Žádost o bezplatné povolenky schválena. ČEZ zřejmě musí upravit své plány

zveřejněno 09.07.2012

Praha, Brno, 6. července 2012 - Evropská komise dnes schválila českou žádost o bezplatné přidělení emisních povolenek v hodnotě přibližně padesáti miliard korun elektrárenským firmám.[1] Během vyjednávání s EK musela Česká republika z plánu přidělování povolenek odstranit několik energetických projektů, které nesplňují podmínky evropských předpisů.[2] Evropská komise tak částečně uznala argumenty organizací, které se na ni po odeslání české žádosti obrátily.

"Z analýz, které jsme vypracovali pro Evropskou komisi, jednoznačně vyplynulo, že česká žádost se téměř kompletně míjela se smyslem právní úpravy. Spíše než jako investiční stimul k modernizaci energetiky poskytovala ČEZu a spol. možnost, jak si jednoduše přilepšit miliardami na úkor státního rozpočtu.” říká právník EPS Jan Šrytr.

„Komise ale nezveřejnila, na jaké projekty odmítla přidělit bezplatné povolenky a jaké naopak schválila. Bohužel tak platí, že povolenky, které mohly přinést peníze do státního rozpočtu, dostanou elektrárenské firmy, a veřejnost stále neví na co. Podle předběžných indicií se však škrty mohou týkat např. elektrárny ČEZu v Ledvicích nebo zařízení firmy Alpiq v Kladně,” říká Barbora Hanžlová z Centra pro dopravu a energetiku.

Nejedná se o definitivní tečku za kauzou bezplatných povolenek. Českou žádost ještě bude Komise přezkoumávat s ohledem na možné narušení hospodářské soutěže. Jana Hays z Candole Partners uvedla: „Přidělení volných povolenek a investiční plán se dotýkají také hospodářské soutěže na trhu s elektřinou. V této souvislosti Komise ještě českou žádost o bezplatné povolenky přezkoumává, zejména s ohledem na to, že některé navrhované investiční projekty by v souhrnu vedly k posílení postavení ČEZu na trhu. To je v rozporu se směrnicí o obchodování s povolenkami i s veřejným zájmem. Rozhodnutí, po kterém může český plán přidělování volných povolenek doznat dalších zásadních změn, lze očekávat v září.“

Kontaktní osoby

Barbora Hanžlová, Centrum pro dopravu a energetiku, barbora.hanzlova@ecn.cz, 605 276 909

Jan Šrytr, Ekologický právní servis jan.srytr@eps.cz, + 420 775 154 087

Odkazy

[1] http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/530&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=cs

[2] http://www.ceskapozice.cz/en/business/companies/brussels-rebuffs-%E2%80%98free%E2%80%99-czech-carbon-allowances-bid

Poznámka pro editory:

Dle analýzy zveřejněné Ekologickým právním servisem a Centrem pro dopravu a energetiku (https://cde.ecn.cz/files/report-on-czech-10c-application_final.pdf) česká žádost nevyhovuje požadavkům EU legislativy, protože:

a) řada investic zahrnutých do plánu je nákladově neefektivní - cena za odstranění jedné tuny CO2, tedy tzv. greening, se u investic pohybuje v rozpětí od 300 Kč po neuvěřitelných 6 milionů Kč. Takřka polovina zkoumaných investic má greening nad 25 000 Kč a řada z nich dokonce nad 100 000 Kč. Celková hodnota investic s greeningem vyšším než 25 000 Kč činí cca 33,3 miliardy Kč. (Např. investice č. 63 Alpiq Generation Kladno)

b) investice byly zahájeny dříve, než požaduje směrnice - za účelem získání volných povolenek mohou být uplatněny pouze investice, které byly provedeny počínaje 25. 6. 2009. Tuto podmínku nesplňuje minimálně 9 velkých investic v celkové hodnotě 51 516 400 000 Kč, což je 1/3 hodnoty všech investic uvedených v NPI. (Např. investice č. 4 a 5 Ledvice, ČEZ a.s.)

c) investice vedou ke zvýšení emisí CO2 - příkladem je investice Teplárny České Budějovice (č. 223-5). Její realizací dojde ke zvýšení spotřeby hnědého uhlí o dalších více než 24 tisíc tun hnědého uhlí ročně, čemuž bude odpovídat i vyšší množství emisí oxidů síry, prachu a skleníkového CO2.

 

 

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]