Česká republika může dosáhnout na miliardy z EU, potřebuje k tomu ale plán spravedlivé transformace uhelných regionů

zveřejněno 11.08.2020

Termín spravedlivá transformace představuje koncept sociálně ohleduplného odklonu od uhlí a patří mezi základní předpoklady pro úspěšný přechod na nízkouhlíkovou energetiku. Evropská unie vyčlenila na pomoc uhelným regionům celkem 17,5 miliardy EUR, které mají pomoci členským zemím připravit se na dnes už jistý konec doby uhelné. Peníze mají podpořit plány Zelené dohody především skrze řízenou pomoc pro obce a regiony, které budou snižováním emisí skleníkových plynů postiženy nejvíce.
Tempo, jakým se současné plány na odklon od uhlí vyvíjejí, se neustále zrychluje a těžební průmysl navíc v několika zemích EU tvrdě zasáhla koronavirová krize a zrychlila tak předpokládané plány na ukončení těžby v mnoha dolech. Naše tři regiony s bohatou těžební historií – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj – jsou stále výrazně ekonomicky navázány na uhlí a čeká je tedy náročná a hluboká přeměna. V porovnání s ostatními kraji v ČR patří mimo jiné mezi ty s nejvyšší mírou nezaměstnanosti a nejvyšším počtem osob v exekuci.

Michaela Pixová, komunikační koordinátorka Klimatické koalice: “Krušnohorská oblast a Moravskoslezský kraj v rámci Česka představují tzv. strukturálně postižené a hospodářsky slabé kraje, které v důsledku úpadku tamních průmyslových odvětví po roce 1989 prochází hlubokou restrukturalizací. Ta se projevuje mnoha socioekonomickými problémy, k nimž kromě vysoké nezaměstnanosti a celkově nižší kvality života patří také nižší naděje dožití, vyšší míra respiračních onemocnění a značně poškozené životní prostředí. Evropské peníze vázané na Zelenou dohodu dávají těmto regionům neopakovatelnou šanci nejen překonat stín vlastní minulosti a postavit se na vlastní nohy, ale také dosáhnout prosperity a výrazně lepších životních podmínek pro své obyvatele. České státní instituce musí těmto regionům umět nabídnout pomocnou ruku a pro čerpání finanční pomoci vytvořit kvalitní podmínky postavené na jasných vizích, participaci místních obyvatel a udržitelnosti.”

Snahy Evropské unie vyrovnávat rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a dostát svým klimatickým závazkům má podpořit právě výše zmiňovaný Fond spravedlivé transformace. Evropská komise si navíc bude chtít záměry unijních států prověřit. Čerpání Fondu je totiž podmíněno zpracováním tzv. Územních plánů spravedlivé transformace (ÚPST), které musí být Komisí následně schváleny. Jedná se o “jízdní řády” jednotlivých států do roku 2030, které by měly řešit sociální, hospodářské a environmentální výzvy vyplývající ze závazku klimatické neutrality EU. Bez zpracovaných ÚPST nebudou moci státy z Fondu čerpat žádné dotace na projekty. 

Zuzana Vondrová, projektová koordinátorka Centrum pro dopravu a energetiku: “Evropská komise říká: 'No one should be left behind,' tedy že by se nemělo na nikoho zapomínat. Přitom například starostů a místních politiků se často nikdo na nic neptá, ačkoli jsou to právě oni, kteří ví nejlépe, co jejich obcím chybí a jak přesně se jich odklon od uhlí dotkne. Veřejnost by se měla co nejrychleji dozvědět, jakým způsobem se budou Územní plány spravedlivé transformace připravovat a jak se lze do jejich přípravy zapojit ať už z role starosty, místního občana, nebo zástupce nevládní neziskové organizace. Je velmi důležité, aby bylo veřejnosti umožněno zapojit se již do procesu přípravy ÚPST, nikoli je seznámit s jeho podobou až ex post.”

Fond spravedlivé transformace je určen především na investice do malého a středního podnikání, výzkumu a inovací, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a jejich začleňování nebo na obnovu devastovaného životního prostředí. Otazníkem zůstává, zda bude možné z Fondu financovat i projekty zaměřené na zemní plyn nebo jadernou energetiku, zatím to však vypadá, že takové projekty spíše podpořeny nebudou.


Poznámky:


Kontakt:
Nicole Princlová, Centrum pro dopravu a energetiku, komunikační koordinátorka: nicole.princlova@cde-org.cz, +420 731 281 023

Michaela Pixová, Klimatická koalice, komunikační koordinátorka: michaela.pixova@klimatickakoalice.cz, +420 777 145 003

Zuzana Vondrová, Centrum pro dopravu a energetiku, projektová koordinátorka a členka pracovní skupiny Uhelné komise: zuzana.vondrova@cde-org.cz

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]