Jak se připravuje přeměna uhelných regionů? Ministerstvo s veřejností nespolupracuje

zveřejněno 04.03.2021
Českou republiku čeká v průběhu příštích let přechod od spalování uhlí k čisté energetice. Největší změna proběhne v uhelných regionech. Jak přesně bude transformace Ústecka, Karlovarska a Moravskoslezska probíhat a jak ji bude Česká republika financovat, není jasné. Přípravy důležitých plánů zatím váznou. Místní se navíc informace z příprav nedozvídají. Není ani jasné jak se budou moci do příprav zapojit a zda vůbec.
 
České uhelné regiony mohou na sociálně  spravedlivou transformaci čerpat peníze z několika evropských fondů. Jen z Fondu spravedlivé transformace až 42 miliard korun. Aby je regiony mohly získat, musí Česko vypracovat Plán spravedlivé územní transformace. Jedná se o strategii a typové projekty, které by měly jednotlivým regionům usnadnit odklon od uhlí, tvorbu nových pracovních míst v nízkoemisních odvětvích i budování kapacit a využívání obnovitelných zdrojů. Aby peníze putovaly, kam mají, musí plány přesně cílit a odrážet potřeby a potenciál daných regionů.
 
Centrum pro dopravu a energetiku společně s mezinárodní organizací CEE Bankwatch Network v právě vydané publikaci zmapovali, jak přípravy plánů probíhají. Celý proces má v České republice na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj. Problémem je v současnosti hlavně špatná komunikace. 
 
Ministerstvo zřídilo webovou stránku, kde sice prezentuje svoji Transformační platformu, ale občané ani odborná veřejnost tam nenajdou informace o tom, jak a kdy se do procesu zapojit. Řada lidí i organizací, jichž se spravedlivá transformace týká, tak nemá možnost zjistit, co se s jejich regionem chystá. Umožnit veřejnosti podílet se na tvorbě plánů a celková transparentnost postupů je proto v tuto chvíli zásadní.
„Participace a zapojení veřejnosti neznamená pouze informovat občany a přednášet jim,“ vysvětluje Zuzana Vondrová, projektová manažerka CDE, která se zabývá spravedlivou transformací uhelných regionů. „Participace musí být založena na možnosti včlenit se do diskuze a mít možnost dění pozitivně ovlivňovat. V tomto smyslu u nás orgány odpovědné za tvoření Plánů územní spravedlivé transformace selhávají. Dosavadní proces spojený s transformací regionů a čerpáním veřejných peněz stále vytváří dojem, že se jedná pouze se zvanými a za zavřenými dveřmi,“ upozorňuje.
Na Slovensku probíhá příprava stejných plánů spravedlivé územní transformace. Slovenská vláda jednala kromě konzultantů pověřených Evropskou komisí  i se stakeholdery z ekologických organizací o jejich očekáváních a požadavcích. Výsledný informační dokument o dalším postupu poté v únoru letošního roku rozeslala všem dotyčným krajským samosprávám, městům v příslušných uhelných krajích a dalším nevládním organizacím.
“Je absolutní nezbytností zapojeným stakeholderům jasně a srozumitelně opakovat, kde se v procesu nacházíme, co se teď děje, co se děje se vstupy a co se bude dít dále. Návrh komunikace musí pověřená konzultační společnost dohodnout s příslušným krajem a ministerstvem a následně musí být zapracován do Zprávy o zapojení zainteresovaných stran,” říká Lenka Ilčíková z Priatelia Zeme CEPA.
 
 
Kontakty:
Václava Marková, mediální koordinátorka CDE, vaclava.markova@cde-org.cz
Zuzana Vondrová, CDE, zuzana.vondrova@cde-org.cz
Lenka Ilčíková, Priatelia Zeme CEPA, ilcikova@priateliazeme.sk
 
Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]