Za prolomení limitů může vláda čelit právním sankcím, tvrdí vědci

zveřejněno 15.10.2015

Pokud Vláda ČR na svém pondělním zasedání rozhodne o prolomení těžebních limitů byť i jen na dole Bílina, poruší závazek, který Česká republika přijala v roce 2010 na jednání o klimatu v Cancúnu. Vyplývá to z výpočtů, zveřejněných v prestižním vědeckém časopise Nature.1 Na ně se odkazuje také stanovisko vědců z Akademie věd ČR, které upozorňuje na možnost, že bude Vláda čelit sankcím soudu, podobně jako v Nizozemí.2

Podle vědců z University College of London musí v Evropě zůstat v zemi 78% zásob uhlí. V celém světě musí v zemi zůstat 80% uhlí, 30% ropy a polovina zásob zemního plynu. Jinak bude přečerpán „uhlíkový rozpočet“3 - maximální množství emisí skleníkových plynů, které může lidstvo vypustit, aniž by došlo k oteplení planety o více než 2° C. Objem uhlí, které chrání před těžbou územní limity, přitom představuje 44% vytěžitelných zásob hnědého uhlí v České republice.4 I pokud se prolomí limity jen na menším dole Bílina, bude možné v ČR schopná vytěžit celkem 60 % zásob hnědého uhlí.

Ve svém stanovisku odsoudily Centrum výzkumu globální změny a Komise pro životní prostředí AV ČR snahu České republiky využít zásoby uhlí na úkor dalších států: „Je nepředstavitelné, jak by Česko mohlo obhajovat, že ze svých zásob nakonec využije mnohem větší podíl, než je přípustné pro ostatní státy Evropy.“ „Uvažovat o tom, že se z českých ložisek vytěží i uhlí, o němž dříve bylo rozhodnuto ponechat ho pod zemí, je z hlediska ochrany klimatu absurdní.“ uvádějí vědci.

Upozorňují navíc na možné právní důsledky porušování závazků v ochraně klimatu. „Prolomení by nejspíš mělo i závažné právní následky, jak naznačuje rozhodnutí odsuzující nizozemskou vládu.“ Soud v Hágu odsoudil vládu Nizozemí za to, že „vědomě přispěla“ k prolomení mezinárodního závazku dvou stupňů. Soud vládě nařídil, aby přijala opatření ke snížení emisí o 25% v příštích 5 letech a ochránila tak občany před dopady změny klimatu.5

„Prolomení limitů bude mít dopady daleko za hranicí Ústeckého kraje. Přiblíží nás k nebezpečné hranici, za níž už nedokážeme změnu klimatu zastavit. Letošní sucha i vlna uprchlíků by pak byly jen slabou ochutnávkou. Pokud si vláda neuvědomuje svou zodpovědnost, je možné, že jí to v budoucnu připomene soud.“ shrnuje expertka na klimatickou politiku Petra Honcová z Centra pro dopravu a energetiku.

K závazku udržet globální oteplení pod 2° C se v roce 2010 zavázaly členské státy Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) včetně České republiky. Hranice dvou stupňů je klíčová, za ní začínají nevratné a systémové změny klimatického systému. „Nad 2 °C je všechno riskantnější, hrozí velké vymírání druhů, kvůli tání ledovců vzroste hladina moře, zvýší se acidifikace moří.“ vyjmenovává příklady možných rizik profesor Hans Joachim Schellnhuber, světový klimatolog, který nedávno navštívil Prahu.6

Kontakty:
Petra Honcová: telefon 605 276 909, email petra.honcova@ecn.cz

Poznámky:
1 Christophe McGlade, Paul Ekins: The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global
warming to 2°C. Nature. http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.htm
2 Stanovisko Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.a Komise pro životní prostředí AV ČR kdebatě o
územních limitechtěžby uhlí, 17. srpna 2015: 8 desetin našich zásob uhlí musí určitě zůstat v zemi.
http://www.czechglobe.cz/media/filer_public/7f/61/7f610aab-1ac2-4b3b-afc8-
20bbf1f4821f/stanovisko_cvgz_kzp_k_debate_o_uzemnich_limitech_tezby_uhli_plne_zneni.pdf
3 Více o uhlíkovém rozpočtu: http://www.zmenaklimatu.cz/cz/fakta/zmena-klimatu
4 Studie Invicta Bohemia citovaná ve Studii o stavu teplárenství. Praha: Vysoká škola ekonomická,
Národohospodářská fakulta. 2011.
5 Více o procesu: http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/24/dutch-government-ordered-cut-
carbon-emissions-landmark-ruling
6 Viz. např. Ekolist: Udržet oteplení planety pod 2 °C je klíčové, tvrdí klimatolog Schellnhuber
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/udrzet-otepleni-planety-pod-2-c-je-klicove-rika-klimatolog-schellnhuber

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]