Začíná druhý týden klimatické konference v Katovicích – státy se musí v příštích sedmi dnech dohodnout na pravidlech snižování emisí

zveřejněno 10.12.2018

Klimatická konference v Katovicích vstupuje do druhého týdne, na jehož konci se mají státy světa dohodnout na pravidlech sledování a navyšování závazků Pařížské dohody z roku 2015.

První týden konference skončil v sobotu večer roztržkou nad textací závěrečného dokumentu, když Saúdská Arábie, Kuvajt, Ruská federace a USA požadovaly odstranit pozitivní zmínku o zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu o 1,5°C, závěry zprávy tedy byly pouze „vzaty na vědomí“. Tato zpráva ukázala, že pro zajištění bezpečné míry oteplení je třeba ještě rychlejší snižování emisí skleníkových plynů. [1]

Tato neshoda by nicméně neměla zastínit fakt, že po prvním týdnu na stole úspěšně leží návrh závěrečného textu, který bude v úterý předán ministryním a ministrům k dořešení zbývajících sporných bodů.

Důležitým bodem dalšího jednání bude financování opatření na snižování emisí, které probíhá zejména skrze tzv. Zelený klimatický fond. Státy globálního Severu mají do fondu přispívat 100 mld. ročně [2], zatím je tam ale jen zlomek teto částky. Vkládání peněz stagnuje kvůli neshodám ohledně podmínek, za kterých bude financování v rozvojových zemích probíhat. Snahu oživit fond ukázalo Německo, které minulý týden oznámilo svůj příspěvek ve výši 1,5 miliardy eur. Česká republika do fondu přispěla 135 milionů korun v roce 2015.

Nejožehavějším tématem pak bude diskuse mezi státy o zvyšování ambicí – podle UNEP bude nutné současné závazky států do roku 2020 navýšit třikrát až pětkrát (Emissions Gap Report 2018) [3], aby bylo možné pařížských cílů dosáhnout. Motivací pro státy by měla být i zmíněná zpráva IPCC.

Anna Kárníková, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku, řekla:

„Technická jednání o pravidlech pro provádění Pařížské dohody připravila několik možností na výběr pro přijíždějící ministryně a ministry. Dobrá zpráva je, že některé z extrémních návrhů už jsou mimo debatu. Nicméně političky a politici budou muset rozhodnout o sporných bodech, jako jsou například mírnější požadavky pro nejchudší země nebo poskytování finanční pomoci. Situaci budou ztěžovat Spojené státy, které jsou po pasivním období zpátky ve hře a se zjevnou chutí klimatická jednání oslabovat.“

Kontakt:

Kateřina Davidová, mediální koordinátorka, Centrum pro dopravu a energetiku, 772 728 590, katerina.davidova@ecn.cz

Poznámky pro editory:

[1] http://www.zmenaklimatu.cz/images/dokumenty/20181030_ipcc_infolist_web.pdf

[2] https://unfccc.int/news/18-industrial-states-release-climate-finance-statement

[3] https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]