Oteplení o maximálně 1,5°C vyžaduje evropský rozpočet, který umožní přechod k bezuhlíkové společnosti

zveřejněno 11.10.2018

Podnikatelské asociace, občanská společnost, think-tanky a další organizace vyzývají ministry a ministryně před zasedáním Rady pro obecné záležitosti dne 16. října 2018, aby zajistili soulad příštího evropského rozpočtu s Pařížskou dohodou a Cíli udržitelného rozvoje OSN.

Celkem 101 organizací dnes poslalo otevřený dopis ministryním a ministrům zasedajícím v Radě pro obecné záležitosti s výzvou k dramatickému posílení klimatických opatření v budoucím rozpočtu Evropské unie. Více peněz by mělo být investováno do čisté energie a proměny dopravy, ochrany ekosystémů a udržitelného zemědělství. K zajištění souladu s těmito cíli potřebuje evropský rozpočet spolehlivé záruky napříč všemi svými programy.

V pondělí vydaná zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) ke globálnímu oteplení o 1,5°C ukazuje naléhavost ochrany klimatu, a potvrzuje, že máme dostatečné kapacity vyhnout se nejhorším dopadům klimatické změny a jejich enormním ekonomickým nákladům. Evropský rozpočet má se svými mnoha programy ohromný potenciál podporovat spravedlivou transformaci směrem k čistým a udržitelným ekonomikám v Evropě i ve světě.

Wendel Trio, ředitel Climate Action Network (CAN) Europe, řekl:

“Čím dříve a více budeme investovat do přechodu k čisté energii, tím lépe pro naše občany a ekonomiku. 40 % budoucího rozpočtu EU je třeba vydat na bezuhlíkové projekty a ani jeden cent by neměl jít do podpory fosilních paliv, včetně plynu. To je jediný způsob jak mohou evropské veřejné finance přispět k udržení globálního oteplování do roku 2050 na 1,5°C”.

Anna Kárníková, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku, řekla:

“Jedním z důvodu, proč se nám nyní nedaří dostatečně rychle snižovat emise a snižujeme tak pravděpodobnost, že budeme v budoucnu žít v příznivém prostředí, jsou právě minulé investice, které nás “uvěznily” ve vysokoemisní infrastruktuře. S příštím rozpočtem EU si kvůli potřebě radikálně snižovat emise už podporu podobným projektům nemůžeme dovolit.”

Romana Kaclíková, vedoucí programu Energetika, suroviny, ekonomika Hnutí DUHA, řekla:

"V dalším rozpočtovém období má EU šanci stát se opravdovým lídrem v řešení problémů způsobujících klimatickou změnu. Ministři a ministryně se mohou zasadit o to, aby se v členských státech realizovaly smysluplné projekty v souladu se strategiemi a dohodami v oblasti klimatu, které mají jasné přínosy a pomohou i České republice transformovat se společně s ostatními státy v EU na zelenější státy, kde se nedávné varování IPCC nenaplní."

Kontakt:

Kateřina Davidová, mediální koordinátorka, Centrum pro dopravu a energetiku, 772 728 590, katerina.davidova@bankwatch.org

 

 

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]