Studie: Snížení exhalací zlepší zdraví obyvatel

zveřejněno 14.09.2010

Brusel/Praha: Dnes zveřejněná studie evropských zdravotnických a ekologických organizací
propočítala, jak se zlepší zdraví evropanů, pokud státy EU sníží emise skleníkových plynů o
30 %.(1) Menší nemocnost, pokles úmrtnosti a zkrácení doby pracovní neschopnosti v České
republice vyčísluje studie pro rok 2020 na hodnotu 11 až 47 miliard Kč ročně. Roční přínos ve
všech zemích Evropské unie je odhadován až na 30 miliard eur. Studie se zabývá pouze přímými
vlivy snížení exhalací a nezahrnuje širší dopady klimatických změn na zdraví jako jsou povodně,
extrémní vedra či šíření infekčních nemocí.

Evropští politici nyní jednají o navýšení evropského závazku ve snižování emisí skleníkových
plynů z 20 na 30 %. Studie kalkuluje právě přínosy razantnějšího omezení exhalací pro lidské
zdraví. Úspory energie, šetrné technologie nebo náhrada uhlí a ropy zemním plynem a dalšími
čistějšími palivy redukují oba typy škodlivých emisí: méně uhlíkatých paliv znamená i méně
znečištěné ovzduší emisemi síry, oxidy dusíku či prachem – a také méně nemocných.

Díky dalšímu omezení exhalací by lidé v České republice mohli pracovat o 132 tisíc dnů v roce
více a celkově by ubylo 578 tisíc dní, kdy mají problémy s dýcháním a 55 tisíc dní, kdy užívají léky
na onemocnění dýchacích cest. Sníží se počet hospitalizací s astmatem a v neposlední řadě se
zvýší průměrná doba dožití obyvatel. Výsledky studie se vztahují k roku 2020 a počítají s
průběžným tempem snižování emisí. Nicméně, pokud by snižování emisí začalo mnohem rychleji
již v příštích letech, zdravotní přínosy se ještě zvýší – budeme kratší čas dýchat znečištěný
vzduch.

MUDr. Miroslav Šuta řekl: „Důsledná evropská klimatická politika by kromě snížení emisí
skleníkových plynů mohla přinést i čistější ovzduší. To by jistě přivítaly desítky milionů Evropanů,
kteří trpí astmatem nebo jinými chronickými respiračními onemocněním. Ale také jejich rodiny a
zdravotníci, kteří o zdraví svých pacientů pečují. Politici by proto měli naslouchat i sílícímu hlasu
lékařů ve prospěch lepší ochrany klimatu a čistějšího ovzduší.“

Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku dodává: „Čeští lékaři nejsou v debatě o
klimatických změnách téměř slyšet. Studie, jako je tato, jim dává příležitost, aby se ozvali a
pomohli zlepšit podmínky pro zdraví svých pacientů. Je jasné, že pokud jde o lidské zdraví,
investice do snížení exhalací se vrací ve zlepšeném zdraví obyvatel.“

Kontakty:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika, mobil: 608775754,
email: miroslav.suta@centrum.cz
Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku, jiri.jerabek@ecn.cz, mobil: 775692169
Magdalena Klimovičová – vědecká poradkyně Greenpeace ČR,
magdalena.klimovicova@greenpeace.org, tel: 224 320 448
Diana G. Smith, Health and Environment Alliance (HEAL), diana@env-health.org, tel: 0033
633042943

Poznámky:
(1) Celou Zprávu zpracovanou pro organizace Health and Environmet Alliance (HEAL) a Health
Care Without Harm (HCWH) lze v angličtině najít na: http://www.env-health.org/a/3585

Informační list „Změna klimatu a lidské zdraví“ s podrobnostmi o zdravotních dopadech
měnícího se klimatu:
http://www.zmenaklimatu.cz/dokumenty/infolisty/zmena-klimatu-a-lidske-zdravi/details.html

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]