Pracovní pozice: Koordinátor/ka mezinárodního projektu k ekologickým dopadům finančních institucí

zveřejněno 19.12.2018

Centrum pro dopravu a energetiku hledá koordinátorku/ra mezinárodního projektu k tématu exportních kreditních agentur (EKA). Cílem projektu je sledovat vývoj této agendy v EU a v OECD a přenášet tyto informace do fungování EKA v členských státech EU. Dále pak zvyšovat transparentnost projektů financovaných evropskými EKA převážně mimo Evropskou unii a zvyšovat povědomí o významu financování rozvojových projektů a jejich sociálních a environmentálních dopadech.

Česká republika je koordinující členkou sítě celkem pěti organizací (Slovensko, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko) pracujících na tomto tématu. Koordinátor/ka v České republice bude kromě obsahové práce na projektu také tuto síť koordinovat a administrativně řídit.

Předpokládané aktivity na mezinárodní úrovni

 • Komunikace se členy sítě ohledně výstupů projektu a jejich reportování
 • Koordinace strategie a aktivit projektu s experty z výše uvedených zemí
 • Komunikace se členy mezinárodní sítě NNO zaměřených na tuto problematiku

Předpokládané aktivity na národní úrovni

 • Sběr informací a analytické práce k činnosti EKA v České republice
 • Zvyšování transparentnosti fungování České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti a zajišťování souladu jejich činnosti s národními a mezinárodními dohodami jako je Pařížská dohoda či Cíle udržitelného rozvoje OSN
 • Osvěta veřejnosti a osob v rozhodujících pozicích o vývoji legislativy o EKA na mezinárodní úrovni
 • Medializace výstupů projektových aktivit (příprava textů, spolupráce s novinářkami/novináři)

Co požadujeme:

 • Základní orientaci v tématech udržitelného rozvoje, rozvojových financí a klimatické změny, vysokoškolské vzdělání v uvedených nebo příbuzných oborech výhodou, ne nutností
 • Zkušenosti s koordinací projektů, ideálně v mezinárodním kontextu, znalost finančního řízení projektů
 • Plynulou angličtinu a písemné vyjadřování v anglickém jazyce na vysoké úrovni (B2/C1 Evropského referenčního rámce)
 • Samostatnost a odpovědnost při řízení projektů

Co nabízíme:

 • Úvazek 0.5 po dobu 12 měsíců s možností prodloužení dle dalšího vývoje projektu
 • Plat 17.000 až 19.000 Kč hrubého za 0.5 úvazku podle míry pracovních zkušeností a specifických znalostí oblasti
 • Flexibilní pracovní dobu
 • Možnost vytvářet strategie k významné agendě s dopady na udržitelný rozvoj a spolupracovat s expertkami/experty v zahraničí
 • Zázemí etablované neziskové organizace se sídlem v Holešovicích (Praha 7)

Zájemkyně a zájemci o tuto pozici mohou poslat svůj životopis a motivační dopis (obojí v angličtině) na adresu anna.karnikova@ecn.cz a to nejpozději do 10. ledna 2019. Osobní rozhovory proběhnou krátce po uplynutí této lhůty. Očekávaný nástup na pozici je leden/únor 2019.

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]