Společný otevřený dopis guvernérům EIB

zveřejněno 19.06.2018

Vážená paní ministryně financí,

Evropská investiční banka letos slaví úctyhodné 60. narozeniny.

Jakožto administrátor veřejných prostředků EU hrála EIB historicky důležitou roli při posilování evropské soudržnosti, z čehož v konečném důsledku benefitovali evropští občané. Během posledního desetiletí rostla i makroekonomická role Banky, podpořená např. navyšováním kapitálu či přístupem ke garančnímu fondu skrze iniciativu Investiční plán pro Evropu. EIB je také stále častěji využívána k podpoře vnější činnosti Evropy.

Na obzoru jsou nyní nové výzvy, zejména v kontextu vyjednávání o novém evropském rozpočtu a blížícím se volbám do Evropského parlamentu. Šedesáté narozeniny EIB jsou proto dobrou příležitostí poučit se z dosavadních zkušeností a zároveň se pokusit do budoucna vyřešit některé strukturální problémy spojené s obchodním modelem a praktikami EIB.

Domníváme se, že je nejvyšší čas přistoupit k zásadní reformě EIB a přehodnotit zaměření jejích investic. Aby byl pozitivní dopad aktivit Banky na udržitelný rozvoj co nejvyšší, je potřeba striktněji vybírat projekty, které svými investicemi podpoří a dávat přednost kvalitě nad kvantitou. Veřejné finance hrají klíčovou roli ve snahách EU o dosažení mezinárodních cílů udržitelného rozvoje, není však možné pokračovat v jejich užívání stejným způsobem, jako doposud.

Ve své funkci jakožto jedna z guvernérů/ek EIB máte pravomoc stanovovat zásady, podle kterých se operace Banky budou řídit a zahájit v České republice veřejnou diskuzi o strukturálních reformách tohoto důležitého finančního nástroje EU.

Na základě naší desetileté zkušenosti s monitorováním aktivit EIB jsme identifikovali 9 klíčových doporučení, které pomohou Bance k větší udržitelnosti a přispějí k tomu, aby evropské ekonomické nástroje co nejvíce prospívaly veřejnému zájmu:

1/ Učinit z EIB lídra klimatických politik: Sladění aktivit EIB s cíli Pařížské dohody pozitivně přispěje ke globálnímu udržitelnému rozvoji. V této souvislosti již není možné nadále podporovat fosilní paliva. Namísto toho by Banka měla zvýšit své investice na podporu energetické účinnosti a lokálních obnovitelných zdrojů;

2/ Učinit EIB více demokratickou: V době, kdy důvěra ve veřejné instituce (zejména ty spojené s EU) je na sestupu, je o to důležitější více otevřít EIB evropským občanům. Banka by se proto měla snažit o větší účast veřejnosti na tvorbě svých politik. Mimo to by se Banka měla snažit zajistit, aby občané a komunity, jichž se její operace dotýkají, byli vždy řádně konzultováni a měli možnost nezávislého podávání stížností;

Struktura vedení EIB je šedesát let stará a od svého založení se téměř nezměnila. Je čas na opravdovou reformu. Banka by měla posílit komunikativnost, transparentnost a odpovědnost svých vedoucích orgánů. Klíčovým krokem by v tomto ohledu bylo umožnit členům předsednictva (zástupcům členských států), aby měli větší kontrolu nad vedením Banky. I bez změny stávajících stanov je tak možné učinit rozhodování o vedení Banky více informované, odpovědné a demokratické;

3/ Posílit vnější kontrolu nad EIB: Evropské instituce by měly zajišťovat, že EIB respektuje hodnoty a standardy EU. Evropská komise, Evropský parlament, Evropský účetní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům by měly dostat větší pravomoci pro dohled nad strategiemi, politikami a operacemi Banky a učinit jí tak více odpovědnou;

4/ Zvýšit transparentnost: EIB musí zvýšit svojí transparentnost jak na úrovni vedení, tak na úrovni projektů. Namísto skrývání se za rouškou obchodního tajemství by měla Banka dát přednost veřejnému zájmu. Zvláštní pozornost by měla být věnována zvyšování transparentnosti projektů realizovaných skrze finanční prostředníky (zejména komerční banky a investiční fondy);

5/ Upravit postoj EIB vůči daňovým rájům: Ve světle nedávných daňových skandálů by měla Banka zodpovědně prověřovat, zda její klienti nejsou spojeni s daňovými úniky. EIB by tak zaujala vedoucí roli mezi veřejnými finančními institucemi;

6/ Upřednostnit lidská práva: Ochrana lidských práv se musí stát prioritou EIB. Banka musí lépe zajistit, že projekty, které podporuje, respektují základní hodnoty evropské vnější činnosti a nenapomáhají porušování lidských práv;

7/ Veřejné investice by neměly posilovat „pevnost Evropu“: Nedávné kroky posilující roli EIB na poli obrany a bezpečnosti, stejně tak jako na poli migrace a ochrany hranic, nejsou v souladu s primární misí EIB a neměly by být součástí mandátu environmentálně a sociálně odpovědného poskytovatele půjček;

8/ Posílit due diligence a kontrolu nad investicemi: Je nejvyšší čas, aby EIB skutečně začala uplatňovat svojí politiku „nulové tolerance vůči podvodu a korupci“. Řada investic do projektů vyšetřovaných z korupce přináší pochyby, zda je EIB skutečně věrná své zásadě. Nedávný skandál Dieselgate ukazuje, že EIB musí zlepšit svojí kontrolní a monitorovací kapacitu u všech projektů, které podporuje, zejména když je veřejná podpora udělena soukromému sektoru;

9/ Ukončit financování rizikových projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru: Role EIB sahá dál než pouze k zajištění vlastního finančního profitu. Banka musí také dbát na to, aby jí podpořené projekty byly ekonomicky prospěšné i pro členské státy a jejich občany. EIB v minulosti podpořila veřejnými penězi několik projektů, které skončily finančními fiasky – od projektu Castor ve Španělsku po rozličné projekty v Irsku, Řecku a Španělsku. Veřejný zájem by měl být prioritou u každého podpořeného projektu.

Doufáme, že vezmete tato doporučení v potaz a v rámci Vašich pravomocí jakožto guvernérka EIB budete jednat podle těchto zásad.

V tomto ohledu se vždy můžete spolehnout na podporu i ostražitost občanské společnosti.

Za níže podepsané, s pozdravem,

Barbora Urbanová, ředitelka, Centrum pro dopravu a energetiku

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]