Příliš mnoho povolenek: Nová analýza ukazuje, jak neopodstatněné obavy ze ztráty konkurenceschopnosti demotivují průmysl investovat do čistých technologií

zveřejněno 27.04.2017

Kvůli obávám ze ztráty evropské konkurenceschopnosti získává řada průmyslových sektorů více povolenek, než potřebuje k pokrytí svých emisí. Tím se motivace investovat do čistých technologií ztrácí. (1)

Sektory, které jsou tzv. ohroženy únikem uhlíku, tedy u nich hrozí riziko, že by v důsledku nákladů na nákup povolenek přesunuly svou výrobu do zahraničí, dostávají povolenky zdarma. (2) Jejich seznam byl však sestaven příliš velkoryse. Například český sektor výroby cementu je na cestě k vytvoření celkového přebytku v hodnotě více než 540 milionů korun v roce 2020. (3)

Emise v rámci systému EU ETS klesaly průměrně o 3,0 % ročně. (4) Z toho energetický sektor snižoval emise o 4,5 % ročně, zatímco emise průmyslových podniků klesaly o pouhých 0,7 % ročně. Podobný nepoměr platí i pro Českou republiku, kde emise průmyslových podniků v posledních letech dokonce lehce rostly. Během právě probíhajícího vyjednávání o reformě systému politici dosud zamítli všechny návrhy, které by udílení povolenek zdarma omezily na ta skutečně potřebná odvětví.

Modely ukazují, že většina přealokovaných průmyslových firem bude v přebytku i po následující desetiletí (2021-2030). Je na čase zvážit zavedení účinnějších forem ochrany průmyslu. Například uvalení povinnosti pro určitá odvětví nakupovat povolenky i pro zboží vyrobené mimo EU (tzv. Import Inclusion System). Takové opatření spolu s navýšením celkové ambice EU ETS a s vyřešením přebytku povolenek v systému by vrátilo důvěru v systém emisního obchodování a zvýšilo by cenu povolenek.

 

Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku komentovala:

„Systém emisního obchodování trpí hned několika nešvary, přičemž rozdávání povolenek zdarma, místo jejich prodeje v aukcích, je jedním z nich. Ochrana evropského průmyslu je namístě, ale musí být lépe zacílená na sektory, které to prokazatelně potřebují. Čím více povolenek rozdá Česká republika zdarma, tím méně výnosů získá na podporu oblíbených programů jako je Nová zelená úsporám.“

 

Aleksandra Mirowicz z britského analytického think-tanku Sandbag komentovala:

„Česká republika nedávno významně pomohla vylepšit pozici Rady pro reformu emisního obchodování. Nebylo to však zadarmo, nýbrž výměnou za další navýšení počtu povolenek rozdávaných zdarma. Budou-li firmy nadále dostávat povolenky zdarma, pobídka pro investice do nízkouhlíkových technologií se v mnoha průmyslových sektorech v EU, ale i v ČR ztrácí. Není nám jasné proč a jak dlouho ještě by některé sektory průmyslu měly navyšovat přebytky zdarma získaných povolenek. Přitom funkční systém EU ETS může napomoci k naplnění Politiky ochrany klimatu.”

 

KONTAKTY:

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku, barbora.urbanova@ecn.cz, 605 276 909

 

POZNÁMKY:

  1. Vyplývá to z právě zveřejněné analýzy “České tlusté kočky: jak může systém emisního obchodování pomoci průmyslu investovat více do nízkouhlíkových technologií?” organizací Sandbag a Centrum pro dopravu a energetiku.
  2. Získávají zdarma 100 % povolenek dle referenční úrovně udávající emisní náročnost výroby na jednotku produkce, která je dosažitelná v efektivních provozech.
  3. Při současné ceně povolenky 5 eur/t.
  4. Uvažujeme-li roky 2011-2015, kdy se ekonomika stabilizovala po finanční krizi. Viz publikace Sandbagu Energy Transition in the Power Sector in Europe 2016, str. 29-31 a jeho novější verze s daty EUTL za rok 2016 zde.
Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]