Polsko zablokovalo modernizaci ekonomiky EU

zveřejněno 09.03.2012

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA KLIMATICKÉ KOALICE

Polský ministr životního prostředí Korolec dnes vetoval přijetí dlouhodobého plánu na snižování emisí skleníkových plynů v rámci EU.(1) Plán by byl zárukou stability směřování EU, která je tolik potřebná pro nastartování moderních investic. Zbývajících 26 států plán podpořilo.

Polsko ignoruje analýzu Evropské komise, podle které EU dosáhne do roku 2020 snížení o 25 % jenom tím, že dodrží již dříve stanovený cíl v oblasti energetických úspor.

Zároveň Polsko odmítlo upravit nefungující systém obchodování s emisními povolenkami. Nynější nízká cena povolenky nemotivuje podniky ke snižování emisí a celý systém neplní svůj účel. Evropská komise přitom počátkem ledna navrhla odebrat povolenky pouze v bohatších státech EU. (2) V takovém případě by výnosy z aukcí emisních povolenek pro Českou republiku mohly být cca 120 miliard korun (během let 2013-2020).(3)

Dnešní výsledek mají možnost zvrátit hlavy států členských zemí EU v červnu na zasední Evropské Rady.

„Polsko blokuje kromě rozvoje své vlastní ekonomiky i rozvoj celého kontinentu. Jedná navíc v rozporu s přáním svých vlastních obyvatel. Průzkum veřejného mínění v Polsku ukázal, že výrazná většina Poláků si přeje ambicióznější klimatickou politiku“, řekla Barbora Hanžlová, koordinátorka Klimatické koalice.

(1) http://www.roadmap2050.eu/
(2) http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012013002_en.htm
(3) Při nezměněném počtu povolenek pro ČR a ceně 17,6 euro za povolenku, která vychází z odhadů analytiků (publikováno v článku POLL: Set-aside could double EUA prices by 2014, Point Carbon, 15.2.2012).

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]