupnému vyřazení uhlí do roku 2033, na výrobu uhlí ve skutečnosti nadále spoléhá. V provozu pokračuje černouhelný důl ČSM vlastněný těžební společností OKD přinejmenším do konce letošního roku, s možností prodloužení do roku 2025. Také důl Bílina v Ústeckém kraji získal v březnu tohoto roku povolení k pokračování těžby mezi lety 2030 a 2035.
 
Letošní zimní sezona ukázala, že nastal nejvyšší čas se závislosti na fosilních palivech zbavit. Přestože obnovitelné zdroje energie v ČR získávají čím dál větší popularitu, je u nás jejich potenciál stále do velké míry nevyužitý. Zatímco političtí představitelé váhají, jak se k situaci postavit, tržní mechanismy rozhodují namísto nich a posouvají uhlí na vedlejší kolej. Rozvoj solární a větrné energetiky, funkční propojení a elektrifikace a zvyšování energetické účinnosti by měly být logickým vyústěním energetické krize a odpovědí na otázku, jak být v budoucnu lépe připraven.
 
Beyond Fossil Fuels je koalice více než padesáti organizací občanské společnosti napříč Evropou, které společně usilují o spravedlivý přechod k evropskému energetickému sektoru bez fosilních paliv, stojícímu plně na obnovitelných zdrojích, a to již do roku 2035. Beyond Fossil Fuels je rozšířením kampaně Europe Beyond Coal. V České republice jsou členy koalice Centrum pro dopravu a energetiku a Hnutí DUHA. Více informací na https://beyondfossilfuels.org
 
 

 

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]