Změna klimatu ohrožuje zdraví a životy statisíců Evropanů

zveřejněno 11.03.2010

Změna klimatu ohrožuje zdraví obyvatel Evropy a zdravotníci by měli aktivně
přispět ke snižování tohoto rizika. Otázka změn klimatu a role zdravotníků
je důležitým tématem právě probíhající ministerské konference o zdraví a
životním prostředí, kterou ve dnech 10. - 12. 3. v italské Parmě organizuje
Světová zdravotnická organizace (WHO).

Na konci století mohou v EU extrémní vedra navýšit tímto způsobená úmrtí o
107 tisíc [1]. Měnící se podnebí přinese více extrémních veder, bude se
měnit sezonní rozložení alergenních pylů nebo šíření infekčních chorob
přenášených klíšťaty a komáry, častější budou extrémní výkyvy počasí,
častější požáry, sucha, změny v rozložení a intenzitě srážek.

Jiří Jeřábek říká: „Evropská komise ve své adaptační strategii upozorňuje,
že nárůst teploty o 1°C zvyšuje v zemích EU úmrtnost zhruba o 1 až 3 % a do
dvaceti let by se úmrtnost související s růstem teploty mohla zvýšit o 30
000 případů ročně.“

Miroslav Šuta dodává: „Evropská organizace odborníků pro dýchací choroby
(European Respiratory Society) varuje, že pokud nebudou přijata adekvátní
opatření, dojde v důsledku změny klimatu k nárůstu nemocnosti a s tím
spojených výdajů. Nejzranitelnějšími skupinami obyvatel jsou starší lidé se
sníženou schopností regulace tělesné teploty, dále lidé se srdečně-cévními,
ledvinovými nebo metabolickými poruchami, ale zejména pacienti trpící
dýchacími onemocněními jako astma, respirační infekce nebo chronická
obstrukční plicní choroba.“

V pátek 12.3. budou ministři schvalovat záveřečnou deklaraci a akční plán.
Podle návrhů těchto dokumentů by se zdravotníci měli na změnu klimatu a
její dopady na zdraví připravit, zlepšit systémy varování, monitoringu,
zlepšit informovanost o problémech a potřebných opatřeních, ale např. i
snížit příspěvek zdravotnictví k emisím skleníkových plynů.


Kontakty:
Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku, 775692169,
jiri.jerabek@ecn.cz
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika
608 775 754, miroslav.suta@centrum.cz


Poznámky:
Program ministerské konference:
http://www.euro.who.int/parma2010

[1] Změna klimatu a zdraví v Evropě: příležitost pro společnou akci.
Světová zdravotnická organizace, 2010. Podkladový materiál pro 5.
ministerskou konferenci. Anglicky.
http://www.euro.who.int/Document/CEH/Parma_EH_Conf_epb3.pdf

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]