Budoucí rozpočet EU má podpořit energetickou transformaci v těch regionech, kde je to nejvíce potřeba, říkají europoslanci

zveřejněno 22.02.2018

TISKOVÁ ZPRÁVA CENTRA PRO DOPRAVU A ENERGETIKU

Praha, 22. února 2018

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) vítá zprávu Výboru pro rozpočet poslanců Evropského parlamentu [1], která představuje priority pro rozpočet EU po roce 2020 (tzv. Víceletý finanční rámec).

CDE hodnotí zprávu Evropského parlamentu (EP) pozitivně, jelikož klade vysoký důraz na využívání unijních financí k podpoře transformace evropské energetiky, stejně tak jako na kohezní fondy, které jsou zásadním finančním nástrojem pro méně rozvinuté regiony.

Zpráva poslanců EP je tak v kontrastu s nedávnými návrhy na snížení výdajů na kohezní politiku. Poslanci naopak vyzývají k celkovému navýšení unijního rozpočtu.

Současně zpráva zdůrazňuje, že kohezní politika musí být zachována jako hlavní nástroj pro investice do regionů s tím, že velká část prostředků by měla plynout do nejchudších oblastí a také do obastí, které jsou závislé na utlumovaném uhelném průmyslu. Tyto regiony se často nacházejí právě ve střední a východní Evropě.

CDE věří, že zpráva poslanců vyšle jasný signál hlavám států EU, kteří se k diskusi nad prioritami budoucího rozpočtu scházejí v pátek, 23. února 2018. Příští rozpočet je unikátní příležitostí k implementaci závazků Pařížské dohody a naplnění evropských energeticko-klimatických cílů pro rok 2030.

CITACE

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku, řekla: “Europoslanci se strefili do černého. Vítáme důraz na kohezní politiku jakožto klíčový nástroj pro rozvoj regionů. Budoucí rozpočet musí být skutečně transformační a napomoci zejména zemím střední a východní Evropy v přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.“

KONTAKT

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku, barbora.urbanova@ecn.cz,  +420 605 276 909

POZNÁMKY

[1] Návrh Zprávy rozpočtové komise EP je dostupný zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-615.478%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

Finální znění Zprávy bude k dispozici až po zapracování všech pozměňovacích návrhů.  

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]