Energetická chudoba se týká i České republiky. Evropská unie vyzývá členské země, aby situaci aktivně řešily

zveřejněno 06.01.2021
Téměř 34 milionů obyvatel EU si nemůže dovolit dostatečně vytápět své domovy nebo svítit. Přibližně 15 % Evropanů žije ve špatně izolovaných domech s prosakujícími střechami, vlhkými stěnami, podlahami nebo základy. Analýza národních klimaticko-energetických plánů (tzv. NKEP) šesti zemí střední a východní Evropy odhaluje neadekvátnost jejich opatření pro řešení energetické chudoby. [1]
 
Zpráva připravená nevládními organizacemi a výzkumnými pracovníky pod hlavičkou CAN Europe uvádí, že Chorvatsko, Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko nebyli schopni ve svých národních klimaticko-energetických plánech jasně definovat pojem energetická chudoba, což je naprosté minimum, které od členských států požaduje Evropská unie.[2]
 
Nástroje a opatření ve všech zkoumaných národních energetických a klimatických plánech nepředkládají žádná řešení hlavních příčin energetické chudoby.  Například ve Slovinsku žije 22,7% populace v bytech se zatékající střechou, vlhkými stěnami, vlhkými podlahami nebo shnilými okenními rámy. V roce 2017 nebylo v Chorvatsku 17,5 % populace schopno platit své účty včas kvůli finančním potížím, zatímco průměr EU je 6,6%. Slovensko má také jednu z nejvyšších úrovní výdajů na účty za energii ve srovnání s celkovými výdaji domácností (23,4%) v EU. V České republice energetická chudoba závažně postihuje hlavně Ústecký a Moravskoslezský kraj.
 
Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku podotýká: ”Zase a znovu máme možnost se dočíst, že uhelné regiony jsou v porovnání s ostatními kraji v něčem pozadu. Zdejší vysoká míra energetické chudoby je proto dalším z mnoha důvodů, proč je změna přístupu k energetické transformaci zásadní. Potíže s včasným placením rodinných výdajů se přitom dají řešit nejen povzbuzením místní ekonomiky, ale také energetickými úsporami. Poklesu spotřeby se dá docílit zpřístupněním dotací nejchudším domácnostem a vhodným nastavením operačních programů typu Nová zelená úsporám.”
Martha Myers-Lowe, odbornice na energetickou chudobu z Friends of the Earth Europe, uvedla: „Krize Covid-19 dotlačila tuto zimu miliony evropských domácností na pokraj bankrotu, evropští obyvatelé zasaženi energetickou chudobou jsou zklamáni nečinností svých států. Zpráva CAN Europe ukazuje, že každá země, kterou jsme analyzovali, při řešení energetické chudoby selhává a ani zdaleka nedosahuje minima požadovaného EU. Vyzýváme členské státy, aby přehodnotily své národní klimaticko energetické plány s ohledem na Zelenou dohodu pro Evropu a plány na obnovu tak, aby v nich byly zohledněny potřeby energeticky chudé části populace. Jde o to, aby členské státy zavedly taková opatření, aby nikdo nemusel žít ve tmě a zimě.“
Zmiňovaná zpráva byla předložena během fóra Právo na energii 3. prosince v 10 hodin. Zástupci Evropské komise společně s vědci a zástupci nevládních organizací, kteří se na zprávě podíleli, budou diskutovat o dalších nezbytných krocích k řešení situace a zavedení opatření na ochranu Evropanů, kterých se energetická chudoba dotýká.
 
----
Kontakt pro novináře:
 
Poznámky:
[1] Směrnice EU o energetické účinnosti a směrnice o budovách vyžadují, aby členské státy nabídly definice, ukazatele a řešení k nápravě energetické chudoby ve svých LTRS a NECP.
 
Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]