Neziskové organizace vyzývají Evropskou investiční banku k podpoře spravedlivého a ekologického oživení hospodářství

zveřejněno 17.06.2021

17. června 2021, Praha/Lucemburk: Evropské neziskové organizace vyzvaly ve společném dopise Radu guvernérů Evropské investiční banky (EIB), aby zahájila nezbytné reformy, které přispějí k ekologickému oživení Evropy během klimatické a postcovidové krize. Transakce EIB by měly podporovat udržitelné projekty a stát se hnacím motorem Evropské zelené dohody.

Veřejné finance jsou pro EU klíčem k dosažení spravedlivého a ekologického oživení. Je proto třeba, aby EIB zvýšila transparentnost a udržitelnost svých operací, brala ohledy na jejich sociální dopady a zavedla „nulovou toleranci vůči podvodům a korupci“.

Ke společnému dopisu se připojilo 24 evropských nevládních organizací, včetně Centra pro dopravu a energetiku. Za Českou republiku jej obdržela ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která Česko v Radě guvernérů, nejvyšším orgánu EIB, zastupuje.

Stalo se tak při příležitosti zasedání Rady guvernérů EIB, které se uskuteční v pátek 18. června. Prezident banky Werner Hoyer během něj podá radě zprávu o činnosti banky v roce 2020. Očekává se, že rada schválí výroční zprávu a bude diskutovat o pokynech EIB v oblasti úvěrové politiky.

Stane se EIB klimatickou bankou EU?

EIB nyní stojí v centru snah o oživení Evropy po pandemii. Banka bude mít rovněž důležitou úlohu ve Fondu spravedlivé transformace, který bude řešit dopady přeměny evropských regionů závislých na fosilních palivech, a v Modernizačním fondu EU.

V roce 2020 dosáhly bankovní úvěry v České republice 1,2 miliardy EUR. Navzdory tvrzení, že si EIB stanovila ambiciózní cíle v oblasti klimatu, nepodpořila žádný projekt v oblasti obnovitelné energie a její příspěvek k navyšování energetické účinnosti byl rovněž omezený.

Barbora Urbanová, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku, řekla:
“Je důležité, aby se Evropská investiční banka skutečně stala „Klimatickou bankou EU” a přizpůsobila veškerou svou činnost cílům Pařížské dohody a omezení globálního oteplování o 1,5°C. Banka by měla investovat do zvyšování energetické účinnosti a malých obnovitelných zdrojů, které pomohou místním komunitám a regionům, a tím přispět ke spravedlivé transformaci v zemích, kde EIB působí.“

Kontakty pro média:
Barbora Urbanová, ředitelka CDE, barbora.urbanova@cde-org.cz
Václava Marková, mediální koordinátorka CDE, 605 276 909, vaclava.markova@cde-org.cz

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]