Evropský účetní dvůr kritizuje dosavadní přeměnu uhelných regionů a varuje před neefektivním využítím peněz z Fondu spravedlivé transformace

zveřejněno 16.11.2022

Peníze, které EU poskytla v letech 2014-2020 uhelným regionům v rámci kohezních fondů, podpořily zelenou transformaci jen omezeně. Takový je závěr nové zprávy Evropského účetního dvora. [1] Stejně tak měla finanční podpora omezený dopad na tvorbu nových pracovních míst, informovali auditoři. V tiskové zprávě [2] proto vyzvali k účinnému využití nového Fondu pro spravedlivou transformaci tak, aby vedl ke skutečné transformaci ekonomiky. Centrum pro dopravu a energetiku souhlasí s kritikou a podporuje výzvu Evropského účetního dvora.

Auditoři upozornili mimo jiné na to, že i přes cílenou podporu, které se vybraným uhelným krajům dostalo, zůstalo uhlí v některých státech, včetně České republiky, stále velkým zdrojem emisí. Evropské peníze neměly podle auditorů ani významný dopad na instalovanou kapacitu obnovitelných zdrojů energie.

Nový Fond pro spravedlivou transformaci má v uhelných regionech zmírňovat socioekonomické dopady přechodu na klimatickou neutralitu a podpořit rozvoj těchto území. Pro české uhelné regiony je v něm vyhrazeno 42 miliard korun. Centrum pro dopravu a energetiku dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s tímto fondem, jako je nízká účast veřejnosti při plánování nebo nedostatečný plán odklonu od uhlí a přechodu ke klimatické neutralitě. Fond měl také podle záměru Evropské komise cílit hlavně na malé a střední podniky. Česko se však rozhodlo polovinu peněz směřovat do velkých, tzv. strategických projektů. K otevření prvních výzev v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, právě pro strategické projekty, došlo v pondělí 14.11.

Zuzana Vondrová, odbornice na spravedlivou transformaci Centra pro dopravu a energetiku, řekla:
“Česká republika přistupuje ke konci uhlí, jeho příležitostem i dopadům stále značně roztržitě. Evropské peníze na spravedlivou transformaci sice utratit chceme, ovšem skutečné potřeby lidí žijících v těchto krajích se stále opomíjejí. Stejně tak jako snahy EU razantně snižovat emise skleníkových plynů. Cesta velkých strategických projektů, o kterých navíc víme jen pramálo, budí dojem, že rychlost je důležitější než účelné a promyšlené čerpání. Cílem fondu je přitom regiony smysluplně rozvíjet a zbavit je závislosti na těžkém průmyslu.”

Kontakty pro média:

Zuzana Vondrová, odbornice CDE, zuzana.vondrova@cde-org.cz, 732 614 583
Václava Marková, mediální koordinátorka CDE, vaclava.markova@cde-org.cz, 720 277 049 

Poznámky:

[1] https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_22/SR_coal_regions_CS.pdf
[2] https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR22_22/INSR_coal_regions_CS.pdf

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]