Kdo jsme?

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů. 

Náš tým a kontakty

Barbora Urbanová
ředitelka Centra pro dopravu a energetiku
barbora.urbanova@cde-org.cz

Barbora se v CDE tématicky věnuje především evropské klimaticko-energetické politice. Je členkou správní rady evropské síťové organizace Climate Action Network Europe a v uplynulých deseti letech působila také v CEE Bankwatch Network, Glopolis a Správní radě Klimatické koalice. Za svoji profesní kariéru pracovala na projektech zabývajících se systémem EU ETS, energetickou transformací, nastavením fondů EU nebo komunikací změny klimatu.

Kateřina Davidová
expertka na klimatickou politiku
katerina.davidova@cde-org.cz

Kateřina se oblasti klimatu a energetiky věnuje od roku 2016, jako odbornice pravidelně přispívá do českých médií. Spolupracuje také s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a je členkou správních rad Klimatické koalice a sítě Transport & Environment. Dříve působila mimo jiné na velvyslanectví Spojeného království v Praze, Ministerstvu životního prostředí ČR či v nadaci Forum 2000.

Zuzana Gruberová
mediální koordinátorka
zuzana.gruberova@cde-org.cz
Zuzana má v CDE na starost vnější komunikaci, obsah webu, psaní tiskových komentářů a spolupráci s médii. Dříve působila v organizaci Člověk v tísni jako mediální koordinátorka zaměřená na lidská práva. Spolupracuje s pražským festivalem Jeden svět a příležitostně přispívá do českých i zahraničních médií.
 
Zuzana Vondrová
expertka na spravedlivou transformaci
zuzana.vondrova@cde-org.cz

Od roku 2018 se zaměřuje na sociální aspekt energetické transformace a odklon od fosilních paliv. Zasazuje se také o odpovědné a účinné využívání veřejných financí spojených s klimatickou politikou. Je členkou správní rady Zeleného kruhu. Dříve pracovala jako odborná konzultantka v oblasti životního prostředí ve společnosti MITIS, s.r.o.

Nicole Princlová
manažerka digitální komunikace

Nicole se zaměřuje na digitální komunikaci a sociální sítě a je také koordinátorkou projektu SPARK, kde se věnuje otázce klimatické spravedlnosti a sociálním a genderovým nerovnostem. PR a digitálním marketingem se zabývá posledních deset let. Působila v kulturní i komerční sféře a má za sebou množství rozmanitých projektů.

Veronika Murzynová
expertka na energetickou transformaci
veronika.murzynova@cde-org.cz

Veronika se specializuje na otázky snižování emisí metanu, rychlejší ukončení využití fosilního plynu a dekarbonizaci dálkového vytápění. Má vzdělání v oboru aplikované fyziky a zkušenosti s výzkumnou prací v Evropském parlamentu zaměřenou na Green Deal a legislativu v oblasti energetiky a klimatu.

Eva Mariničová
expertka na evropské fondy
eva.marinicova@cde-org.cz

Eva se zaměřuje na využití prostředků z evropských fondů a na to, jaký to má dopad na klima. Věnuje se především Národnímu plánu obnovy a Modernizačnímu fondu. Dříve působila v oblasti ochrany životního prostředí také v Evropském parlamentu a Evropské komisi.

Jana Pospíšilová Maussen
projektová manažerka
jana.pospisilova@cde-org.cz

Jana se podílí se na monitorování EU fondů včetně toho, zda a jak v jejich využívání aplikuje princip partnerství. V rámci sítě CEE Bankwatch Network usiluje o dekarbonizaci a zvýšení transparentnosti kreditních agentur a rovněž koordinuje projekt, ve kterém se formou sociálního experimentu zjišťují představy lidí o čisté energii na komunální úrovni. Je absolventkou Harvardu a zkušenou ekonomkou.

Štěpán Vizi
expert na klimatickou politiku
stepan.vizi@cde-org.cz

Štěpán se věnuje problematice klimatické a energetické politiky na evropské i národní úrovni. Témata související se zelenou transformací a klimatickou politikou komentuje pravidelně v médiích. Dříve působil v organizaci Člověk v tísni a je spoluautorem a tvůrcem česko-německého podcastu o klimatu Karbon.

Lucie Mullerová
finanční manažerka
lucie.mullerova@cde-org.cz

Lucie v CDE odpovídá za finanční řízení spolku, včetně přípravy ročního rozpočtu a projektových rozpočtů, přípravu finančních reportů, kontrole plnění rozpočtu a čerpání dotačních projektů. Finančnímu řízení neziskových organizací se věnuje již řadu let.

Dobroslava Sehnalová
dobrovolnice

Dobroslava se zabývá činností exportních kreditních agentur. Má bohaté zkušenosti v oblasti finančnictví a v bankovní sféře. Po ukončení bankovní kariéry se věnuje dobrovolnictví v různých oblastech.

Barbora Valešová
koordinátorka Klimatické koalice
barbora.valesova@klimatickakoalice.cz

Barbora má na starosti koordinaci sítě organizací Klimatická koalice a propojování aktérů v klimatickém hnutí. Dříve se zaměřovala na environmentální vzdělávání a má zkušenosti s lektorováním výukových a zážitkových programů i založením Letní školy environmentálního myšlení.

Tereza Fenclová Mašková
komunikační koordinátorka Klimatické koalice
tereza.maskova@klimatickakoalice.cz

Tereza se zaměřuje na komunikaci Klimatické koalice. Vystudovala žurnalistiku, filmovou produkci a soudobé dějiny. Profesní zkušenosti získala v oblasti neziskového sektoru, vzdělávání a kultury. Dříve se v Ústavu pro studium totalitních režimů věnovala výzkumu železné opony a tvorbě didaktických materiálů pro badatelsky orientované lekce dějepisu, tak také PR vzdělávacích aktivit. Více než deset let vede Spolek Živé město, který usiluje o oživení kulturního a komunitního života na Praze 6.

O co usilujeme

  • ovlivňování energetické a klimatické politiky a legislativy na národní i evropské úrovni, s důrazem na environmentálně příznivá a zároveň realistická řešení
  • propagace energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie a sociálně ohleduplného odklonu od uhlí
  • osvěta a vzdělávání v oblasti klimatických změn a jejich dopadů
  • monitoring využívání veřejných financí z hlediska dopadů na životní prostředí
  • zvyšování transparentnosti exportních kreditních agentur
  • organizování mezinárodní spolupráce a výměny informací mezi nevládními organizacemi
  • zpracovávání a vydávání odborných studií
     

CDE je na národní úrovní členem sítě ekologických nevládních organizací Zelený kruh a zakládajícím členem platformy ekologických a rozvojových nevládních organizací Klimatická koalice. Na mezinárodní úrovni je členem CEE Bankwatch Network, sítě ekologických organizací ve střední a východní Evropě zabývajících se činností mezinárodních finančních institucí, a členem Climate Action Network Europe, evropské sítě pro změny klimatu.
 

Řídíme se Etickým kodexem Zeleného kruhu.

Za podporu činnosti CDE děkujeme Evropské komisi, Evropské klimatické nadaci a Spolkovému ministerstvu životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů.
 

Centrum pro dopravu a energetiku vzniklo na jaře roku 2000 přejmenováním bývalého Programu energetických úspor. Ten založila v roce 1995 Nadace Sluníčko, od roku 1998 fungoval samostatně.

Správní rada

Romana Kaclíková, předsedkyně správní rady

Jiří Jeřábek, člen správní rady

Petr Hlobil, člen správní rady

Helena Továrková, členka správní rady

Hledaný výraz

[ zavřít ]