“Uhelné” regiony mají šanci získat unikátní systémovou podporu EU

zveřejněno 09.07.2019

Dostanou se mezi šest podpořených i české kraje?

Šest z 41 regionů Evropské unie, které jsou dlouhodobě postiženy následky těžby a spalování uhlí, získá unikátní podporu v nově otevřeném programu technické pomoci v rámci Evropské platformy pro uhelné regiony [1]. Cílem je zbavit regiony závislosti na uhlí a rozhýbat jejich ekonomický rozvoj. Nepůjde o jednorázovou finanční injekci. Experti a expertky z EU budou pro vybrané regiony hledat možnosti rozvoje navzdory odklonu od uhlí.

Navržená řešení zohlední specifika daného regionu pro přechod na čistou energetiku, kvalitu životního prostředí, zaměstnanost a sociální problémy, kulturu a infrastrukturu. Součástí technické pomoci bude také prověření možných zdrojů financování. 

Hnutí DUHA a Centrum pro dopravu a energetiku považují výzvu Evropské komise za jedinečný podnět k jasné dekarbonizační strategii s konkrétními řešeními pro „uhelné“ regiony. Kraje Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský, které jsou těžbou a spalováním uhlí zatíženy, by se měly snažit podporu získat. V ČR už několik let běží program RE:START, v jehož rámci vláda každoročně schvaluje akční plány s konkrétními projekty. Ekologické organizace sice program považují za principiálně smysluplný, ale upozorňují, že nemá jasně zakotvený odklon krajů od fosilních paliv a nedostatečně zapojuje místní veřejnost [2].  

Účast našich “uhelných” krajů v systémově pojaté asistenci EU by mohla pomoci s jejich nasměřováním k udržitelnému ekonomickému rozvoji, který by dále nebrzdila závislost na uhlí. Finance na tento rozvoj pak mohou přicházet nejen z fondů EU, ale také například z výnosů emisních povolenek (například prostřednictvím programů, jako je Nová zelená úsporám či tzv. Modernizačního fondu na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů) [3]. Šancí pro Ústecký a Karlovarský kraj je také zvýšení těžebních poplatků z hnědého uhlí [4].  

Sokolovská uhelná těží v Karlovarském kraji šest milionů tun hnědého uhlí ročně a provozuje dvě velké uhelné elektrárny. František Štěpánek, spolumajitel a generální ředitel firmy , se nedávno v deníku Právo vyjádřil, že přestože je na Sokolovsku připraveno k vytěžení zhruba 120 milionů tun uhlí (tedy zásoby na dvacet let), je Sokolovská uhelná připravena na jednání o případném uspíšení konce těžby. Podle ředitele má firma připraveny peníze nejen na rekultivace a sanace, ale částečně také na to, aby se podílela na proměnu regionu na dobu pouhelnou. Jako podmínku ovšem klade vznik nových adekvátních pracovních míst [5].
  
Naopak v Ústeckém kraji působící firmy SevEn Energy (bývalá Mostecká uhelná) Pavla Tykače a také Severočeské doly (ze skupiny ČEZ) usilují prodlužovat závislost na uhlí. ČEZ žádá o prodloužení těžby na velkolomu Bílina [6]. Pavel Tykač zase usiluje o odkoupení největší české uhelné elektrárny Počerady od ČEZu. Plánuje ji provozovat dlouhodobě s využitím uhlí z velkolomu Vršany, který má dostupné zásoby až do roku 2052 [7]. Tyto záměry hrozí podkopat ozdravení, dekarbonizaci a udržitelný ekonomický rozvoj kraje.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Evropská unie nabízí i českým uhelným krajům unikátní možnost získat systémovou pomoc s odklonem od uhlí a udržitelným ekonomickým rozvojem. Doufám, že stát, kraje i obce budou o tuto podporu usilovat a držím jim palce, aby to vyšlo. Příklad Sokolovska ukazuje, že vizi dřívějšího odklonu od uhlí možná sdílí i takzvaný uhlobaron. Naopak v Ústeckém kraji probíhají snahy o prodloužení doby uhelné, zejména pod tlakem firem Pavla Tykače. Pokud nechce stát šance Ústeckého kraje na ozdravení, dekarbonizaci a udržitelný ekonomický rozvoj podkopat, nesmí připustit, aby ČEZ rozšířil těžbu na velkolomu Bílina či prodal elektrárnu Počerady soukromému majiteli.”

Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
“Technická podpora může uhelným regionům v neodkladném procesu odklonu od uhlí výrazně pomoci. Jasná a na míru šitá strategie může v regionech nastolit předvídatelné podmínky jak pro investory, tak pro místní samosprávy. Je na místě, aby se české regiony do výzvy přihlásily a daly tak najevo aktivní zájem o svou udržitelnou budoucnost.”

Kontakty:
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Zuzana Vondrová, Centrum pro dopravu a energetiku, 772 728 692, zuzana.vondrova@ecn.cz

Poznámky:

[1] https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-in-transition/secretariat-and-technical-assistance

[2] https://cde.ecn.cz/cz/tiskove-zpravy/vladou-schvalena-opatreni-ktera-maji-pomoci-uhelnym-regionum-zapominaji-na-aspekt-zivotniho-prostredi

[3] https://zmenaklimatu.cz/cz/tiskove-zpravy/1605-penize-z-emisnich-povolenek-jsou-potreba-na-reseni-zmeny-klimatu-ne-na-zalepeni-rozpoctu-novelu-zakona-dnes-zacnou-projednavat-poslanci

[4] http://hnutiduha.cz/aktualne/sance-na-vyssi-tezebni-poplatky-konec-cachrovani-s-penezi-na-rekultivace

[5] Poplatky z vytěženého nerostu se zvyšovat nebudou, Právo - Jihozápadní Čechy, str 12, 30. 5. 2019

[6] https://www.greenpeace.org/czech/clanek/3186/proti-rozsireni-biliny-se-zvedla-vlna-odporu/

[7] http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/04/pocerady_prodej_analyza.pdf

 

 

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]