Začíná mezinárodní klimatická konference COP24 v Katovicích, zahalená do uhelného smogu

zveřejněno 30.11.2018

V neděli 2. prosince začne v polských Katovicích dvoutýdenní mezinárodní konference o změnách klimatu COP24 [1]. Mezi hlavními úkoly zástupců téměř 200 zemí světa bude přijetí pravidel pro naplnění Pařížské dohody z roku 2015. To jsou například požadavky, jakým způsobem by státy měly podávat informace o snižování svých emisí skleníkových plynů, v jakém rozsahu nebo jak často. Dosáhnout shody ovšem nebude jednoduché a konference je pro svou důležitost také označována za „Paříž 2.0“.

Summit se koná jen dva měsíce poté, co Mezivládní panel pro změnu klimatu zveřejnil zprávu o dramatických dopadech oteplení o více než 1,5°C [2]. Vědecká zpráva bude důležitým vstupem pro debatu o (ne)dostatečnosti současných závazků ke snížení emisí. Delegáti a delegátky by se měli v Katovicích domluvit na procesu, jak závazky upravit tak, aby emise výrazně poklesly už před rokem 2030 a v roce 2050 byly globální emise na čisté nule (vyprodukované emise se rovnají emisím absorbovaným).

Hostitelská země však s ukončením vlastní závislosti na fosilních palivech nepočítá a polská vláda naopak plánuje uhelný průmysl dotovat miliardami eur pomocí tzv. kapacitních plateb až za horizont roku 2030 [3]. Přechod na obnovitelné zdroje, který je vidět u jiných členských států EU, zatím v Polsku kvůli negativnímu postoji vlády stagnuje. Na veřejnost se dostaly také zprávy o tom, že mezi sponzory, kteří COP24 financují, jsou i uhelné společnosti [4]. Uspořádat mezinárodní summit o ochraně klimatu v srdci uhelného regionu vyvolává o záměrech polské vlády pochybnosti [5]. Výsledek konference tak ovlivní i to, zda se podaří roli Polska v čele jednání upozadit.

Anna Kárníková, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku, řekla:

“Úspěch nebo selhání Pařížské dohody stojí na transparentnosti naplňování národních dobrovolných závazků. Pravidla pro jejich měření, sledování a postupné zvyšování by měla schválit právě prosincová konference. Můžeme být k mezinárodním klimatickým jednáním skeptičtí, ale žádný jiný nástroj pro potřebnou globální spolupráci k zastavení klimatické změny nemáme. Snažme se z nich proto dostat co nejvíce.”

Klára Sutlovičová z analytického centra Glopolis řekla:

“V Katovicích začíná první summit OSN po zveřejnění důrazného varování vědců, které je hlavním vstupem do jednání. Státy by se měly domluvit na procesu, jak stále nedostatečné tempo snižování emisí zrychlit. To se týká i Evropské unie, jejíž klimatická politika zaostává. Udržet oteplení na 1,5 °C znamená přijít s radikálním scénářem snižování emisí.”

Jan Koubek Kejzlar, ředitel CARE Česká republika, řekl:

“Ženy a dívky ve východní a jižní Africe stále častěji zažívají opakující se sucha a povodně, které podkopávají jejich živobytí, zajištění potravin i možný udržitelný rozvoj. Kvůli zvýšené hrozbě El Niňa v roce 2019 vyzývá CARE rozvinuté země na konferenci COP24, aby oznámily novou a zvýšenou finanční podporu na budování odolnosti. Je nutné zajistit pro lidi nejen v tomto regionu, aby byli lépe připraveni a mohli čelit budoucím přírodním katastrofám.”

Kontakt:

Kateřina Davidová, mediální koordinátorka, Centrum pro dopravu a energetiku, 772 728 590, katerina.davidova@ecn.cz

Poznámky pro editory:

[1] https://unfccc.int/katowice

[2] https://toolkit.ecn.cz/img_upload/3f5e963ee9ca17c7e8373d2bfc1ef8e4/ipcc_infolist_web_2.pdf

[3] Polsko je z Evropské unie nejvíce závislé na spalování uhlí pro výrobu elektřiny – elektřina z uhlí činí celých 80 % jeho spotřeby. První polská kapacitní aukce z 15. 11. podpoří z drtivé většiny uhelné zdroje a bude polské daňové poplatníky stát cca 14 miliard eur do roku 2030. http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1686-first-auction-of-polish-capacity-mechanisms-sinks-billions-of-euros-into-subsidising-the-country-s-addiction-to-coal

[4] https://meta.eeb.org/2018/11/29/revealed-coal-industry-are-sponsoring-un-climate-talks/

[5] Polská vláda anoncovala, že hodlá delegátům předložit ke schválení nezávazné deklarace o ochraně lesů a o tom, jak by podle Polska měl vypadat sociálně citlivý útlum těžby uhlí. Zvláště druhá deklarace se zřejmě setká s velkým nesouhlasem. Vláda také slibovala, že smogovou situaci v Katovicích zlepší, avšak ovzduší ve městě je aktuálně na „zdraví škodlivé“ úrovni. https://aqicn.org/city/katowice/

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]