V modernizaci energetiky jsme až na 20. místě v Unii. Experti doporučují stanovit termín konce s uhlím a rozhýbat obnovitelné zdroje

zveřejněno 18.06.2018

Ve srovnání posunu a cílů při snižování emisí skleníkových plynů a modernizaci energetiky skončila Česká republika na 20. místě v rámci 29 států Unie [1]. Srovnání provedli nezávislí experti a expertky z nevládních organizací spolupracujících v síti Climate Action Network Europe (CAN).

 

Celkové závěry pro EU jsou následující: žádný z členských států dosud naplno nevyužívá možnosti ke snížení emisí, první příčka žebříčku je proto neobsazená. Nejlépe si vede Švédsko (77 % bodů), Portugalsko (66 %), Francie (65 %), Nizozemsko (58 %) a Lucembursko (56 %), které usilují o rychlejší tempo dekarbonizace v projednávané unijní politice ochrany klimatu. Na samém konci srovnání se umístilo Polsko (16 %) kvůli své dlouhodobé neochotě snížit vlastní emise skleníkových plynů a opozici vůči evropské klimatické politice.

 

Metodika sestavení žebříčku je založena na naplňování přijatých cílů v ochraně klimatu (řada indikátorů) a na tom, zda země podporují či naopak blokují důraznější kroky ke snížení emisí jak na domácí, tak na evropské úrovni.

 

Výsledky pro ČR ukazují, že emise skleníkových plynů lze snižovat a spotřebu fosilních paliv utlumovat a přitom mít prosperující ekonomiku. Zároveň se však naše země vyznačuje tím, že nevyužívá příležitostí pro další snižování emisí a modernizaci energetiky. Jedná se zejména o výrazné přebytky výroby elektřiny nad spotřebou a také nevyužitý potenciál obnovitelných zdrojů.

 

Proto nám experti a expertky spolupracující v síti Climate Action Network doporučují stanovit plán a termín ústupu od uhlí a rozběhnout podporu obnovitelných zdrojů. Obě cesty jsou v ČR v praxi proveditelné. Nedávno byla publikována přelomová studie, která spočetla, že česká síť může v roce 2030 bezproblémově fungovat bez velkých uhelných elektráren. Připravila ji renomovaná konzultační společnost Energynautics. Studie Czech Power Grid Without Electricity from Coal by 2030 [2]. Vznikla na objednávku organizací Glopolis, Frank Bold, Hnutí DUHA, CEE Bankwatch Network a Aliance pro energetickou soběstačnost. Nevyužité možnosti obnovitelných zdrojů ukazují dokonce scénáře konzervativní Státní energetické koncepce ČR.
 

Vláda by tedy neměla otálet s dalším omezením provozu uhelných eletráren, jako je vyloučení výjimek z evropských emisních limitů či penalizace málo účinné výroby. Zároveň potřebujeme novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která zavede rozumnou podporu pro domácí, čisté obnovitelné zdroje - zejména ty ve vlastnictví a spoluvlastnictví obcí, občanů, farmářů a místních podnikatelů.   

 

Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku a jedna ze spoluautorů/ek posouzení řekla:

“ČR právě zpracovává Národní energeticko klimatický plán, který řekne, jakým způsobem přispějeme k evropským cílům pro rok 2030. Plán je ideální příležitostí, jak napravit nedostatky české klimatické a energetické politiky a uvést je obě do souladu s Pařížskou dohodou. Prvním krokem je útlum těžby a spalování uhlí.”

 

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Česká republika má na výrazné zlepšení svého slabého umístění v žebříčku, kde je zatím až na 20. místě. Má totiž přebytky ve výrobě elektřiny a nevyužitý potenciál domácích obnovitelných zdrojů. Musí ale skončit současná praxe, kdy stát umetá cestu pro další provoz zbytečných a zastaralých uhelných elektráren - a naopak neřeší přetrvávající bariéry pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Obojí je v rozporu s jeho vlastní energetickou koncepcí.”

 

Kontakty:

 

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku, 605 968 515, barbora.urbanova@ecn.cz

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

 

[1] Off target Ranking of EU countries’ ambition and progress in fighting climate change,                                

http://www.caneurope.org/docman/climate-energy-targets/3357-off-target-ranking-of-eu-countries-ambition-and-progress-in-fighting-climate-change/file

 

[2] http://glopolis.org/wp-content/uploads/Infolist-sit-bez-uhli.pdf

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]