Studie: solární energie může v Ústeckém a Karlovarském kraji nahradit polovinu elektřiny dnes vyráběné z uhlí

zveřejněno 05.08.2019

Ústecký kraj však plánuje další závislost na uhlí

12 milionů MWh elektřiny mohou podle nové vědecké studie vyrobit fotovoltaické elektrárny na střechách, těžbou zničených plochách a dalších vhodných místech v Ústeckém a Karlovarském kraji [1]. Jedná se o celou polovinu současné výroby elektřiny z hnědého uhlí v těchto krajích [2]. Druhá polovina uhelné produkce pak odpovídá množství elektřiny, které se z ČR vyváží [3], takže z hlediska energetické potřeby ČR by již uhelné elektrárny nebyly potřeba.

Vedení Ústeckého kraje, kde se aktuálně dokončuje nová Územní energetická koncepce, však plánuje díky fotovoltaice vyrábět jen 0,7 milionu MWh a naopak ještě v roce 2044 vyrábět 11 milionů MWh z uhlí [4]. Již zítra 6. srpna 2019 se koná veřejné projednávání koncepce s veřejností a do 12. srpna mohou lidé ke koncepci posílat Krajskému úřadu Ústeckého kraje písemné připomínky.

Potenciál sluneční, ale také například větrné elektřiny však zůstane ležet ladem, pokud stát nezačne systematicky podporovat rozvoj těchto domácích, čistých zdrojů. Aktuálně se však Ministerstvo průmyslu a obchodu snaží rozvoj brzdit tím, že navrhuje absurdně nízký cíl pro obnovitelné zdroje v Národním klimaticko-energetickém plánu [5]. Vyšší cíl doporučuje Evropská komise, ale také třeba český Svaz průmyslu a dopravy [6].

Možnosti rozvoje výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů - na rozdíl od hnědého uhlí - mají samozřejmě také i ostatní kraje. Celkově tedy mohou obnovitelné zdroje postupně nahradit uhlí a další fosilní paliva. To dokazuje další studie z minulého roku, která ukázala, že při rozumném růstu obnovitelných zdrojů je možné do roku 2030 odstavit všechny uhelné elektrárny, aniž by to ohrozilo stabilitu elektrizační soustavy (počítá se však s pokračováním uhelných tepláren i po tomto roce) [7].

“Uhelné” kraje v ČR přitom mají větší možnosti získat peníze na rozvoj obnovitelných zdrojů. Finance mohou přicházet nejen z fondů EU, ale také například z výnosů emisních povolenek (například prostřednictvím programů, jako je “Nová zelená úsporám” či tzv. “Modernizačního fondu na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů”) [8]. Šancí pro Ústecký a Karlovarský kraj je také zvýšení těžebních poplatků z hnědého uhlí [9].
  
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Budeme za 10 či 20 let nazývat Ústecký a Karlovarský kraj slunečními regiony? Polovinu současné výroby elektřiny z hnědého uhlí totiž ČR vyváží a polovinu může nahradit jeden typ místního, čistého a obnovitelného zdroje - fotovoltaické panely, například na střechách či těžbou zničených plochách. Aby se tu však sluneční (ale také větrné) elektrárny rozrůstaly, musí stát zvýšit cíl pro obnovitelné zdroje v Národním klimaticko-energetickém plánu a kraje plánovat energetické koncepce pro budoucnost a ne minulost.”

Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku, řekla:
“Ústecký kraj by při sestavení nové dlouhodobé energetické koncepce mohl mít jedinečnou možnost nastavit příhodné podmínky pro investory v oblasti obnovitelných zdrojů energie a podpořit celoevropský trend odklonu od uhlí. Vyhodnocení koncepce kraje však doporučuje stále ve velké míře pokračovat ve využívání fosilních paliv. Cílené budování nezávislosti na uhlí je přitom základním předpokladem pro spravedlivou transformaci.”

Kontakty:
Tomáš Jagoš, Hnutí DUHA, 773 778 837, tomas.jagos@hnutiduha.cz
Zuzana Vondrová, Centrum pro dopravu a energetiku, 772 728 692, zuzana.vondrova@ecn.cz


Poznámky pro editory:

[1] Studie Solar Photovoltaic Electricity Generation: A Lifeline for the European Coal Regions in Transition je dostupná na https://www.mdpi.com/2071-1050/11/13/3703/htm

[2] Roční zpráva o provozu ES ČR (2018) - http://www.eru.cz/documents/10540/4580207/Rocni_zprava_provoz_ES_2018.pdf/1420388b-8eb6-4424-9ad9-c06a57b5326c

[3] Přebytek vývozu nad dovozem elektřiny z ČR byl v roce 2018 celkem 13,9 milionů megawatthodin: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/loni-opet-vzrostl-vyvoz-elektriny-vyvazime-sve-zdravi

[4] ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ÚSTECKÉHO KRAJE – VYHODNOCENÍ SEA, tabulka 36: Varianta V1 – výroba elektřiny brutto po palivech s podíly v roce 2044 (GWh). Viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_ULK021K 

[5] Ministerstvo průmyslu navrhuje zvýšit výrobu elektřiny z OZE do roku 2030 pouze o 10 %, ačkoliv oborové asociace nebo ČEZ odhadují reálné možnosti zvýšení o více než 100 %, viz http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministerstvo-prumyslu-v-klimaticko-energetickem-planu-ignoruje-potencial-obnovitelnych

[6] https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12910-pozor-pri-navysovani-podilu-obnovitelnych-zdroju

[7] Shrnující infolist ke studii vzešlé z modelování http://glopolis.org/wp-content/uploads/Infolist-sit-bez-uhli.pdf
Kompletní studie: http://glopolis.org/wp-content/uploads/Czech-Grid-Without-Coal-By-2030_fin.pdf

[8] https://zmenaklimatu.cz/cz/tiskove-zpravy/1605-penize-z-emisnich-povolenek-jsou-potreba-na-reseni-zmeny-klimatu-ne-na-zalepeni-rozpoctu-novelu-zakona-dnes-zacnou-projednavat-poslanci

[9] http://hnutiduha.cz/aktualne/sance-na-vyssi-tezebni-poplatky-konec-cachrovani-s-penezi-na-rekultivace

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]