Místopředseda Evropské komise Timmermans se dnes setká s ekologickými organizacemi. Proberou kritický stav naší krajiny i energetiky

zveřejněno 16.07.2021

Tisková zpráva Centra pro dopravu a energetiku, Greenpeace ČR, Hnutí DUHA, Zeleného kruhu, Sousedského spolku Uhelná, České společnosti ornitologické a Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

16.7.2021, Praha - Výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans se dnes v rámci své návštěvy České republiky setká se zástupci českých ekologických organizací. Tématem jednání bude zejména špatný stav naší krajiny a situace české energetiky. Místopředseda Timmermans přijede do Prahy pouhé dva dny po zveřejnění dlouho očekávaného balíčku opatření pro snížení emisí skleníkových plynů v EU o 55 procent do roku 2030 [1].

Stávající přístup českého státu k pravidlům a dotacím v zemědělství zdaleka nezajišťuje udržitelné využívání krajiny, velmi rychle přicházíme o rozmanitost rostlin a živočichů a také o půdu kvůli erozi. Krajina nedokáže zadržet dostatek vody, což vede k obdobím sucha i povodním. Schválená dohoda o Společné zemědělské politice na evropské úrovni i aktuální návrhy českých pravidel a dotací přinášejí jen omezená zlepšení současné zemědělské praxe. Experti na krajinu a zemědělství poukáží během setkání, že prakticky všechny části nové Společné zemědělské politiky by měly být ambicióznější a cílenější na podporu ekologického zemědělství, tvorbu nových krajinných prvků a tak dále.

Ekologické organizace také upozorní místopředsedu Evropské komise, že největší problém české energetiky je nepřipravenost na transformaci energetického systému. Ta je nutná jako reakce na rychlý ekonomický úpadek výroby energie spalováním uhlí, který se bude dále prohlubovat. Odstavování uhelných elektráren proběhne nejspíše do roku 2030 [2]. Vláda podstatně podceňuje potenciál obnovitelné energie a energetické účinnosti a neprovádí nezbytné pobídky k jejich využívání. V řadě oblastí rozvoj spíše brzdí. Místo toho je hlavní prioritou vládní energetické politiky vybudování nového jaderného reaktoru v Dukovanech, který nebude připraven před rokem 2040, a proto nepomůže zemi s řešením útlumu uhlí, který bude o deset let dříve. Dohromady to vytváří riziko nedostatku energetických zdrojů na konci dvacátých let, hromadné propouštění zaměstnanců uhelného průmyslu v nepřipravených regionech nebo snahu o zavedení obřích dotací na uhelné elektrárny.

Schůzky se zúčastní také člen Sousedského spolku Uhelná Milan Starec, který chce požádat místopředsedu Timmermanse o aktivnější přístup EK k současnému dění ve sporu ohledně polského dolu Turów.


Václav Zámečník z České společnosti ornitologické řekl:
“Aktuálně přijatá reforma Společné zemědělské politiky není dostatečným krokem vpřed pro zlepšení stavu zemědělských ekosystémů. Nedošlo k potřebnému zpřísnění podmínek správné zemědělské praxe, například plochy vymezené pro přírodu jako krajinné prvky, mokřady nebo meze budou jen na úrovni 3-4 % rozlohy farmy, a to i přes vědecké zjištění, že minimální podíl by měl tvořit 10 %. Přitom právě těmito podmínkami se obhajuje, že plošné dotace na plochu se budou vykazovat jako opatření na boj proti změnám klimatu. SZP nebyla sladěna se Zelenou dohodou EU, která má daleko ambicióznější cíle v oblasti udržitelného zemědělství nebo podpory biodiverzity. Pana místopředsedu Timmermanse jsme požádali, aby při schvalování Strategického plánu SZP po členských státech požadovali ambiciózní a motivační ekoschémata, která jako nová součást SZP mají potenciál přinést do krajiny skutečnou změnu.”

Milan Starec, člen Sousedského spolku Uhelná řekl:
“Jménem našeho spolku jsem požádal pana místopředsedu Evropské komise Franse Timmermanse, aby se Komise aktivně zapojila do probíhajících vyjednávání mezi ČR a Polskem ohledně budoucnosti dolu Turów. Byly to právě až orgány EU, které donutily polskou stranu seriózně jednat a spoléháme se na Evropskou komisi, že výsledná dohoda bude skutečně řešit porušení evropského práva a účinně chránit české území před dalšími škodami na životním prostředí a lidském zdraví.”

Barbora Urbanová, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku řekla:
“Vzhledem k hrozbě klimatické změny, potřebujeme naše hospodářství rychle přestavět na bezuhlíkové. O to se Evropská komise svým komplexním návrhem snaží. Podobně jako další státy EU, by se Česko mělo této příležitosti chopit za pačesy a bezprecedentní množství peněz, které je nyní k dispozici, investovat strategicky, efektivně a transparentně. Skrze aktivní komunikaci směrem k veřejnosti a participaci obyvatel by vláda mohla získat tolik potřebnou podporu občanů. Škoda, že to nedělá.”

Edvard Sequens, předseda Calla - Sdružení pro záchranu prostředí řekl:
“Místopředsedovi Timmermansovi jsme připomněli, že jaderná energetika se svými riziky, problémem jaderného odpadu a chabou možností přispět k řešení klimatické krize, nemůže být Evropskou komisí zařazena do její taxonomie mezi udržitelné technologie. Také veřejná ekonomická podpora, kterou hodlá česká vláda poskytnout pro nový reaktor v Dukovanech je natolik masivní, že ji Komise bude muset odmítnout pro rozpor s pravidly společného evropského trhu.”

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA řekl:
“Česká republika velmi zaspala v rozvoji obnovitelných zdrojů. Ministerstvo průmyslu hledá spíše způsoby, jak modernizaci energetiky brzdit. Příkladem je tvrdošíjné trvání na co nejnižším cíli pro podíl OZE na pokrývání spotřeby energie, nebo zablokování možnosti provozní podpory fotovoltaiky, které způsobil ministr Havlíček ve středu. Nyní lze očekávat nějaký nárůst pouze díky Modernizačnímu fondu, který nám zařídila Evropská unie. Tato situace by nás měla trápit daleko více než pana místopředsedu Timmermanse. Pokud nepůjdeme s trendem obnovitelných zdrojů, staneme se skanzenem drahé fosilní energie, kterou buď budeme masivně dotovat, nebo jí bude nedostatek.“

Kontakty pro média:

Václav Zámečník, Česká společnost ornitologická, 776 368 360, zamecnik@birdlife.cz
Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku, 605 276 909, barbora.urbanova@cde-org.cz
Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz
Milan Starec, Sousedský spolek Uhelná, 602 462 432, SouSpolU@seznam.cz
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Jiří Jeřábek, Greenpeace ČR, 775 692 169, jiri.jerabek@greenpeace.org


[1] https://klimatickakoalice.cz/pro-media/tiskove-zpravy/evropska-komise-predstavila-dlouho-ocekavanou-energeticko-klimatickou-legislativu-ktera-ma-snizit-emise-eu-o-55-do-roku-2030
[2] https://archiv.ihned.cz/c1-66855590-je-potreba-datum-pro-konec-spalovani-uhli

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]