Ústecký kraj nedostatečně využívá evropské finanční prostředky, ukazuje nová analýza

zveřejněno 29.03.2019

Nedávno zveřejněná analýza [1] upozorňuje na systémový nedostatek v řešení finanční situace Ústeckého kraje. Při porovnání čerpaných dotací s ostatními kraji se Ústecký dostal až na předposlední příčku.

Ústecký kraj se potýká s řadou problémů, jež jsou spojené s velkoplošnou těžbou uhlí. Mezi ně patří špatné životní prostředí, nízký hospodářský potenciál a sociální potíže. S ohledem na vyvážený rozvoj státu a vyrovnávání rozdílů jednotlivých územních celků je řada regionů Ústeckého kraje označena za hospodářsky postižené. K řešení situace zaostalého kraje by měly významně přispět právě i evropské dotace.

Analýza sleduje aktuální využívání dotací Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020. Dle výsledků je patrné, že při přepočtu na počet obyvatel je kraj předposlední v úspěšnosti využívání těchto prostředků. Za krajem se umístilo pouze Hlavní město Praha, pro které však dotace v řadě operačních programů nejsou určeny. Obdobné výsledky úspěšnosti se prokázaly i v uplynulém období 2007-2013. Zjištění analýzy naznačují, že se v Ústeckém kraji nedaří situaci vhodně řešit prostřednictvím současně nastavené podpory evropskými dotacemi.

Tato zjištění by se měla promítnout do příštího rozpočtového období 2021-2027. Pozitivní zprávou je, že Evropský parlament tento týden významně pomohl uhelným regionům odmítnutím podpory fosilních projektů v rámci Evropských fondů pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti. Zamítnutí finanční podpory projektům se škodlivým vlivem na životní prostředí by mělo být následováno progresivním řešením sociálních otázek, které hraje je v transformaci na čistou energetiku zásadní roli.

Zuzana Vondrová, projektová koordinátorka z Centra pro dopravu a energetiku, řekla:

„Pro udržitelný rozvoj Ústeckého kraje je vhodná forma dotační podpory zásadní. Finanční prostředky musí pokrývat potřeby kraje a zároveň dbát na odpovídající absorpční kapacitu. Nové nastavení rozpočtového období má potenciál sociálně ohleduplný odklon od uhlí značně usnadnit.“

Kontakt:

Kateřina Davidová, mediální koordinátorka, Centrum pro dopravu a energetiku, 772 728 590, katerina.davidova@ecn.cz

Poznámky:

[1] Analýza veřejných finančních prostředků plynoucích do Ústeckého kraje: https://cde.ecn.cz/uploads/analyza-financnich-prostredku-ustecky-kraj.pdf

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]