Úkol pro Kocourka: Zajistit velké peníze z fondů EU na zateplování českých domů

zveřejněno 28.02.2011

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek by měl na pondělní radě evropských ministrů prosazovat, aby unie investovala miliardy korun do zateplování českých domů. Poukázaly na to ekologické organizace v den, kdy EU debatuje o své energetické strategii.

Rada ministrů průmyslu a dopravy EU dnes projednává unijní energetickou strategii Energy 2020. Ta má Evropě pomoci naplnit cíl snížit spotřebu energie o 20 % do roku 2020. Podmínkou je vytvoření ambiciózního Plánu energetické efektivity a významná podpora konkrétních opatření, která zajistí lepší životní standard v Evropě s menší spotřebou energie. Hnutí DUHA a Centrum pro dopravu a energetiku poukázaly, že důležitou příležitostí je zejména zateplování domů.

Jeho výhody potvrzuje i nová studie [1], kterou minulý týden představilo Hnutí DUHA. Spočetla, že české domácnosti, obce a podniky mohou díky zateplení budov ušetřit 39 miliard korun ročně. Ekologická organizace proto navrhla, aby vláda vytvořila Program energetické nezávislosti, který naváže na úspěšnou Zelenou úsporám a bude domácnostem i obcím nadále pomáhat se zateplováním statisíců domů [2]. Vláda by do něj měla investovat mimo jiné peníze z evropských fondů.

Ambiciózní program zateplování domů razantně sníží naši závislost na ruském plynu i uhelných dolech. Zároveň vytvoří nová pracovní místa.

Na zateplování a podobné projekty lze získat finance také ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Česká republika by proto měla prosazovat, aby EU v příštím unijním rozpočtovém období značnou část peněz z fondů investovala právě do zvyšování energetické efektivity – a tudíž do snižování závislosti EU na ruském zemním plynu.

Pavel Přibyl z Hnutí DUHA k tomu uvedl:
„Snižování energetické náročnosti ekonomiky, hlavně zateplování domů, je významné zejména pro Českou republiku a další nové členské státy unie. Zateplování srazí domácnostem účty za teplo a sníží naši závislost na dovozu zemního plynu z nespolehlivých a nedemokratických zemí. Evropské fondy jsou důležitá příležitost. Ministr Kocourek by měl prosazovat, aby velká část peněz v příštím rozpočtovém období šla na zateplování domů. Šlo by o miliardy korun pro české obce, města a domácnosti. Zateplování škol, nemocnic a dalších veřejných budov už teď patří mezi nejúspěšnější programy evropských fondů.“

Ondřej Pašek z Centra pro dopravu a energetiku řekl:
„Úspory energie se musí stát prioritou veřejného financování. Vzhledem k výhodám, které přinášejí pro konkurenceschopnost a ekonomickou soudržnost Evropské unie, by měla být významná část Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vyhrazena pro energeticky efektivní opatření a ekologicky šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie. Nové členské státy Unie díky nim budou schopny dosáhnout energetických úspor a - co se týče energetické náročnosti ekonomiky - srovnat krok s nejvyspělejšími zeměmi.“

Kontakty:
Pavel Přibyl, Hnutí DUHA, telefon 603 207 249,
email pavel.pribyl@hnutiduha.cz
Ondřej Pašek, Centrum pro dopravu a energetiku, telefon 274 782 208,
email ondrej.pasek@bankwatch.org


Poznámky:
[1] Šafařík, M.: Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice, Porsenna pro Hnutí DUHA, Praha 2010. Kompletní studie je ke stažení na
www.hnutiduha.cz/uploads/media/studie_o_dopadech_zateplovani_budov_na_spotrebu_uhli_a_plynu_v_CR.pdf

[2] Informační list, který shrnuje návrh Programu energetické nezávislosti: http://hnutiduha.cz/uploads/media/domy_ve__vate.pdf

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]