Lídři EU začínají jednat o klimatickém zákonu a novém klimatickém cíli pro rok 2030. Občané a ekologické organizace vyzývají Andreje Babiše k podpoře nejvyšších možných ambicí

zveřejněno 15.10.2020

Tiskové avízo Klimatické koalice, Greenpeace, Hnutí Duha a Centra pro dopravu a energetiku

 
Ve čtvrtek 15. října 2020 začíná jednání Evropské rady, na kterém budou lídři EU debatovat o klimatickém zákonu a klimatických cílech pro rok 2030. Ty by podle Evropská komise měly být navýšeny na 55 %, zatímco Evropský parlament minulý týden hlasoval pro 60% snížení emisí (oproti roku 1990). O konečné podobě nových cílů i celého klimatického zákona pak všechny tři orgány rozhodnou společně v rámci tzv. trialogu. Dohodu nejspíš budou komplikovat lídři států střední a východní Evropy, včetně českého premiéra. Více než 180 organizací reprezentujících občanskou společnost šesti zemí střední a východní Evropy včetně Česka proto minulý týden svým premiérům odeslalo výzvu, v níž žádají, aby evropské ambice v ochraně klimatu podpořili. Českého premiéra včera k témuž vyzvala také petice podepsaná šedesáti tisíci českými občany.
 
Jednání o klimatickém zákonu a novém klimatickém cíli pro rok 2030 je dlouho očekávaným a kvůli pandemii odkládaným vyústěním příprav závazného právního rámce, který má být důležitou součástí Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) a umožní Evropské unii do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality, k níž se jako celek zavázala v prosinci 2019.
 
Podle vědeckých analýz by emise do roku 2030 měly klesnout alespoň o 65 % oproti roku 1990, pokud se máme vyhnout oteplení planety o 3 °C, které by představovalo katastrofu pro živou přírodu i miliardy lidí, a značná část Země by se v takových podmínkách stala neobyvatelnou.
 
Právě respektování odborných poznatků a od nich se odvíjející politické kroky požadují občané, kteří ve výzvě směřované lídrům šesti zemí střední a východní Evropy varují před řešením současné koronavirové krize prohlubováním krizí dalších: “Potřebujeme reformy a promyšlenou politiku schopnou efektivně reagovat na velké krizové situace v oblasti ekonomiky, zdravotnictví i ochrany klimatu zároveň. Oblast střední Evropy nesmí v tomto procesu nadále zaostávat. V našich zemích – České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku, Rumunsku a Bulharsku – narůstá podpora ambicióznějším opatřením v oblasti klimatu a udržitelnému ekonomickému modelu,” píše se ve výzvě.
 
K tomu dodává Jan Freidinger: “Čím dříve a razantněji budeme klimatickou krizi řešit, tím méně problémů nás čeká v budoucnosti. To je i poučení z aktuální covidové krize, které čelíme nyní. Podceňovat doporučení vědy a otálet při zavádění účinných opatření se nevyplácí. Neopakujme stejné chyby. Změna klimatu je nejen hrozbou, ale i příležitostí, jak nasměrovat Česko k modernejší, udržitelnější a spravedlivější budoucnosti.”
 
Lze nicméně očekávat, že k finální dohodě mezi členskými státy nedojde v říjnu, ale až v prosinci na posledním letošním jednání Evropské rady.
 
Kateřina Davidové z Centra pro dopravu a energetiku upřesňuje: „Největší diskuze bude probíhat mezi státy, které podporují cíl 55 % a více (např. severské státy, ale i velcí hráči jako Německo a Francie) a státy, které se k vyššímu cíli staví zatím skepticky (zejména Česko, Polsko a Maďarsko). Skeptické státy jsou však již nyní v menšině a nakonec vyšší cíl nejspíš podpoří, záleží spíš na tom, co si za jeho podporu budou chtít vyjednat.”
 
Právě skeptické státy včetně Česka požadují, aby bylo vypracováno posouzení dopadů vyšších cílů pro jednotlivé členské státy, nikoliv pro EU jako celek. Dále pak požadují navýšení finančních prostředků na podporu jejich nízkouhlíkové transformace. 
 
Michaela Pixová z Klimatické koalice však upozorňuje: “Pokud česká vláda požaduje další navýšení prostředků na zelenou transformaci, je nejvyšší čas začít dělat kroky, díky nimž se její úsilí o rychlé snižování emisí stane pro české obyvatele i ostatní státy Evropské unie uvěřitelným. Disproporce mezi neustálým zvyšováním požadavků na finance a reálnými kroky české vlády v ochraně klimatu a krajiny svědčí spíše o snaze z evropských peněz vytěžit co nejvíce na účely, které lze za ekologické označit jen stěží.”
 
Dosavadní kroky české vlády o úsilí dekarbonizovat českou ekonomiku příliš nesvědčí. Ve včera zveřejněném hodnocení Národního klimaticko-energetického plánu označila Evropská komise český cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie jako neambiciózní, neodpovídá ani minimálnímu podílu na společném evropském cíli. Komise zároveň vyzvala ČR k přípravě nových opatření pro rozvoj obnovitelných zdrojů a snižování plýtvání energií.
 
Tomáš Jagoš, odborník na obnovitelné zdroje z Hnutí DUHA, k tomu řekl: “Neustálé potlačování rozvoje obnovitelných zdrojů je škoda hlavně pro Česko. U nás bude nízký cíl dusit inovace a nová průmyslová odvětví spojená s rozvojem OZE. Teď má české vláda novou šanci pomoci modernizaci naší energetiky, když premiér podpoří vyšší cíle pro ochranu klimatu.”  
 
 
 
Kontakty pro média:
 
Michaela Pixová, Klimatická koalice: michaela.pixova@klimatickakoalice.cz, +420 777 145 003
Jan Freidinger, Greenpeace: jan.freidinger@greenpeace.org, +420 734 620 843
Kateřina Davidová, Centrum pro dopravu a energetiku: katerina.davidova@cde-org.cz +420 734 670 514
Tomáš Jagoš, Hnutí Duha: tomas.jagos@hnutiduha.cz, +420 773 778 837
 
Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]